Knihovna

Knihovna katedry


je interní knihovou určenou pro vyučující a studenty katedry.

V současné době obsahuje cca 1000 svazků vztahujících se k problematice občanského sektoru.

Převážná většina publikací je v českém jazyce, část knihovny je vyhrazena pro publikace v anglickém jazyce.


Aktuální seznam publikací

seznam publikací v češtině

seznam publikací v angličtině

seznam diplomových prací


Půjčování knih:

Knihovnu spravuje tajemnice katedry v otevíracích hodinách (9:30 - 15:00)

Publikace v češtině - výpůjční doba jeden měsíc.

Publikace v angličtině - prezenčně, potřebné pasáže lze okopírovat.

Diplomové práce obhájené studenty KSOS - prezenčně, potřebné pasáže lze okopírovat.


Tematické zaměření publikací pokrývá témata výuky, popř. je rozšířeno (např.výzkumné zprávy a studie).
Poslední změna: 14. prosinec 2018 12:34 
Sdílet na:  
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám