Galerie absolventů a absolventek

Naši absolventi a absolventky


Pokud chcete přispět a zařadit se mezi absolventy, kteří se hlásí ke studiu na naší katedře, zašlete prosím svůj medailonek a své foto .


Mgr. Pavla Kluzáková


Na FHS UK jsem absolvovala Studia občanské společnosti v roce 2003.

Z bakaláře mi nejvíc utkvěla lokalita v Legerovce (bývalá nemocnice, kde zemřel Jan Palach), možnost studovat předměty na jakékoli fakultě v Praze (s nadšením jsem se zapsala do všeho možného od irských tanců po dětskou psychologii, abych pak zjistila, že státnice jsou ehm, z něčeho jiného.. ale to nevadilo, protože to byla obrovská zábava i vědomostní obohacení), nálety ptáků v kabinetě (aneb mezidruhová komunikace v praxi), čtení spousta knih a psaní spousta esejí, rozmluvy s inspirativními učiteli - legendami v oboru či disentu, a pařby se spolužáky.


Kombinované magisterské studium mě obohatilo o dvě celoživotní kamarádky a skvělý kolektiv spolužáků z různých neziskovek, ve kterém jsme se navzájem drželi nad vodou, když se kloubení práce, rodiny a školy zadrhávalo. Učilo nás hodně lidí z praxe, se kterými doteď spolupracujeme - nebylo to žádné učení pro učení.

Při škole jsem pracovala v Německu v Nadaci Roberta Bosche, po návratu do ČR jsem prošla několika korporáty v různých globálních HR rolích, abych pak zakotvila na pozici vedoucí centrálního HR v Člověku v tísni. Prosím mrkněte na otevřené "tísňácké" pozice v Česku i na misích v zahraničí. Budu se těšit, až se uvidíme u nás na Šafaříkové, protože i Vaší prací může být zlepšovat svět!


Mgr. Taťána Plecháčková


Vystudovala jsem obor Sociální politika a sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Následně jsem pokračovala na téže univerzitě, na Fakultě humanitních studií ve studiu oboru Studia občanského sektoru, který jsem dokončila v roce 2010.


Již v době studií jsem pracovala v neziskovém sektoru a to ve sbírkovém projektu Pomozte dětem Nadace rozvoje občanské společnosti. Zde jsem měla jedinečnou možnost komunikovat s mnoha neziskovými organizacemi z celé České republiky a vnímat jejich rozdílné potřeby, též vidět v praxi různé druhy sociálních služeb. Poznala jsem šíři sektoru, systém financování, ale i fungování nadace. Následně jsem působila ve státní správě a to na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, kde jsem se věnovala investiční podpoře sociální ekonomiky a též Operačnímu programu pro nejchudší osoby. Byla jsem aktivně zapojená do tematické sítě pro sociální ekonomiku (TESSEA). Po mateřské dovolené jsem se vrátila opět do nezisku, kde jsem se věnovala projektovému managementu a metodickému řízení sociálních služeb a to v Terapeutickém centru Modré dveře a v síti zařízení Alzheimercentrum. Zkušenosti z nezisku jsem využila následně v sociálním bankovnictví České spořitelny, kde jsem nastavovala vzdělávací pilíř podpory neziskovým organizacím.


Jelikož Nadace rozvoje občanské společnosti je mojí srdcovou organizací, vrátila jsem se v roce 2020 zpět, do pozice ředitelky. Ze všech předchozích zaměstnání jsem si přinesla rozmanité zkušenosti v oblasti řízení procesů či lidí, znalost terénu, potřeb, silných i slabších stránek organizací občanské společnosti a chut´ dále v sektoru pomáhat.


Předpokladem úspěchu je píle a vůle, to škola nenaučí. Mě naučila vidět rozmanitost sektoru, právní i ekonomické ukotvení, ukázala mi nutnost profesionálního řízení neziskových organizací, naučila mě překonávat překážky. A to se snažím i já předávat dále ve své práci - že práce v nezisku není jednoduchá, že se stále dá zlepšovat, má svá pravidla, ale přináší pocit, že se podílíte na tvorbě významných celospolečenských hodnot, jako jsou solidarita, důvěra, pravda a láska. Přála bych si, aby studia občanského sektoru nebyl speciální obor, ale aby tato studia byla integrální součástí každého vysokoškolského oboru, protože občanský sektor jsme my všichni, je všude kolem nás a je předpokladem zdravého fungování naší země.


Mgr. Kristina Cysařová


Mám práci svých snů, která mě neskutečně baví a naplňuje. Jaká k ní vedla cesta? Obor Studia občanského sektoru na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy jsem vystudovala v roce 2009. Dodnes na studia ráda vzpomínám a čerpám z té doby kontakty, informace, zůstala hluboká přátelství. Při studiu jsem pracovala v IOM – Mezinárodní organizace pro migraci. IOM je mezivládní organizace, která se zabývá pomocí s migrací. Hodnotím to jako jeden z nejlepších kroků, protože veškerou školní „teorii“ jsem rovnou používala v práci a studium mě tak ještě víc bavilo.


Jsem od přírody zvědavá. A jelikož se při práci v neziskovém sektoru setkáváme se světem státní správy i ziskových organizací, chtěla jsem poznat tyto partnery lépe. Přála jsem si, aby jim NNO byly při jednání rovnocenným a profesionálním partnerem. Nejprve jsem pracovala v marketingové agentuře, pak na tiskovém oddělení Ministerstva spravedlnosti. Zajímavou roční zkušeností byla také práce v Paláci Akropolis na pozici PR a fundraiser koncertů. V každé práci jsem se naučila něco důležitého pro práci další.


Posílená (ač se mi to tehdy tak nejevilo) navíc o zkušenosti mateřství jsem v roce 2016 stála u zakládání Centra Locika, kde jsem poté tři roky pracovala. Centrum LOCIKA pomáhá dětem, které zažívají domácí násilí, obnovit pocit bezpečí a zdravé vztahy v rodině. Zažila jsem vznik nové organizace od chvíle, kdy byla myšlenka jen na papíře, až do fáze velké a úspěšné organizace.


To jsem později zúročila u svého vlastního projektu. V roce 2017 jsme s manželem otevřeli pro veřejnost Winternitzovu vilu. Vilu si nechal u slavného architekta Adolfa Loose v roce 1932 postavit pradědeček mého muže Josef Winternitz pro svoji rodinu. Žili zde bohužel pouze devět let. Rodina byla židovského původu a muži zemřeli v Osvětimi. Otevíráme vilu veřejnosti jako světový architektonický skvost, který nabízíme s bohatým kulturním programem, jako jsou výstavy, koncerty, divadelní představení, přednášky a další. Ale také zde vyprávíme příběh rodiny Winternitzů, snažíme se být takovou pamětí národa, aby se nacismus, ani komunismus už neopakoval. Spolupracuji zde také s řadou neziskových organizací jako je Nadace Via, Post Bellum, Sue Ryder a další. (Více: www.loosovavila.cz)


Mgr. Jana Randa


Neziskové organizace byly pro mě zajímavé od malička, i když jsem ten pojem do mých 16 let neznala. Díky rodičům jsme sledovala sdružování lidí v různých spolcích. Když jsem byla na střední škole, tak jsem na rok vyjela do Německa s neziskovou organizací AFS Mezikulturní programy, pro kterou jsem po svém návratu začala dobrovolničit. Postupně jsem zjišťovala, že doborovolnictvím v mezinárodním prostředí jsem se naučila stejně tolik jak ve škole – né-li více. Když jsem pak dostudovala bakalářské studium, tak pro mě Studia občanské společnosti na FHS UK byly velmi atraktivním místem. Taky mimo jiné proto, že tam působila Mgr.Dana Moree,Dr. která vedla mojí bakalářskou práci v předcházejícím studiu. Studiem a prací s Danou Moree jsem se toho velmi mnoho naučila o svém srdcovém tématu - inkluzivním vzdělávání, kterému se věnuji momentálně na Slovensku. Pracuji aktuálně pro Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a s kolegy jsme založili organizaci Centrum inkluzívneho vzdelávania.


Hned po absolvání jsem se přestěhovala za mým partnerem na Slovensko. Od té doby jsem toho pracovně proskákala více, od založení fair trade Literární kavárny ve spolupráci s MamaCoffee, školení terénních sociálních pracovníků pro Ministerstvo sociálních věcí, až po vedení projektů a školení pro Českou, Slovenskou a Rakouskou národní agenturu Evropské doborovolné služby (v současnosti Evropský sbor solidarity).


Dělám práci, která mě baví a dává mi smysl. Učím se stále nové věci. Našla jsem svoje „ikigai“ a období studia na SOS FHS k tomu určitě přispělo.


Mgr. Pavel Višňovský


Na katedře Studií občanského sektoru jsem absolvoval magisterský program. Již před studiem jsem se věnoval aktivitám tržního sektoru, konkrétně se pohyboval v oblasti reklamního trhu. Kombinovaná forma mi umožnila věnovat se naplno studiu i pracovnímu nasazení. Od začátku studia jsem podporoval spolupráci mezi neziskovým – nevýdělečným a ziskovým – tržním sektorem a věnoval se diskriminaci menšin. Studium na katedře mi změnilo pohled na život a podpořilo dobrovolnickou činnost – dlouhodobě spolupracuji s obecně prospěšnou společností Dílny tvořivosti, která pomáhá lidem navrátit se po poranění mozku zpět do aktivního života. Jako ředitel modelingové a herecké agentury se snažím hledět na společenský dopad našeho působení.


Studium občanského sektoru – společnosti díky historickému kontextu, teoretickému ukotvení a přesahu do aktuálních společenských témat napomáhá studentům pochopit podstatu a význam občanské společnosti. Přesah do praxe, vyučující z oboru i prostředí fakulty navíc atraktivitu studia bezpochyby zvyšuje.


Mgr. Lenka Malá

Na fakultě humanitních studií jsem absolvovala obor Studium humanitní vzdělanosti a v roce 2011 pak magisterský obor Studium občanského sektoru. Již během bakalářského studia jsem si přivydělávala psaním novinových článků a při magisterském studiu se mi podařilo navázat kontakt s organizací Nová ekonomika, o. p. s., pro kterou jsem začala psát články o sociálním podnikání. I když jsem nakonec profesně zakotvila mimo občanský sektor, rozhovorů se zajímavými osobnostmi sociálního podnikání jsem se nevzdala. V současné době píšu pro web ceske-socialni-podnikani.cz, který provozuje MPSV v rámci projektu Podpora sociálního podnikání ČR. Za těch deset let jsem poznala spoustu výjimečných lidí, odborníků i nadšenců, kteří mi vyprávěli své příběhy. A já jsem ráda, že je mohu šířit a třeba inspirovat další sociální podnikatele.

Vědomostí získaných při studiu využívám i ve svém volném čase. Vedu Pionýrskou skupinu 8. března Jindřichův Hradec a kromě práce s dětmi mám na starosti i administrativu, dotace, vedení dobrovolníků.


Mgr. Zuzana Wágnerová


Aktuálně pracuji jako vedoucí projektového týmu v neziskovce IQ Roma servis. Prostřednictvím projektového managementu se věnuji strategickému plánování a naplňování vize organizace v oblasti začleňování Romů do společnosti. Není to jednoduché téma, ale pracuji se skvělým kolektivem a s lidmi, kteří této myšlence věří a každé ráno kvůli ní vstanou a jdou do práce. To mě nabíjí.

V neziskovém sektoru a prostředí občanských iniciativ se pohybuji již od základní školy, mou srdcovou záležitostí jsou parlamenty dětí a mládeže. Několik let jsem se věnovala i studentským simulacím politických institucí, dnes působím spíše jen jako poradní orgán.


Uvědomila jsem si, že jsem na pravém místě - v životě, obzvláště v zaměstnání potřebuji vědět, že daný projekt/činnost/etapa má svůj smysl a že, jak s oblibou a nadsázkou říkám, konám dobro. Ze studia jsem si odnesla bohatý sociální kapitál - kontakty na zajímavé kolegy, pedagogy. Skoro mě až mrzelo, že studium bylo jen dvouleté, při zaměstnání se dlouhodobě soustředěný čas na vzdělávání hledá těžko. Dost mi v současnosti pomáhá i to, že se mi při studiu spousta věcí propojila a vím, proč a jak se děje, po jakém materiálu či zdroji sáhnout, když si potřebuji něco doplnit.


Mgr. Zuzana Pelikánová, DiS.


Původní profesí jsem sociální pracovnice a ke studiu na FHS jsem se přihlásila až během zaměstnání. Během prvního roku studia jsem se shodou okolností posunula ze sociální práce do oblasti řízení neziskové organizace, a to když jsem se stala ředitelkou Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Prachatice. Studium mi hodně pomohlo, díky odborníkům z oboru jsem se dostala k využitelným znalostem a aktuálním záležitostem v oblasti občanské společnosti.


Nyní pracuji jako projektová manažerka v Portus Prachatice, o.p.s., a zároveň stále působím v Českém červeném kříži jako člen. V obou organizacích se věnuji zejména fundraisingu a PR, v Českém červeném kříži také managementu dobrovolníků a krizové připravenosti.


Mgr. Diana Quirschfeld


Jako většina studentů tohoto oboru jsem už před začátkem studia na Katedře studií občanské společnosti věděla, že se chci pohybovat v nevládním sektoru. V posledním ročníku jsem začala pracovat na Univerzitě ve Vídni, zpočátku jako stážistka přes program Erasmus Traineeship a po absolvování stáže jako asistentka akademické koordinátorky magisterského programu Master of Arts in Human Rights.


V roce 2014 jsem se odstěhovala do Nizozemska, kde jsem začala pracovat v jedné z nejdéle působících rozvojových organizací v Nizozemsku, ICCO Cooperation. Bylo doopravdy zajímavé vidět, jak nizozemský neziskový sektor funguje, a to hlavně pro svou vysokou profesionalizaci a dlouholetou tradici. Moje práce se hlavně soustředila na institucionální fundraising – podporu přípravy projektů a monitoring fundraisingových aktivit regionálních poboček. Vzhledem k velikosti organizace a jejím projektům, bylo i vypracovávání projektů ve velkém měřítku – někdy na návrhu projektu pracoval tým pěti lidí i půl roku. Mezi hlavní donory, se kterými jsme pracovali, patřilo hlavně nizozemské Ministerstvo zahraničních věcí, ale také Evropská komise, nizozemské rodinné nadace, veřejné instituce jako USAID, SIDA, DFID a americké nadace jako Mastercard Foundation, Gates Foundation a další.


V únoru 2017 jsem začala pracovat jako fundraisingová konzultantka pro Han Valk Consultancy, poradenská firma zaměřená na fundraisingové konzultace a školení pro neziskové organizace v oblasti institucionálního fundraisingu. Pomáháme nevládním organizacím například v mapování potencionálních dárců v evropském ale i americkém nadačním prostoru, přípravě fundraisingové strategie a školíme organizace v zahraničí, jak přistupovat k nizozemským institucionálním donorům.


Katedra studií občanské společnosti mi pomohla získat teoretické a praktické znalosti a především mi představila sektor v kontextech – historických, filosofických ale i v kontextu dnešního moderního světa a postavení nevládního sektoru v něm. Magisterský program specializovaný na občanskou společnost v Nizozemsku neexistuje, proto je to pro potencionální zaměstnavatele velmi zajímavé a studium mi pomohlo při uplatnění se v zahraničí.

Mgr. Ondřej Kačaba


Jsem absolventem FHS Bc. oboru Studium humanitní vzdělanosti a v roce 2016 jsem absolvoval Mgr. obor Studium občanského sektoru. Od roku 2016 pracuji jako projektový manažer v Národní síti Zdravých měst ČR, což je asociace měst, obcí a regionů, která pod záštitou OSN a WHO uplatňuje principy udržitelného rozvoje na místní úrovni. V asociaci jsem začínal jako stážista v rámci povinné praxe na KSOS, kterou jsem získal díky účasti v mezinárodním projektu SEiSMiC, na kterém se katedra podílela. Má role v asociaci je převážně správa grantových projektů, komunikace se zástupci municipalit, komunikace s externími expertními pracovníky, příprava celorepublikových tematických akcí a komunikace se zahraničními partnery. Při své práci také často jezdím do členských municipalit po celé ČR, kde přicházím do kontaktu s místními politiky, úředníky a občany a diskutujeme o problémech spojených s udržitelným rozvojem a kvalitou života ve městech.


Obor studia občanského sektoru ve mě probudil zájem o veřejné a politické dění v kombinaci s teoretickými a praktickými poznatky, které v praxi stále uplatňuji. V první řade považuji široké profesní zaměření, které obor (a humanitní obory obecně) nabízí, za silnou výhodu na trhu práce, oproti úzkému oborovému zaměření, které je ve veřejné debatě preferováno. Také si myslím, že znalost toho, co je to občanská společnost, jaký je její sociální význam a jak vzniká/zaniká, je povinná výbava člověka žijícího v demokratické společnosti.


S katedrou SOS bych i nadále rád zůstal v kontaktu, protože je to katedra živá, přátelská, funkční a reaguje na aktuální témata a trendy ve společnosti.

Mgr. Josef Petr


Co po skončení studia na KSOS děláte?

Jsem vlastně typický příslušník generace Y. Nemám jedno povolání, ale řadu pracovních identit v různých projektech. Nejvíce jsem zakotvil v oblasti PR a komunikace pro neziskovky.Po tomhle málo zbrázděném moři se plavím částečně jako svobodný pirát, ale hlavně s naší agenturou BARD PR, kterou jsme založili spolu s kolegou ze studií. Míříme nejen na neziskovky, ale také na sociální podniky a CSR projekty. Z neziskovek, na jejichž palubě jsem chvíli strávil, zůstává už 10 let moji srdcovkou Liga otevřených mužů, pro kterou dělám komunikaci a kampaně (třeba Suchej únor), ale i sociologické výzkumy nebo management. Podstatnou část nákladu, který vezu na svém škuneru, tvoří také moje dcera. I otcovství je přeci povolání!


Jak vaše studium na KSOS využíváte dnes ve vašem zaměstnání?

Pro neziskovky moje srdce bilo, už když jsem do studia vstupoval. Snažil jsem se jej tedy vytěžit především profesně. Nakonec jsem se ale dozvěděl nejvíc sám o sobě. O tom kam chci směřovat. Teď už si nedokážu představit, že bych dělal práci jen pro peníze. Musí mi dávat smysl. Nejvíce mě tedy obohatilo přemítání o tom, co je vlastně občanský sektor, jaký je jeho význam a co bych měl dělat, abych mu pomohl trochu rozkvést. Samozřejmě jsem získal také nějaké znalosti a dovednosti. Ale to není tak důležité, protože já přišel na FHS hledat hlavně smysl.:)

Mgr. Ondřej Hrubeš


V českém vzdělávacím procesu jsem strávil skoro čtvrt století a musím říct, že studium na této katedře bylo krásné a osvěžující finále. Do té doby jsem spíš než škole věnoval energii rozličným dobrovolnickým aktivitám: od spanilých výjezdů s Hnutím DUHA na Šumavu coby nevycválaný teenager, po organizaci vlastních komunitních akcí, jež mne katapultovaly do křesla člena komise lokální buňky Národní sítě Zdravých měst ČR. Skaut mě naučil přípravě volnočasových aktivit, Člověk v tísni pořádání filmových projekcí, spolek Vhled zase náročné práci s mládeží z ústavní péče. Nějak se mi ale nedařilo svůj profil ostříleného dobrovolníka využít na trhu práce.


S nástupem na Katedru studií občanské společnosti se ovšem věci daly do pohybu. Dosavadní dobrovolnické zkušenosti jsem zde propojil s teorií, získal přehled o aktuálních trendech občanského sektoru a poznal partu skvělých lidí, se kterými se potkáváme i po skončení studia. Krom toho jsem obohatil svůj vědomostní repertoár o základy práva či projektový management a dostal možnost se participovat na unikátním aktivizačním nástroji – divadle utlačovaných. Tato kombinace akademických znalostí, praktických dovedností, rozšiřování vlastních obzorů a přátelské atmosféry mi naprosto vyhovovala.


A ukázalo se, že to i mělo smysl. „Dream job“ mi vyšel hned na první CV, které jsem vyslal krátce před absolvováním v září 2016. Nyní pracuji v Člověku v tísni jako koordinátor dobrovolníků sekce Programy sociální integrace. Dostávám zde příležitost propojit zkušenosti s dobrovolnictvím, prací s lidmi ohroženými sociálním vyloučením a organizací akcí s teoretickými i praktickými podněty z magisterského oboru. Momentálně také spolupracuji s katedrou na nabídce praxí pro současné studenty.


Využití dobrovolnických zkušeností: ✓


Prohloubení sociálního kapitálu: ✓


Smysluplná práce s přesahem: ✓


Aplikace studijních znalostí: ✓


Spokojenost.


Mgr. Lenka Marečková


Mgr. Lenka Marečková
Mgr. Lenka Marečková
Původně jsem vystudovala sociální práci, ale již při studiu jsem zjistila, že přímá práce s klientem bohužel není úplně pro mne. Díky sociální práci jsem se však seznámila s oblastí neziskových organizací, kde jsem zjistila, že lze v této sféře působit i jinak. Proto jsem se rozhodla pro Studia občanské společnosti na FHS UK, která jsem úspěšně završila v roce 2011. Již při studiu jsem pracovala v oblasti občanské společnosti a tomuto oboru zůstávám věrná. Mám zkušenosti s PR, marketingem a fundraisingem neziskových organizací, jmenovitě z projektu Pomozte dětem v Nadaci rozvoje občanské společnosti, pracovala jsem také v Nadaci Divoké husy a v SOS dětských vesničkách. Aktuálně se věnuji fundraisingu v Nadaci Open Society Fund Praha, kde rozvíjím vztahy zejména s významnými dárci.


Když nepracuji, jsem často v kině (filmovou vědu jsem nakonec také vystudovala) a spolupracuji na queer filmovém festivalu Mezipatra. Baví mě oblast online médií, poslední dobou navštěvuji kurzy s Czechitas, které podporují komunitu holek se zájmem o IT. Ráda jezdím ven a nasávám atmosféru cizích zemí. Odreagovávám se cvičením jógy nebo chůzí.


Mgr. Anna Šindelková


Mgr. Anna Šindelková
Mgr. Anna Šindelková
Anna Šindelková absolvovala obor Studia občanského sektoru v r. 2013. V průběhu studií na Katedře studií občanské společnosti UK získala zkušenosti v oblasti neziskového sektoru, sociálního podnikání a mezisektorové spolupráce.

V současné době má Anna Šindelková na starosti agendu trvale udržitelného rozvoje a firemní odpovědnosti (CSR) v Plzeňském Prazdroji v České republice a na Slovensku. Před nástupem do Prazdroje pracovala v oblasti strategického poradenství v CSR pro významné korporátní klienty a zároveň se věnovala práci v redakci časopisu CSR fórum.


Katedra doplňuje: dokladem jejích schopností je cena TOP Odpovědná firma 2015, kterou získal Plzeňský Prazdroj v národní soutěži udržitelného podnikání pořádanou českou nevládní platformou Byznys pro společnost.

Více zde


Jste i Vy naším absolventem? Hlásíte se k nám a chcete se také podělit o svůj příběh? Napište podobný krátký text a pošlete i s fotkouMgr. Jakub Suchel


Mgr. Jakub Suchel
Mgr. Jakub Suchel
Obor Studia občanského sektoru na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy jsem vystudoval v roce 2006.


Od roku 2008 pracuji jako ředitel Diakonie ČCE, střediska v Praze Stodůlkách, a od ledna 2016 jsem ředitelem několika sloučených středisek pod názvem Diakonie Praha.

Poskytujeme sociální služby především lidem s kombinovaným postižením. V současné době máme uživatele z Prahy, Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje. Služby se snažíme v turbulentních dobách nejen udržet a posilovat jejich kvalitu, ale v rámci možností také rozšiřovat kapacitu, a tím reagovat na zájem veřejnosti.


V roce 2014 jsem byl rovněž za KDU – ČSL zvolen zastupitelem v MČ Praha 5, zde zastávám neplacenou funkci předsedy sociální komise.


Mgr. Aneta Horká


Mgr. Aneta Horká
Mgr. Aneta Horká
Fakulta humanitních studií je mojí alma mater.

V roce 2012 jsem dokončila bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti a v roce 2015 jsem absolvovala magisterský obor Studia občanského sektoru. V průběhu studia na FHS jsem slýchávala často otázky týkající se mého budoucího uplatnění, tím jsem se nenechala nijak znervóznit a naučila jsem se odpovídat, že nejde tolik o to, co budu, ale co jsem.  


Od roku 2009 pracuji jako koordinátorka vzdělávacích aktivit na pražské pobočce organizace Člověk v tísni, kde jsem od roku 2007 působila jako dobrovolnice. Od roku 2014 tyto vzdělávací služby vedu a zastupuji ředitele pražské pobočky ČVT. V rámci vzdělávacích aktivit se věnujeme podpoře znevýhodněných dětí, v čemž nám pomáhá bezmála stovka dobrovolníků.


Od roku 2006 dosud organizuji koncert Tibet žije zaměřený na podporu Tibeťanů žijících v exilu. V roce 2010 a 2011 jsem vedla projekt Poetry Slam- kreativní básnické dílny v Praze a Ústí nad Labem, v jehož rámci vznikla kniha textů mladých lidí.


Do budoucna chci dál rozvíjet témata, kterým jsem se věnovala dosud. Těmi jsou inkluzivní vzdělávání v českém vzdělávacím systému, sociální bydlení- sociálně nájemní agentury v České republice, rozvoj občanského vzdělávání mladých lidí se znevýhodněním a obecně profesionalizace neziskových organizací věnujících se sociálnímu znevýhodnění a jejich síťování napříč Evropou.


Mgr. Jana Čavrnochová


Mgr. Jana Čavrnochová
Mgr. Jana Čavrnochová
Již pátým rokem pracuji ve společnosti Deloitte audit s.r.o., v současné době na pozici Audit senior.


Náplní mé práce je zejména ověřování účetních závěrek a kontrola dodržování vnitropodnikových norem.


Základem mé práce je každodenní komunikace s klientem, kdy přímo v sídle klienta spolu s dalšími členy týmu ověřujeme jednotlivé položky rozvahy a výsledovky, ekonomické operace, správnost účetních postupů, řešíme případné nejasnosti a účastníme se schůzek zejména s finančním oddělením a vedením společnosti. Máme tak možnost seznámit se s fungováním mnoha různých společností a poznat, jak se jejich kultura a procesy liší.


Nedílnou součástí této práce je také absolvovaní kurzů ACCA a skládání zkoušek na Komoře auditorů České republiky.Mgr. Lukáš Nachtigal


Mgr. Lukáš Nachtigal
Mgr. Lukáš Nachtigal
Mgr. Lukáš Nachtigal je absolventem Fakulty humanitních studií bakalářského oboru Studium humanitní vzdělanosti a navazujícího magisterského oboru Studium občanského sektoru. Pracovně zůstal spojen se svou alma mater a věnuje se problematice doktorského studia a podpoře cizojazyčných studijních programů na rektorátu Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti je například řešitelem projektu Study in Prague, který má za cíl zvyšovat povědomí o nabídce univerzity v zahraničí.

Jeho zájmem zůstává problematika migrace a integrace cizinců ve vztahu k neziskovému sektoru, a může případným zájemcům o toto téma doporučit spolupráci s IOM Praha.


Mgr. Petra Pfaurová


Mgr.Petra Pfaurová
Mgr.Petra Pfaurová
Jsem absolventkou VOŠ sociálně právní obor Sociální práce, Bc. programu Vzdělávání dospělých, Mgr. programu Studia občanského sektoru a v současné době dokončuji druhé Mgr. studium Sociální práce na FF UK.


Od roku 2012 pracuji pro nestátní neziskovou organizaci Lata, která pracuje s ohroženou mládeží a rodinami v Praze. První roky jsem byla dobrovolnicí v programu „Ve dvou se to lépe táhne“ a od roku 2013 pracuji jako koordinátorka dobrovolníků. V současné době se - kromě práce s dobrovolníky v Latě - věnuji i koordinování sociálně aktivizační služby pro rodiny a unikátního programu Rodinné konference. Zejména zavádění programu Rodinných konferencí nyní tvoří hlavní náplň mé práce. Lata je totiž první pražskou organizací, která tento nový přístup v práci s rodinou umožňuje.


Obor Studia občanského sektoru ideálně skloubil můj zájem o neziskové organizace, sociální služby a dobrovolnictví. Jsem ráda, že s katedrou mohu i nadále spolupracovat a představovat studentům nejen svou práci, ale i činnost naší organizace.


Mgr. Šárka Káňová


Mgr. Šárka Káňová
Mgr. Šárka Káňová
Mgr. Šárka Káňová je absolventkou bc. studia v oboru Sociální práce, mgr. studia v oboru Studia občanského sektoru a v současné době doktorandkou na katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Přednáší na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, kde vyučuje speciální a inkluzivní pedagogiku a sociální práci.

Mezi její výzkumné zájmy patří problematika životních drah osob s postižením a zkoumání možností plnění rolí spojených s jejich aktivním občanstvím. Má rozsáhlé zkušenosti z prostředí třetího sektoru, z organizací zaměřených na oblast práce s lidmi s postižením (Diakonie ČCE Středisko v Plzni, MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s., SPMP ČR, z.s., Epistop, z.s. či Psychopedická společnost, z.s.), jakož i z regionální úrovně (NUTS III), kde je členem Sociální komise Plzeňského kraje.


V roce 2004-2005 spoluzakládala Kavárnu a čajovnu Kačaba, kterou posléze transformovala s podporou organizace NESST na sociální podnik CafeRestaurant KačabaPoslední změna: 4. březen 2022 11:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám