Zahraniční stáže

Příspěvky studentů a absolventů


...můžete doplnit i vy.


Stockholm, Švedsko

Nezisková organizace Action10

absolvenstká stáž podzim 2023

Helena ČechurováV rámci programu Erasmus, prostřednictvím absolventských stáží, jsem v období od 2. října - 2. prosince měla možnost být, jakožto stážista, součástí švédské neziskové organizace Action10.


Organizace se skrze koncept sociálního podnikání snaží o snížení chudoby v Subsaharské Africe. Action10 funguje pod záštitou Human Rights & Science. Afričtí partneři mají možnost požádat o business půjčku na jejich tamní podnikání doprovázené službou odborného coachingu ze strany HRS. Dalším cílem organizace je šířit povědomí o mezikulturních rozdílech a vzájemném respektu.


Action10 funguje v rámci třech týmů (Team Sweden, Team Media, Team Africa). Já jsem byla součástí Team Sweden, avšak úzká spolupráce s dalšími týmy byla samozřejmostí. Moje agenda se převážně skládala z kompilace dat o projektech organizace (výsledkem byla prezentace čítající desítky provedených projektů doprovázené fotografiemi či videem); účastnění se pravidelných meetingů jak s africkými partnery, tak švédskými a mezinárodními kolegy; interní a externí komunikace; a organizace interních/externích akcí. V rámci zmíněné agendy jsem využívala interní systémy používané organizací.


Hlavním tématem byla listopadová akce zvaná African Flavours. Za průběh akce jsem byla zodpovědná od počátečních příprav až do finální evaluace. V průběhu stáže jsem byla v úzkém kontaktu nejen s týmem Action10, ale také s týmem ambasády České republiky ve Stockholmu, kteří akci podpořili a umožnili nám zdarma využít jejich prostory. Poskytnutí prostoru bylo doprovázeno organizační podporou ze strany ambasády, které si velmi vážíme.


Za získanou zkušenost jsem nesmírně vděčná. Jsem ráda, že jsem mohla v praxi otestovat znalosti a vědomosti získané na Fakultě humanitních studií, Univerzity Karlovy, konkrétně na oboru Studia občanské společnosti. Zároveň se mi dostalo rozšíření pohledu na problematiku spojenou s posláním organizace, a především díky vedení zakladatelky Cecilie Öman, jsem se obohatila nejen v rovině akademické, ale rovněž v rovině lidské.


Nizozemsko, Utrecht

Studium na Universiteit voor Humanistiek

Akademický rok 2022/2023 (ZS)

Magdaléna Vilímovská


Nizozemsko zřejmě nebude první země, o které byste řekli, že jí musíte alespoň jednou za život navštívit – možná je však čas váš názor přehodnotit. Nizozemsko a jeho obyvatelé toho totiž mají tolik co nabídnout, a já jsem proto nesmírně vděčná, že jsem tam s nimi mohla pobýt trochu déle.

Začnu u samotných Nizozemců, jelikož každou zemi tvoří zejména její národ. Snad v žádné zemi jsem neviděla tolik usměvavých tváří. Na ulici, v kavárně, v obchodě, ve škole – všude jsou lidé dobře naladění, milí a nápomocní. Tuto neustále pozitivní energii přisuzuji zejména jejich zdravému a aktivnímu životnímu stylu a také vysokému životnímu standardu značné části populace. Nemluvě o úžasném, čistém a zdravém prostředí, ve kterém žijí, a to i ve městech. Téměř všichni navíc umí perfektně anglicky, domluva s nimi je tedy naprosto přirozená. Pokud navíc ovládáte německý jazyk, psané nizozemštině můžete i občas porozumět.


Co mě však okouzlilo a následně provázelo celým mým pobytem, byla jízda na kole. Nizozemci jezdí na kole v jakoukoli denní dobu, za jakéhokoli počasí a při jakékoli příležitosti – a také se kamkoli dostanou. Cyklista je v Nizozemsku pán, který má všude přednost a celé město je mu uzpůsobeno. Není nic snazšího než si v prvních dnech svého příjezdu koupit staré kolo, pořádný zámek a váš život už nikdy nebude jako dřív. Žádné tlačenice v hromadné dopravě, čekání na autobus či jeho dobíhání. Pouze na kole prožijete Nizozemsko jako místní.


Utrecht je město poměrně neznámé, o to více je však kouzelné a útulné. Jelikož není příliš turisticky exponované, jeho centrum stále slouží životu místním obyvatelům a při jeho návštěvě se nemusíte prodírat davy horlivých turistů. Ráda vzpomínám na rána, když procházíte či projíždíte probouzejícím se centrem podél vodních kanálů a krásných cihlových budov, sedíte na ulici a pijete svou první kávu, zatímco kolem vás to začíná víc a víc šumět. Večer vás zase mile překvapí bohatý a rozmanitý noční život, kterým celé město pulzuje. Nesmíte také zapomenout zaskočit na místní trhy, které se konají snad v každém větším nizozemském městě a nabízí široký sortiment zeleniny, ovoce, pečiva, sýrů a mnoho dalšího za příznivé ceny. Mimochodem, kdo má rád sýry, bude si po odjezdu jen těžko odvykat. Za návštěvu samozřejmě stojí i další města, jako rušný Amsterdam, světový Haag, moderní Rotterdam, Leiden, Maastricht a další. Nejen města, ale i jejich okolí je protkáno sítí cyklostezek. Není tedy nic jednoduššího, než sednout na kolo a nechat se unášet nekonečně rovinatou, stále zelenou a svěží, nizozemskou přírodou.


Universiteit voor Humanistiek leží v srdci centra města, umíte si tedy představit, že zážitek ze studia zde byl o to unikátnější. Univerzita je malá, proto je atmosféra v ní až rodinná, uvolněná, každý se zná téměř s každým a na chodbě i ve třídě se vždy potkáte s někým, kdo se s vámi bude chtít dát do řeči. Studenti jsou zde velmi svobodomyslní, přátelští, otevření, a stejně tak i vyučující. Nároky na aktivitu během studia jsou poměrně vysoké. Důraz je kladen na četbu odborných textů, propojení teorie s praxí a umění debatovat a prezentovat své názory na akademické úrovni. Výuka je zajímavá a obohacující o různé pohledy na problematiky a jejich možná řešení.


Z mých dojmů je zřejmé, že Nizozemsko je země, kterou musíte alespoň jednou za život navštívit a pořádně zažít. Pokud překonáte „křest ohněm“ ve formě shánění ubytování, máte vyhráno a Nizozemsko už navždy zůstane ve vašich srdcích. Já si z něj odnáším plno krásných vzpomínek, rozšířených obzorů, zážitků, lidských příběhů, nových přátelství a spoooustu kilo sýra z místních farem : ) .Švédsko

Studium na Södertörn University

akademický rok 2021/2022 (ZS + LS)

Helena Čechurová


Proč odjet na Erasmus?”, ptají se lidé. Tak. Tentokrát jsem vycházela již z vlastní zkušenosti s Erasmem, kterou jsem měla možnost získat během bakalářského studia na FHS. Tenkrát jsem byla na Erasmu v Amsterdamu a vzpomínám na to doteď. Bylo to přesně tak, jak ostatní říkali – našla jsem si kamarády z různých koutů světa, poznala novou kulturu, procvičila jazyk, nasbírala zážitky, poznala nový způsob výuky, získala nové kontakty. Byl to půlrok emočního kolotoče, který nešel zastavit. Ovšem, jako každý kolotoč, tak i tento se jednou zastavil a já jsem se vrátila zpět domů. Na chvíli.


První Erasmus byl, řekněme, za ”normálních” okolností. Možnost zúčastnit se Erasmu na Mgr. stupni studia v době coronavirové pandemie, to tu ještě nebylo. Někdo to může nazvat jako útěk, já tomu říkám výzva. Byla to výzva, kterou jsem přijala. Byla jsem zvědavá. Jaký je Erasmus na magistru? Co mi to přinese? Bude všechno online? Budu to vnímat stejně jako na bakaláři? Nekomplikuji si život?


Všechny výše zmíněné otázky jsem si kladla. Následně jsem se zaměřila na hledání univerzity. Jako nejlepší volba, vzhledem ke studovanému oboru, se mi zdála univerzita Södertörn University ve Švédsku. Studium na místní univerzitě mě především naučilo práci v týmu. Většina kurzů byla koncipována tak, že jsme museli spolupracovat a společně v týmech splnit konkrétní zadání. Vzhledem k době covidové jsem práci v týmu velmi ocenila, protože to byla jedna z možností, jak se poznat s dalšími studenty a navázat kontakt. Jak ve Švédsku (prý) bývá zvykem, semináře se většinou nesou v duchu diskuze, která je vedena na základě načtené literatury. Nabídka kurzů je pro zahraniční studenty, dle mého názoru, široká a je možné si vybrat kurzy dle studijního zaměření. Velmi jsem ocenila zázemí univerzity, které univerzita poskytuje. Především potom v letním semestru, kdy byla výuka prezenční (ačkoliv v zimním semestru, v době covidové, bylo možné studijní prostory rovněž tak navštěvovat).


Co mi tento Erasmus dal? Opět to samé. To samé, to, co je k nezaplacení – kamarády, zkušenosti, nové znalosti/poznání, nové kontakty, zážitky. Tentokrát se nejednalo o půlroční jízdu na kolotoči, ale rovnou o roční. Tentokrát jsem totiž využila možnosti prodloužení pobytu v zahraničí. A jak tomu bývá, i tentokrát se musel kolotoč dotočit. Už teď se ale těším na nějakou tu další jízdu, kterou mi život přinese. Každému bych doporučila se alespoň jednou takto svést. Vím, že občas je těžké udělat ten první krok a nasednout na kolotoč. Ovšem, ta jízda stojí za to, většinou.Švédsko

Studium na Uppsalské univerzitě během světové pandemie

akademický rok 2020/2021

Karolína Tomanová


Už jako dítěti mi učarovaly severské země, jejich kultura, historie, příroda a mentalita místních. A jak jinak se lépe s cizí zemí seznámit, než ji na vlastní kůži prožít? Rozhodla jsem se tedy v rámci svého magisterského studia strávit dva semestry ve Švédsku na Uppsalské univerzitě. Švédsko pro mne bylo jasnou volbou, jelikož jeho univerzity nabízí širokou paletu studijních programů a samostatných kurzů, které se týkají tématu udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti firem, o než jsem se během svého studia na naší katedře začala zajímat více do hloubky. Univerzita v Uppsale navíc patří mezi jednu z nejkvalitnějších severských vysokých škol a je usazená v historicky významném regionu, který přímo vyzývá k jeho prozkoumání.


Můj výjezd nicméně spadl do období koronavirové pandemie, což z něj vytvořilo zážitek o to unikátnější. Kvůli menšímu počtu zahraničních studentů omezila moje hostitelská katedra počty předmětů vyučovaných v angličtině, tudíž jsem si mnohdy musela vybrat takové, které by za normálních okolností nebyly mou první volbou, ale nakonec jsem si v každém z nich našla něco, co s mým zájmem souviselo. Veškerá výuka probíhala online prostřednictvím Zoomu a většina zkoušek měla formu esejí. Na této univerzitě jsem opravdu ocenila možnost práce v týmu na nejrůznějších projektech a také semináře, které zprvu představovaly výzvu, ale každý další pak byl o to jednodušší. Seminář má většinou podobu dvouhodinové diskuze s ostatními spolužáky na téma, které se objevilo v povinné literatuře, kterou jsme museli načíst. Čím méně studentů předmět studuje, tím intenzivněji se každý musí zapojit. Vyučující v seminářích působí pouze jako mediátor diskuze a příliš do ní nezasahuje. Je to tedy parádní způsob, jak procvičit svoji angličtinu, ale rozhodně je třeba se na takové hodiny důkladně připravit.


Uppsala je výrazně studentské město kousek od Stockholmu, které za normálních okolností nabízí spoustu prostoru pro nejrůznější aktivity a události pořádané místními studentskými spolky (tzv. nations). Většina takových aktivit však byla z důvodu epidemiologické situace zrušena. Přesto se dalo podnikat množství jiných věcí, zvláště díky přátelům, které jsem zde potkala. Kromě příležitosti studovat na špičkové univerzitě, žít nějaký čas na vlastní pěst v zahraničí a také tak trochu utéct každodenní rutině doma, jsem ocenila možnost potkat velkou spoustu inspirativních lidí z různých částí světa, které mohu nazývat svými kamarády a pevně doufám, že zůstaneme v kontaktu i po ukončení studií. Všem bych tedy z celého srdce výjezd na Erasmus doporučila, určitě se není čeho bát a jsem přesvědčena, že si z něj lze přivézt mnoho skvělých zkušeností a zážitků!Velká Británie

Stáž v nadaci Berkshire Comunity Foundation (BCF)

Zimní semestr 2014/15

Simona Kolářová


Český proslov mého britského šéfa při příležitosti mého odjezdu mě vážně dojal!

Loni jsem absolvovala studijní stáž v rámci Erasmu v Londýně, Anglie mi přirostla k srdci, proto jsem tam chtěla jet znovu. Chtěla jsem ale vyzkoušet pracovní stáž, jelikož mi to na magisterském studiu přijde užitečnější. Navíc je prostě super získat zahraniční zkušenosti v neziskové organizaci.

Já a High Sheriff na jedné ze slavnostních událostí území Berkshire
Já a High Sheriff na jedné ze slavnostních událostí území Berkshire
Hledání stáže nebylo vůbec jednoduché, nejprve jsem rozeslala spoustu životopisů do londýnských neziskovek, ale žádná se neozvala. Potom jsem si vzpomněla, že moje sestra žila rok v Readingu, což je hodinu vlakem do Londýna. Tak jsem zkusila hledat tam. A podařilo se. Berkshire Comunity Foundation (BCF) mi odpověděla a zařídila neformální pohovor s Češkou, která dřív v nadaci působila také jako stážistka. Potom už vše probíhalo hladce.


Nadace sídlila kousek od Readingu, musela jsem dojíždět vlakem, ale dopravní náklady mi byly proplaceny. Všichni mě v BCF úžasně přijali a byli strašně fajn. Mým hlavním úkolem bylo snažit se vypracovat tzv. ,,impact framework“, tedy sestavit nějaký soubor dokumentů, které může nadace využívat pro prokazování dopadu jejich činnosti. Tento úkol byl doopravdy ,,challenge“. Znamenalo to načítat literaturu o evaluaci, přečíst si pár výzkumů na toto téma, komunikovat s ostatními komunitními nadacemi, co oni v této oblasti dělají, udělat nějaké statistické přehledy o činnosti nadace, dát všechny tyto a další informace dohromady a něco z toho vytvořit. Kromě toho jsem byla podporou grantového týmu, takže jsem např. pomáhala při formální kontrole přihlášek, připracovala shrnutí o organizacích účast na The Queen´ Award for Voluntary Service
účast na The Queen´ Award for Voluntary Service
žádajících o grant pro grantovou komisi apod.

Díky skvělému šéfovi jsem se také mohla zúčastnit několika společenských událostí, kde jsem měla příležitost potkat mnoho významných osobností (např. člena královské rodiny, High Sheriff of Berkshire či slavného fotografa). Jelikož v týmu věděli, že se zajímám o CSR, mohla jsem jet na konferenci právě o CSR do Londýna, kde přednášel například šéf CSR v KPMG. Navíc jsem měla to štěstí zrealizovat schůzku s manažerkou jednoho z místních charity shopů, které jsou v Anglii velmi rozšířené, což pro mě bylo obrovsky přínosné.


Město Reading, VB
Město Reading, VB
Před odjezdem se konala vánoční večeře, kde proběhl tzv. ,,Secret Santa“ a kromě skvělé večeře jsem dostala krásné dárky od mých kolegů, přáníčko, kde mi každý napsal nějaký milý vzkaz (např.že jim trašně budou chybět české vánoční perníčky nebo že budou několik let čerpat z mojí práce). Třeničkou na dortu byl právě proslov báječného šéfa, který byl češtině. Nikdo tomu samozřejmě nerozuměl, tak jsem to potom musela přeložit do angličtiny :o)


BCF všem vzkazuje, že je velmi otevřená novým stážistům, takže neváhejte a jeďte! :o)
Nizozemsko

Maastricht University

Letní semestr 2013/14

Kristýna MaláHoi Hoi!, přivítal mě typicky nizozemským pozdravem usměvavý člen studentské organizace ESN na vlakovém nádraží, jakmile jsem poprvé vkročila na půdu útulného městečka Maastricht o zhruba 120 000 obyvatelích a pochopila, že stromy u nás doma vlastně vůbec nejsou zelené. Myslím, že ‚erasmáka‘ v průběhu ‚arrival week‘ pozná každý, jelikož má ve tváři výraz zděšení, na zádech většinou nesnesitelně těžký batoh a zmateně kouká do svého mobilu a záhy kolem sebe, protože si právě stáhnul aplikaci s mapou města. Členové organizace ESN však nejistotu rozehnali již v počátcích doprovodem studentů na místo ubytování a jejich přítomnost mne pak provázela celý semestr a vděčím jim za nezapomenutelné zážitky. Pořádali spoustu zajímavých akcí a výletů – uvítací setkání, ‚parties‘ všeho druhu, víkendový výlet po Belgických či Nizozemských městech, návštěvu Paříže anebo dokonce i Prahy.


Maastricht, Faculty of Arts
Maastricht, Faculty of Arts
Maastricht je město šité studentům přímo na míru a pozitivní a pohodová povaha místních obyvatel trávících volný čas povídáním v prostorách množství úzkých uliček, v kavárnách či relaxací v malebném tadspark, dodala pobytu pulsující, ale zároveň uvolněný nádech. oloha města je ideální pro cestování do sousedních i vzdálenějších zemí (Belgie, Německo, Francie, Lucembursko). Všudypřítomná jízda na kole mi nabídla nespočet krásných přírodních scenérií a zároveň ušetřila spoustu peněz za veřejnou dopravu, která je obecně v Nizozemsku opravdu nákladná. V porovnání jsou vyšší rovněž ceny potravin a dalších služeb, jako je například ubytování. Ve finále mě vyšlo levněji ubytování v pronajatém studentském domě se třemi dalšími studenty, a to téměř o polovinu než by stál pokoj pro dva na koleji. S penězi tedy musíte nakládat s rozumem, ale pokud jste informováni o oblíbených slevách, bazarech či o tom, že ryby a ovoce jsou na pravidelně se konajících trzích nejlevnější v pátek okolo třetí hodiny odpoledne, život v Maastrichtu je po finanční stránce dobře zvládnutelný. Kvalita vzdělávání v Nizozemsku je vysoká. Maastricht University je zhruba z 70% složená ze zahraničních studentů. Setkáte se tu s lidmi z celého světa, což odpovídá multikulturní povaze země.  Studium se od českého systému liší především osobitým stylem výukyMaastrichtské náměstí
Maastrichtské náměstí
(Problem Based Learning), a také odlišnou škálou známkování (1-10) s vyššími požadavky na pouhé splnění kurzu. V rámci Problem Based Learning se požaduje podrobná příprava z hodiny na hodinu s aktivní participací studentů ve výuce. Studenti hodinu v podstatě sami tvoří za pouhé asistence tutora. Maastricht University poskytuje studentům prostor a motivaci pro individuální rozvoj. Studenti sdílí své názory mezi sebou a také mají možnost komunikovat je s tutorem. Konkrétně Faculty of Arts and Social Sciences disponuje zajímavými obory, kurzy a kapacitami.


Studium na Maastricht University za to tedy rozhodně stojí! Zahraniční pobyt mne však obohatil nejen studijně – potkala jsem skvělé přátele, zažila spoustu legrace a navštívila mnoho krásných míst. Děkuji katedře za podporu.Finsko


University of Turku (Turun yliopisto)

Zimní semestr 2013

Petra Burešová


    Moje přirozená touha po pobytu v krásné přírodě se naplnila možností studia ve Skandinávii přes program ERASMUS. Finsko je ze Skandinávských zemí navíc nejméně známé a prozkoumané a Finové jsou svou mentalitou malinko odlišní od Švédů a Norů a některé zvyky a tradice jsou podobné spíše východním. Rovněž finština patří (na rozdíl od ostatních skandinávských jazyků) mezi ugrofinské, je tedy krásná, ale nesmírně těžká.

Studium ve finském Turku pro mne bylo velkým přínosem z mnoha hledisek. Finsko je opravdu nádherná země, Finové jsou nesmírně milí a obětaví lidé a možnost cestování je z Turku opravdu ideální (Petrohrad, Talinn, Stockholm atd.). Kostel v Turku
Kostel v Turku
Turku je staré město ve kterém nechybí středověká katedrála či hrad, ale zároveň moderní studijní město, které je celým svým vzevřením jaksi uzpůsobeno hlavně studentům. Obrovský kampus nabízí studentům několik zajímavých budov, moderní učebny, skvělé knihovny a kvalitní menzy a výborné ubytování. Studenti mohou bydlet buď přímo u kampusu ve Student village, což je velmi rozsáhlý komplex pěkných budov, kde se téměř neustále něco děje, a nebo si mohou vybrat malinko levnější a vzdálenější ubytování, kde je větší klid. Já jsem zvolila druhou možnost, Haliskyla-ubytování, které sousedí se Student village a navíc je i vedle krásné přírody, takže si můžete libovolně vybrat, na co máte zrovna chuť.

Kvalita vzdělávání je ve Finsku vysoká a poněkud odlišná od jiných zemí. Finští učitelé kladou důraz hlavně na "smysluplnost"  výuky a příjemné prostředí, kde se student cítí dobře a látku snadno pochopí. Hodiny tedy nebyly většinou jen strohou přednáškou a zkouška následným předvedením nabiflované látky, ale během výuky se střídala práce ve skupinách, byla možnost navštívit jiné instituce, které pomohly studentovi lépe uchopit jeho téma a zkouška byla v drtivé většině případů prověření, jak je student schopen dané poznatky v praxi aplikovat na určitých příkladech. Tento způsob výuky mi připadal velmi efektivní, a navíc jsem byla motivována kladným přístupem učitelů, kteří při svém hodnocení nebyli ani příliš přísní ani nekompromisní.

Turku je vlídné pro studenty i několika organizacemi, které na kampusu působí. Jednou z nich je ESN, která zajišťuje během semestru nespočetně akcí a výletů a pokud si pořídíte kartičku unie, můžete chodit na různé akce se slevami. Během semestru tedy probíhá například uvítací párty, párty v maskách, mezinárodní večeře, kde se studenti rozdělí podle národností a vaří své typické jídlo, organizované sportování, výlety do měst a do Laponska a spousta dalšího. Navíc vám v Turku při příjezdu přidělí tutora, který vám město ukáže a pomůže vám do studentského života lehce "zaplout". Další úžasnou věcíJezero v Turku
Jezero v Turku
je možnost každodenního sportování na kampusu. Pokud si zaplatíte na semestr cca 40 eur, můžete neomezeně chodit každý den na nejrůznější sporty (například taekwondo, step aerobic, jóga, zumba, capoiera atd.) To bylo opravdu skvělé a pomohlo mi to překonat pochmurnější období ke konci semestru.

Jediným "difficulties", kterým jsem ve Finsku čelila, byly snad jen velmi vysoké ceny a kolem listopadu a prosince poněkud pochmurnější počasí. Stipendium vám docela dobře vystačí i na cestování - jelikož ceny ubytování i jídla jsou pro studenty velmi výhodné a rovněž vlakem a autobusem jezdí student za polovinu - ovšem jen pokud budete umírnění ve "společenském" životě a pivo koupíte třeba v Lidlu.  Alkohol a jídlo v ostatních obchodech je totiž velmi drahé, a pokud budete pravidelně "hýřit", asi se vám nepodaří na vydatné cestování ušetřit. Ale to už je otázka priorit!


    V případě jakýchkoli dotazů se na mme bez ostychu obraťte.

Přeji příjemný severský pobyt, který pro vás bude jednoznačně bezvadnou a neotřelou zkušeností.

Velká Británie

Londýn, University of Greenwich

Zimní semestr 2013/14

Simona Kolářová


Anglii jsem si vybrala pro svou studijní stáž proto, jelikož tam lze jazyk praktikovat s ,,native speakers“, a já se chtěla zlepšit ve své angličtině. A Londýn byla jasná volba, protože mě při dvou krátkých cestách okouzlil. Chtěla jsem tam tedy strávit delší čas a vyzkoušet si, jaké to je tam žít .


Administrativní část před odjezdem byla docela náročná, ale samozřejmě se to vše vyplatilo. Trochu problémový byl londýnský koordinátor, jelikož jsem obvykle na jeho maily čekala poměrně dlouho, a také nám někdy podal docela zmatečné informace. Bylo také těžké vybrat si předem předměty, které budu studovat. Partnerská fakulta totiž nenabízí kurzy, které odpovídají studiu na SOS. Po příjezdu se ale stejně výběr kurzů pro Erasmus studenty změnil. Nakonec jsem studovala pouze jazyky-,, english for academic purpose“ byla skvělá volba, ten předmět mi hodně dal a byl i zábavný, a hlavně ho učí skvělý člověk a velmi kvalitní učitel. Dalším jazykem byla španělština (B1 úroveň), a také jsem se začala učit francouzsky. U poslední dvou zmíněných jazyků byl ten problém, že ve třídě bylo kolem 20 žáků, což je na výuku jazyků příliš. Oceňuji naopak to, že jsou hodiny rozděleny na semináře a konverzace.


Co se týče stylu výuky, přišlo mi (i co jsem se dozvěděla z vyprávění), že se všichni hodně zaměřovali na praxi, teorie byla až na druhém místě. Na univerzitě se běžně pracuje na projektech. Student na něm pracuje celý rok a jeho práce na projektu je jednou z hlavních částí jeho závěrečného ohodnocení. Také se kladl důraz na práci ve skupinách a při psaní esejí na kritické uvažování. Musím uznat, že napsat dobrou esej byla pro mě celkem ,,challenge“.


Co mě v Londýně hodně bavilo: lidé. Cítila jsem se tam skoro jako doma, všichni byli moc milí a vůbec jim nevadilo, že nejsme místní. V obchodě se mě běžně při placení ptali, odkud jsem a co v Londýně dělám. Také přístup učitelů byl mnohem osobnější a zainteresovanější než u nás.


No a nakonec finance. Rozhodně mi nestačil přidělený grant. Ubytování na koleji stálo asi 17 tisíc Kč měsíčně. Pokud ale chcete ušetřit, lze sehnat privát minimálně o třetinu levnější, než je kolej. I cestování po městě je dosti drahé. Když ale dojedete metrem či vlakem (doporučuji vlak-levnější a pohodlnější) do centra, lze hodně věcí obchodit pěšky. Škola také nabízí mnoho studentských brigád, takže i zde je možnost, jak sehnat nějaké zdroje navíc.
Finsko

University of Turku (Turun yliopisto)

Zimní semestr 2012

Lukáš Nachtigal


Ve třetím ročníku svého magisterského studia jsem vyrazil v rámci programu ERASMUS na zkušenou do Finska a již na začátku si dovolím předeslat, že bych podobný zážitek přál každému. Finsko představuje skvělou bránu k poznání severských zemí a místo mého pobytu, Turku, se ukázalo jako malebný výchozí bod. Jde samozřejmě o to, co čekáte. Většina „správných“ finských měst v 19. století alespoň jednou vyhořela skoro do základů, což zájemce o starší architektonické kousky asi nepotěší. V Turku, bývalém hlavním městě, se nachází hrad a katedrála, což je třeba brát na finské poměry jako těžký nadstandard. Městečku samotnému by však slušelo přízvisko univerzitní, jelikož tamní rozlehlý kampus plynule přechází do městského centra a studenty tak uvidíte na každém kroku, většinou na všudypřítomných kolech. Pokud tedy hledáte poklidné místo, kde na vás za každým krokem vykoukne les, kam si i na začátku října můžete vyrazit na borůvky, ale zároveň kvalitní vzdělávací instituci okořeněnou nějakou tou společenskou akcí a výlety do sousedních států, pak jste právě našli vaši cílovou destinaci na příští semestr.


Tématem mé diplomní práce je integrace cizinců v České republice a role neziskových organizací v tomto procesu. Jelikož strategie České republiky má v této oblasti hodně společného s politikou Evropské unie jako celku, rozhodl jsem se, že bych se chtěl dozvědět více o Unii samotné a způsobu jejího fungování. A právě tomuto požadavku plně vyhovuje nabídka Faculty of Social Sciences a program History and Politics of European Integration (konkrétní předměty jsou např. The Idea of Europe and European Projects Before 1945, Current Currents of Europeanisation, Politics of the European Union či poměrně užitečný kurz EU-English). Všechny kurzy se svým obsahem hezky doplňují a výuka často probíhá interaktivní formou, jelikož součástí přednášek bývají i semináře. Finský systém si však spíše potrpí na zkoušky ve formě esejů, prezentace a ústní zkoušení představují vzácnost k pohledání. Kurzy z vašeho Learning Agreement si můžete v případě zájmu během prvních týdnů měnit dle potřeby. Jedinou možnou nevýhodu, či spíše nepraktičnost spatřuji v někdy hektickém rozvrhu, zvláště pokud si budete brát předměty i z jiných fakult. Zatímco u nás je zvykem, že kurz je buď celosemestrální či blokový, na University of Turku se najde velmi pestrá směsice forem a doby trvání kurzů, přičemž nepravidelnost přednášek může způsobovat i vzájemné prolnutí kurzů, což se může ukázat jako problematické v případě nutnosti pravidelné docházky.


Pokud se pro Turku nakonec rozhodnete, nenechávejte plánování vašeho ubytování na poslední chvíli. Hlavním poskytovatelem je TYS. Můžete si zvolit od živější atmosféry Student Village, nacházející se hned vedle univerzity, po odlehlejší lokace typu Paivanpaste. Hlásit se můžete nejdříve tři měsíce před plánovaným nastěhováním, přičemž je dobré podotknout, že je tak možné učinit vždy k 1. daného měsíce (zkrátka musíte zaplatit nájem tak či onak za celý měsíc), pokud nejde o víkend či svátek. Jakkoli je Finsko bezesporu dražší končinou (a málokoho asi uklidní, že ostatní severské státy jsou na vyžití ještě dražší), díky stipendiu si lze dopřát vcelku dost, aniž byste se vydávali z peněz vlastních. Nemějte proto obavy se socializovat např. ve skvěle vymyšlených barech, které byly zbudovány z bývalé banky, školy, lékárny či veřejných toalet. A konečně, kdo nenavštíví v zimě některou z veřejných saun na pobřeží Baltu, aby si zaplaval a osvěžil se v čerstvém prašanu, jako by ve Finsku ani nebyl...


Přeji vám příjemný pobyt a s případnými dotazy se na mě klidně obraťte: L.Nachtigal@seznam.cz
Francie

Sciences Po Lyon

zimní semestr 2011

Klára Vraštilová


Institut politických studií v Lyonu je součástí sítě špičkových akademických institucí, které vycházejí z tradice tzv. Grandes Ecoles. Výuka má multidisciplinární charakter, studenti si osvojují základy humanitních a sociálních věd, s důrazem na historii, právo, politologii a ekonomii. Mohou si dále vybírat z široké škály předmětů zahrnující řízení, management, média či cizí jazyky. Sciences Po Lyon si od počátku svého vzniku buduje hustou síť partnerských univerzit po celém světě. Tamní studenti tak mají možnost strávit rok či více let v cizí zemi a na oplátku se desítky studentů z celého světa pravidelně sjíždějí do Lyonu, aby absolvovali semestr či rok na Sciences Po Lyon. Zahraniční studenti se mohou v takto multikulturním zázemí rychle integrovat a využívat všech výhod studijních i mimo studijních aktivit. Institut má bohatě vybavenou knihovnu (zejména elektronické zdroje), existuje zde mnoho studentských klubů – od sportovních, kulturních, environmentálních až po politické, ve kterých jsou zahraniční studenti vždy vítáni.


Já osobně jsem odjížděla do Lyonu s cílem oživit si jazyk, vyhledat si potřebné zdroje k mé diplomové práci a zkusit si odlišný typ výuky. Musím říci, že všechna má očekávání lyonský institut splnil a v mnoha směrech ještě převýšil. Setkala jsem se s velmi vřelým přijetím, jak od učitelů, tak od studentů. Tamní způsob výuky mě také oslovil. Od studentů se očekává důkladné samostudium a aktivní práce v hodinách - svoje postoje a znalosti vyjadřují v esejích, seminárních pracích nebo v ústních prezentacích před ostatními studenty. V tomto přístupu k výuce vidím jistou podobnost s Katedrou Studií občanské společnosti, která podporuje studenty v samostudiu a v tom, aby se učili vyjadřovat vlastní stanoviska a aktivně se zapojovali do výuky. Díky velkému výběru kurzů z různých oblastí jsem si mohla najít takové, které korespondují s kurzy vyučovanými na Katedře občanské společnosti. Největším přínosem však byla knihovna, kterou jsem využila ke sběru užitečných odborných publikací souvisejících s tématem mé diplomové práce.


Celkově hodnotím svůj pobyt ve Francii velmi pozitivně. Získala jsem mnoho cenných – nejen studijních – zkušeností. Případným zájemcům o studium v zahraničí mohu Lyon vřele doporučit.

Německo


ZEPPELIN UNIVERSITY | Friedrichshafen, SRN | Program ERASMUS |


zimní semestr 2009


Eliška Bucvanová


Jednosemestrální pobyt na německé Zeppelin University je pro mě synonymem příjemně stráveného podzimu - doby nabité zajímavou četbou, podnětnými diskusemi, ohromujícím výhledem z univerzitní knihovny, spoustou smysluplných studentských aktivit, nikdy nekončící jízdou na kole a výlety do širokého dalekého okolí.


Mladá univerzita se prezentuje jako prostor, kde se střetává obchod, kultura a politika. Najdeme zde tři instituty: Corporate Management & Economics, Communication & Cultural Management, Public Management & Governance. Místní studenti musí zvolit studium na jednom institutu, ti zahraniční si mohou zapsat jakékoli kurzy dle svého uvážení. I němečtí posluchači musí navštěvovat určitou část předmětů vyučovaných anglicky, tudíž se nejedná o školu, kde by účastníci programu Erasmus měli volný režim; naopak, zapojují se do běžného studia, které má poměrně vysokou úroveň (soudím tak však jen na základě účasti v pěti kurzech). Studium je postaveno převážně na rozsáhlém penzu doporučené četby a povětšinou dobře moderovaných diskusích. Často jsou studenti nuceni přednášet si sami – ve skupinách vypracují prezentaci na zadaná témata, po jejich vystoupení následuje komentář pedagoga a výzva k debatě. Musím přiznat, že mě překvapila vysoká motivovanost až rivalita místních; každý se chce prosadit, každý chce být poslouchán. Škola je poměrně prestižní a studium zde je i na německé poměry finančně náročné (studenti z programu Erasmus samozřejmě nic neplatí).


V zimním semestru bohužel nebyly vypsány kurzy vztahující se k neziskovému sektoru, v letním snad měly být k dispozici. Doporučuji si od školy důrazně vyžádat kompletní přehled všech kurzů ještě před odjezdem (sama jsem toto k dispozici neměla a výběr kurzů probíhal velmi hekticky).


Zejména mile mě překvapily hojné mimoškolní aktivity studentů. Na začátku semestru proběhla prezentace všech studentských asociací a spolků, které se zaměřují jak na práci s místní mládeží, tak na sportovní aktivity studentů; nejčastěji zde najdeme debatní kroužky, které často zvou významné osobnosti veřejné i akademické sféry. Také studentský senát je zde velmi živou institucí. Jako mezinárodní studenti jsme se v minulém semestru rozhodli, že by univerzita měla mít alespoň jednoho senátora z našich řad. Rozběhli jsme proto historicky první volební kampaň, která skončila ohromujícím výsledkem (naše kandidátka, veselá a velmi schopná Etiopanka, vyhrála volby na plné čáře).


Život ve Friedrichshafenu je velmi příjemný. Město je malé, leží přímo na břehu Bodamského jezera. Koleje pro studenty zde zatím nejsou, ale zahraniční oddělení školy ubytování ochotně zajistí. Nejčastějším a nejpraktičtějším dopravním prostředkem je kolo, které zde můžete lacino zakoupit a následně opět prodat. O víkendech Vám zbude dostatek času na poznávání okolí (senzační cyklotrasy, množstevní slevy na vlaky, auto zde také není k zahození). Z vlastní zkušenosti doporučuji sednout na trajekt a vydat se na vrcholek blízké švýcarské hory Säntis, jindy do nedaleké Kostnice a nevynechat ani návštěvu vskutku vtipného „labutího hradu“ Neuschwanstein. Pravdou je, že město rozhodně nežije kulturou (alespoň ne kulturou cenově dostupnou studentovi). Přestože příroda je zde kouzelná a ulice čisté, město samotné je nezajímavé (jakožto skladiště zbraní v Druhé světové válce bylo kompletně vybombardované a z hlediska architektury vás nutí k pláči). Všechno mi ale vynahradil výhled z univerzitní knihovny, kde (když vás omrzí písmenka) fascinovaně „zíráte“ do vod „dechberoucího“ jezera.


Pokud se pro Zeppelin University rozhodnete, ráda Vám předám více informací bucvanova@gmail.com
Švédsko


Göteborgs Universitet (University of Gothenburg)


letní semestr 2008


Olga Vokurková


V Göteborgu jsem studovala v letním semestru na katedře sociologie. Studium má trochu jinou strukturu než u nás. Student se každý měsíc soustředí na jeden předmět, který si vždy před začátkem každého běhu registruje a na jeho konci složí závěrečnou zkoušku. Já jsem se soustředila na předměty, které byly v nabídce katedry sociologie a sociálních prací.

Zvolila jsem si předměty:

Ethnic Minority Families (zaměřeno na rodiny imigrantů ve Švédsku, integrace

dětí z rodin imigrantů do švédské společnosti, apod.)

Social Movements in Scandinavia (nová sociální hnutí ve Švédsku: enviromental

movement, antiglobalismus během EU summitu v Göteborgu v roce 2001

atd.)

Planned Communication (úvod do problematiky Public Relations)

Švédština

Není však většinou problém domluvit se s asistentem nebo učitelem z jiné katedry, pokud vás jejich předmět zaujal, a nechat si zapsat předmět jiný. Švédové jsou velice příjemní a vstřícní, nemusíte se tedy bát odmítavé reakce, budou se vám snažit vyhovět. Předměty bývají zajímavé, avšak nabídka pro studenty programu Erasmus většinou zahrnuje jen úvodní kurzy.

Göteborg je příjemné město u moře, má dobré kavárny (nicméně otevřeno je maximálně do 18.00) a spoustu parků, kde spolu s místními můžete chytat jarní paprsky již od března. Nejlepší je koupit si přímo na místě staré kolo a cestovat na něm, vydat se na projížďku k jezeru za kopcem nebo do centra, zajímavý je například bar a divadlo Pustervik.

Ve Švédsku je ale bohužel poměrně draho, je tedy třeba počítat s vlastní finanční rezervou.

Švýcarsko


Universität Basel


letní semestr 2008


Martina Špaková


Do švýcarské Basileje jsem odjela přes výměnný studijní program „Meziuniverzitní dohody“, které má UK uzavřeny s vybranými německými a švýcarskými univerzitami. Informace jsou na stránkách zahraničního oddělení FHS a rektorátu UK. Vybavování není nijak administrativně náročné.

Universität Basel je jedna z největších ve Švýcarsku, má 5 fakult – já jsem byla oficiálně přijata na Historicko-filozofickou fakultu. Kurzy si můžete vybírat z nabídky celé univerzity, fakulty jsou mnohem víc propojeny než u nás.

Obor podobný našemu zde není, avšak od zimního semestru 2008/09 začne na univerzitě fungovat „Centrum pro nadace“ a budou nabízeny přednášky i k této tématice. Nicméně i tak si bylo možné vybírat zajímavé semináře, které se našeho studia určitě týkají – já měla např. „Etnické menšiny v Evropě“ nebo „Role nestátních aktérů v Africe“. Většina přednášek je v němčině a pro studijní pobyt je nutností.

Stipendium je dostačující i pro nějaké cestování a nepřehnané společenské vyžití. Ubytování není problém sehnat, doporučuji včas rezervovat některou z místních kolejí, které jsou na výborné úrovni.

Basilej je moc příjemné místo se spoustou možností. Nespočetná muzea, ježdění na kole po městě, chutné sýry nebo pikniky na břehu Rýna jsou jenom některá lákadla. Pobyt byl pro mě jednoznačným přínosem, moc jsem si ho užila a vřele všem doporučuji.

Další informace ráda poskytnu.


Poslední změna: 20. prosinec 2023 11:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám