Výzkum uplatnění absolventů

Výzkum uplatnění absolventů z roku 2007

Výzkum uplatnění absolventů za rok 2008

Výzkum uplatnění absolventů za rok 2009

Výzkum uplatnění absolventů za rok 2010

Výzkum uplatnění absolventů za rok 2011

Výzkum uplatnění absolventů za rok 2013

Výzkum uplatnění absolventů za rok 2014

Výzkum uplatnění absolventů za rok 2015


Hodnocení studia absolventy studijního programu

V prosinci 2012 proběhl průzkum mezi absolventy magisterského studijního oboru Studia občanského sektoru na FHS UK v Praze, který zjišťoval jejich současné pracovní uplatnění a názory na studium na naší katedře. Průzkum proběhl v rámci projektu Zvyšování flexibility absolventů oboru Studia občanského sektoru. Vyučující začali zjišťovat uplatnění svých absolventů již v roce 2007, ale toto je první průzkum zaměřený na hodnocení studijního oboru jako takového. Výstupem z výzkumu je interní závěrečná zpráva (Pospíšilová, Špaček 2013), kterou však vnímáme především jako cenný podklad pro další zlepšování oboru, spíše než veřejný dokument. Všem absolventům, kteří se výzkumu zúčastnili, děkujeme za odpovědi.

Zde jsou k dispozici některé výsledky výzkumu.

Poslední změna: 5. říjen 2020 14:10 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám