ukončené projekty

Zvyšování flexibility absolventů oboru studia občanského sektoru


Financuje: Evropský sociální fond, OP Praha Adaptabilita

Období: 2010-2013

Řešitel: Marie Dohnalová

Náplní projektu je inovace studijního plánu navazujícího magisterského oboru SOS, který v prezenční i

kombinované formě zajišťuje Katedra studií občanské společnosti na FHS UK v Praze. Cílem této inovace je zvýšení flexibility, adaptability, podnikavosti a kreativity absolventů oboru a rozšíření možností jejich pracovního uplatnění.

Projekt sestává ze zařazení devíti nových volitelných předmětů do studijního plánu, vytvoření nových studijních materiálů k dalším sedmi vybraným již existujícím povinným předmětům, realizace mezinárodní spolupráce katedry, a to ve formě stáží akademických pracovníků v zahraničí a hostování zahraničních akademických a vědeckých pracovníků na UK, dále z hlubší spolupráce katedry s již pracujícími absolventy a odborníky ze sféry praxe.

Výstupy z projektu naleznete zde


Další projekty


Budování Středoevropské univerzity v Praze: aktéři a diskurzy

Rehabilitace kultury v teorii jednání

Aktualizace Czechkid

Boj proti sociálnímu vyloučení mladé bezdomovecké populace

The Patterns and Values of Volunteering in the Czech and Norwegian Society

Czechkid jako reakce na společenské změny

Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice

Úvod do studia občanského sektoru

Podnikání nestátních neziskových organizací

Civil Society and the State in Central European Post-Communist Democracies

Civic participation and representation of refugees and asylum seekers in the EU

Czechkid - multikulturalita očima dětí

How teachers cope with multicultural education: Case of the Czech Republic

Tvorba nového předmětu Sociální ekonomika

Lidská sexualita a kultura

Antidiskriminace v rámci programu EU Transition Facility

Sociální ekonomika v evropeizaci českého hospodářství

CIVICUS Civil Society Index

Visions and Roles of Foundations in Europe 2002-2004Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám