CIVICUS Civil Society Index


(CIVICUS, NROS, FHS UK)


Řešitelé: Nadace rozvoje občanské splečnosti , Katedra studií občanské společnosti: Tereza Vajdová, David Stulík


Cíl projektu: Akční výzkumný projekt Index občanské společnosti (CIVICUS Civil Society Index) si kladl za cíl přinést poznatky o občanské společnosti v České republice a zároveň otevřít nová témata, posoudit stav občanské společnosti a přispět k jejímu rozvoji. Projekt vytvořila mezinárodní aliance nevládních organizací CIVICUS a v letech 2004 - 2006 se realizoval ve více než 60 zemích světa. Naše katedra na něm spolupracovala s Nadací rozvoje občanské společnosti, která je členem aliance CIVICUS. Výzkumná zpráva za Českou republiku byla vůbec první, která vyšla. CIVICUS v projektu nyní pokračuje a katedra se bude v dalších kolech o implementaci Indexu opět ucházet – a znovu ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi.


Výsledky projektu:
Vajdová, Tereza. (2005)

Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje.

Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně,

ISBN 80-7204-379-X.


Vajdová, Tereza. (2005)

An Assesment of Czech Civil Society in2004: After fifteen years of development. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně,

ISBN 80-7204-379-3.


Poslední změna: 4. srpen 2015 12:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám