Rámcový studijní plán

Rozvrh ZS 2020/2021

I. ročník

Zápis do studia, informace o studijních povinnostech - 24. 9.

Základní teoretické přístupy ke zkoumání občanského sektoru (doc. Dohnalová, doc. Skovajsa) - individuální výuka formou konzultací.


Metodologický seminář II. - výuka společně s 2. ročníkem (dr. Pospíšilová)

Setkání se uskuteční 5. října 15:30 – 17:30, 9. listopadu 15:30 -17:30, 14. prosince 15:30 – 17:30. Je důležité sledovat předmět v Moodle UK 2 (jsou tam vložené texty a rozepsané povinnosti, budete tam vkládat úkoly a mohou se tam objevit aktuality).

Doktorský seminář I. - individuální výuka formou konzultací se školitelkou.


II. ročník

Metodologický seminář II. - dr. (Pospíšilová) - viz výše

Doktorský seminář II. - individuální výuka formou konzultací se školitelkou.


Rozvrh LS 2019/2020

I. ročník


V letním semestru probíhá veškerá výuka distanční formou.

Poslední změna: 6. říjen 2020 15:07 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám