Rámcový studijní plán

Rozvrh LS 2020/2021

I. ročník

V letním semestru probíhá veškerá výuka distanční formou.


II. ročník

V letním semestru probíhá veškerá výuka distanční formou.


Rozvrh ZS 2020/2021

I. ročník


Zápis do studia, informace o studijních povinnostech - 24. 9.

Základní teoretické přístupy ke zkoumání občanského sektoru (doc. Dohnalová, doc. Skovajsa) - individuální výuka formou konzultací.


Metodologický seminář II. - výuka společně s 2. ročníkem (dr. Pospíšilová)

Setkání se uskuteční 5. října 15:30 – 17:30, 9. listopadu 15:30 -17:30, 14. prosince 15:30 – 17:30. Je důležité sledovat předmět v Moodle UK 2 (jsou tam vložené texty a rozepsané povinnosti, budete tam vkládat úkoly a mohou se tam objevit aktuality).

Doktorský seminář I. - individuální výuka formou konzultací se školitelkou.
Poslední změna: 11. březen 2021 09:40 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám