Rámcový studijní plán

Rozvrh ak. roku LS 2022/2023

I. ročník - IV. ročník

Doktorský seminář I.-IV.,

Seminář bude probíhat v učebně 2.33 od 10:00-11:20 v uvedených termínech:


14.2. Výzkumy – Host: A. Košák Felcmanová (prezentace a diskuse) 30 minut; Prezentace a diskuse článků k disertační práci (10 minut prezentace, 10 minut diskuse): O. Hrubeš; A. Hrdličková; Plán seminářů na letní semestr a organizační věci (10 minut)

14.3.

18.4.

16.5


Program dalších setkání bude průběžně upřesněn.


Metodologický seminář I. (Teorie sociálních věd)

Seminář bude probíhat v učebně 2.33 od 16:00-17:20 v uvedených termínech:


13.3.

17.4.

15.5.


Výuku povede doc. Skovajsa.
Poslední změna: 6. únor 2023 14:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám