Rámcový studijní plán

Rozvrh ZS 2020/2021

I. ročník

Zápis do studia, informace o studijních povinnostech - 24. 9.

Základní teoretické přístupy ke zkoumání občanského sektoru (doc. Dohnalová, doc. Skovajsa) - individuální výuka formou konzultací.


Metodologický seminář II. - výuka společně s 2. ročníkem (dr. Pospíšilová)

Setkání se uskuteční 5. října 15:30 – 17:30, 9. listopadu 15:30 -17:30, 14. prosince 15:30 – 17:30. Je důležité sledovat předmět v Moodle UK 2 (jsou tam vložené texty a rozepsané povinnosti, budete tam vkládat úkoly a mohou se tam objevit aktuality).

Doktorský seminář I. - individuální výuka formou konzultací se školitelkou.


II. ročník

Metodologický seminář II. - dr. (Pospíšilová) - viz výše

Doktorský seminář II. - individuální výuka formou konzultací se školitelkou.


Rozvrh LS 2019/2020

I. ročník


V letním semestru probíhá veškerá výuka distanční formou.


Rozvrh ZS 2019/2020

I. ročník


24. 9. zápis do studia, informace o studijních povinnostech


7. 10. 8:00-9:20, Jinonice, místnost Akvárium, v kurzu dr. Aleny Markové "Milestones of European historical development in historical and sociological context", Prof. J.I. Hans Bakker, University of Guelph, Canada"Why Should Weber's Epistemology Be Called Use of Ideal Type Models"


8. 10. 10:00-13:00, seminář k sociálnímu podnikání, pořádá VÚPSV, první přednáška k ZTPOS, doc. Marie Dohnalová, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, budova SČMVD, Václavské náměstí 21, Praha 1, 4. patro, místnost B


14. 10. 17.00-19:30, ZTPOS, MetSem 1, doc. Marek Skovajsa, Veleslavín, místnost C034


11. 11. 16:00, Prof. Hans Joas, Dr.h.c., Humboldt University, Berlin „Human rights as a „Western project‘“ ,Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1


18. 11. 17.00-19:30, ZTPOS, MetSem 1, doc. Marek Skovajsa, Veleslavín, místnost 034


25. 11. 17.00-19:30, Doktorský seminář I., společný, Veleslavín, místnost 034 9. 12. 17-19:30, ZTPOS, MetSem 1, doc. Marie Dohnalová, Veleslavín, místnost C034


9. 12. 17-19:30, ZTPOS, doc. Marie Dohnalová, Veleslavín, místnost 034


16. 12. 17.00-19:30, ZTPOS, MetSem 1, doc. Marek Skovajsa, Veleslavín, místnost C034
Poslední změna: 7. září 2020 14:28 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám