Publikace


STUDIE KE STAŽENÍ

Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová

Společensky odpovědné podnikání (2018)

Praha: Wolters Kluwer

Tereza Pospíšilová

Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie, Studie transnacionální filantropie (2017)

Praha: SLON


K. Legnerová: Generační obměna ve vedení podniků Wolters Kluwer 2016

Kateřina Legnerová

Generační obměna ve vedení podniků (2016)

Praha: Wolters Kluwer

Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Kateřina Legnerová, Tereza Pospíšilová

Lidské zdroje v sociálních podnicích (2016)

Praha: Wolters Kluwer

Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová a kol.

Výzkum sociálních podniků v ČR 2015 (2015)

Praha: Karolinum


Dana Moree

Základy interkulturního soužití (2015)

Praha: Portál

Marie Dohnalová, Kateřina Legnerová a kol.

Výzkum sociálních podniků v ČR 2014 (2014)

Praha: Karolinum

Romana Šloufová, Marie Dohnalová a kol.

Výzkum sociálních podniků v ČR 2013 (2013)

Praha: Karolinum
Tereza Pospíšilová (2013)

Jiná než ostatní: Středoevropská univerzita v Praze

v letech 1990 - 1996

Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky


Jaroslav Svejkovský, Lenka Deverová a kol. (2013)

Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář.

Praha: C.H. Beck

Dana Moree (2013)

Učitelé na vlnách trasformace

Praha: Karolinum


Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Romana Šloufová a Jaroslava Šťastná (2013)

Sociální ekonomika, sociální podnikání. Podnikání pro každého.

Praha: Wolters Kluwer ČR

Marie Dohnalová, Ladislav Průša a kol. (2011)

Sociální ekonomika.

Praha: Wolters Kluwer ČR

Pavol Frič, Tereza Pospíšilová, (2010)

Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století.

Praha: Agnes


Romana Šloufová, Marie Dohnalová a kol. (2010)

Sociální podniky v ČR

Praha: VÚPSV


Skovajsa, M. a kol. (2010):

Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice.

Praha: Portál.

Dohnalová, M., Deverová, L., Šloufová, R., Průša, L., Kotíková, J., Bareš, P. (2009):

Sociální ekonomika - vybrané otázky.

Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha


Moree, D. (2009):

Kuba, ráj to napohled.

Benešov: EMAN.


Moree, D. (2008):

How Teachers Cope with Social and Educational Transformation. Struggling with Multicultural Education in the Czech Classroom.

Benešov: EMAN.

Moree, D., Bittl, K. H. (2007):

Dobrodružství s kulturou. Transkulturní učení v česko-německé práci s mládeží.

Plzeň: Tandem.


Bittl, K. H., Moree, D. (2007):

Pokladnice hodnot. Transkulturní učení hodnotám.

Dresden: EUROPA-DIREKT e. V.

Dohnalová, M., Deverová, L., Petrlíková, B., Svoboda, J.(2007):

Sociální ekonomika, sociální podnikání.

Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Dohnalová, M. (2006):

Sociální ekonomika v evropeizaci českého hospodářství.

Praha: Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 9/2006.Dohnalová, M., Malina, J. (2006):

Slovník antropologie občanské společnosti.

Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Dohnalová, M. (2006):

Sociální ekonomika v evropském kontextu.

Brno: Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA.

Skovajsa, M. (2006):

POLITICKÁ KULTURA. Přístupy, kritiky, uplatnění ve zkoumání politiky.

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum.Vajdová, T. (2005):

Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje.

Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Stulík, D. and students of the Department of Civil Society Studies (2005):A Guide to Funds of the European Union for Non-Profit Organizations (A translation of English text).

Praha: Nadace rozvoje občanské společnosti.

Dohnalová, M. (2004):

Antropologie občanské společnosti: Analýzy a interpreta­ce s přihlédnutím k výsledkům vědeckovýzkumného a pedagogického zaměření Katedry oboru Občanský sektor FHS UK v Praze.

Edice Scientia Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Akademické nakladatelství CERM – Nakladatelství a vydavatelství NAUMA.

Dohnalová, M., Malina, J., Müller, K. (2003):

Občanská společnost: Minulost – současnost – budoucnost. In: Malina Jaroslav, ed., Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: Modulové učební texty pro studenty antropologie a „příbuzných“ oborů.

17. svazek. Edice Scientia Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Akademické nakladatelství CERM – Masarykova univerzita v Brně – Nakladatelství a vydavatelství NAUMA.

Dohnalová, M., Anderle, P., eds. (2002):

Občanský sektor: Úvahy a souvislosti.

Fakulta humanitních studií UK v Praze. Moravský Beroun: Moravská expedice.Poslední změna: 3. říjen 2018 14:39 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám