Knihovna

Knihovna katedry


je interní knihovou určenou pro vyučující a studenty katedry.

V současné době obsahuje cca 1000 svazků vztahujících se k problematice občanského sektoru.

Převážná většina publikací je v českém jazyce, část knihovny je vyhrazena pro publikace v anglickém jazyce.


Aktuální seznam publikací

seznam publikací v češtině

seznam publikací v angličtině

seznam diplomových prací


Půjčování knih:

Knihovnu spravuje tajemnice katedry v otevíracích hodinách (9:30 - 15:00)

Publikace v češtině - výpůjční doba jeden měsíc.

Publikace v angličtině - prezenčně, potřebné pasáže lze okopírovat.

Diplomové práce obhájené studenty KSOS - prezenčně, potřebné pasáže lze okopírovat.


Tematické zaměření publikací pokrývá témata výuky, popř. je rozšířeno (např.výzkumné zprávy a studie).
Poslední změna: 17. září 2019 13:24 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám