Publikace


STUDIE KE STAŽENÍ

Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová

Společensky odpovědné podnikání (2018)

Praha: Wolters Kluwer

Tereza Pospíšilová

Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie, Studie transnacionální filantropie (2017)

Praha: SLON


K. Legnerová: Generační obměna ve vedení podniků Wolters Kluwer 2016

Kateřina Legnerová

Generační obměna ve vedení podniků (2016)

Praha: Wolters Kluwer

Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Kateřina Legnerová, Tereza Pospíšilová

Lidské zdroje v sociálních podnicích (2016)

Praha: Wolters Kluwer

Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová a kol.

Výzkum sociálních podniků v ČR 2015 (2015)

Praha: Karolinum


Dana Moree

Základy interkulturního soužití (2015)

Praha: Portál

Marie Dohnalová, Kateřina Legnerová a kol.

Výzkum sociálních podniků v ČR 2014 (2014)

Praha: Karolinum

Romana Šloufová, Marie Dohnalová a kol.

Výzkum sociálních podniků v ČR 2013 (2013)

Praha: Karolinum
Tereza Pospíšilová (2013)

Jiná než ostatní: Středoevropská univerzita v Praze

v letech 1990 - 1996

Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky


Jaroslav Svejkovský, Lenka Deverová a kol. (2013)

Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář.

Praha: C.H. Beck

Dana Moree (2013)

Učitelé na vlnách trasformace

Praha: Karolinum


Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Romana Šloufová a Jaroslava Šťastná (2013)

Sociální ekonomika, sociální podnikání. Podnikání pro každého.

Praha: Wolters Kluwer ČR

Marie Dohnalová, Ladislav Průša a kol. (2011)

Sociální ekonomika.

Praha: Wolters Kluwer ČR

Pavol Frič, Tereza Pospíšilová, (2010)

Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století.

Praha: Agnes


Romana Šloufová, Marie Dohnalová a kol. (2010)

Sociální podniky v ČR

Praha: VÚPSV


Skovajsa, M. a kol. (2010):

Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice.

Praha: Portál.

Dohnalová, M., Deverová, L., Šloufová, R., Průša, L., Kotíková, J., Bareš, P. (2009):

Sociální ekonomika - vybrané otázky.

Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha


Moree, D. (2009):

Kuba, ráj to napohled.

Benešov: EMAN.


Moree, D. (2008):

How Teachers Cope with Social and Educational Transformation. Struggling with Multicultural Education in the Czech Classroom.

Benešov: EMAN.

Moree, D., Bittl, K. H. (2007):

Dobrodružství s kulturou. Transkulturní učení v česko-německé práci s mládeží.

Plzeň: Tandem.


Bittl, K. H., Moree, D. (2007):

Pokladnice hodnot. Transkulturní učení hodnotám.

Dresden: EUROPA-DIREKT e. V.

Dohnalová, M., Deverová, L., Petrlíková, B., Svoboda, J.(2007):

Sociální ekonomika, sociální podnikání.

Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Dohnalová, M. (2006):

Sociální ekonomika v evropeizaci českého hospodářství.

Praha: Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 9/2006.Dohnalová, M., Malina, J. (2006):

Slovník antropologie občanské společnosti.

Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Dohnalová, M. (2006):

Sociální ekonomika v evropském kontextu.

Brno: Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA.

Skovajsa, M. (2006):

POLITICKÁ KULTURA. Přístupy, kritiky, uplatnění ve zkoumání politiky.

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum.Vajdová, T. (2005):

Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje.

Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Stulík, D. and students of the Department of Civil Society Studies (2005):A Guide to Funds of the European Union for Non-Profit Organizations (A translation of English text).

Praha: Nadace rozvoje občanské společnosti.

Dohnalová, M. (2004):

Antropologie občanské společnosti: Analýzy a interpreta­ce s přihlédnutím k výsledkům vědeckovýzkumného a pedagogického zaměření Katedry oboru Občanský sektor FHS UK v Praze.

Edice Scientia Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Akademické nakladatelství CERM – Nakladatelství a vydavatelství NAUMA.

Dohnalová, M., Malina, J., Müller, K. (2003):

Občanská společnost: Minulost – současnost – budoucnost. In: Malina Jaroslav, ed., Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: Modulové učební texty pro studenty antropologie a „příbuzných“ oborů.

17. svazek. Edice Scientia Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Akademické nakladatelství CERM – Masarykova univerzita v Brně – Nakladatelství a vydavatelství NAUMA.

Dohnalová, M., Anderle, P., eds. (2002):

Občanský sektor: Úvahy a souvislosti.

Fakulta humanitních studií UK v Praze. Moravský Beroun: Moravská expedice.Poslední změna: 3. říjen 2018 14:39 
Sdílet na:  
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám