• Uchazeči

Uchazeči

Katedra studií občanské společnosti


Zajímá tě občanský sektor? Máš zkušenosti s dobrovolnictvím nebo sociální ekonomikou? Na naší katedře, která je první katedrou v České republice, která se zaměřila na problematiku občanské společnosti a občanského sektorů se dozvíš nejen teorii k tématům občanské společnosti, alev rámci výuky si vyzkoušíš vytváření projektu na projektové výzvy z Evropské unie, budeš zkoumat sociální podnik, dozvíš se o různých právních formách neziskových organizací, dostaneš příležitost se zapojit do výzkumných projektů členů katedry, budeš chodit na praxi do neziskovky a získáš mnoho dalších užitečných zkušeností a dovedností.


Nabízíme Mgr. i Ph.D. studium v prezenční i kombinované formě. Na výuce se podílí vyučující, kteří mají zkušenosti z akademického světa i terénu. Vytváříme prostor pro setkávání lidí z akademické půdy a praxe ať již formou besed, přednášek nebo společných projektů.


Zabýváme se širokou škálou témat, jako například dobrovolnictví, dárcovství, divadlo utlačovaných, komercionalizace, sociální ekonomika, sociální hnutí a protesty, sociální vyloučení, společenská odpovědnost a další témata. Snažíme se propojovat teorii s praxí, výzkum a jeho aplikaci ve všech tématech, kterými se zabýváme.


Chceš se dozvědět, jaké možnosti uplatnění budeš mít jako absolvent našeho oboru? Podívej se do naší galerie absolventů. Naši absolventi pracují v organizacích občanské společnosti, ve veřejné správě i v soukromém sektoru.


Studenti naší katedry pořádají v prvním ročníku katederní výlet, který se každoročně koná na rektorksý den v květnu. Účastní se ho, jak studenti, tak i vyučující katedry.

V květnu 2017 jsme navštívili Průhonický park.V květnu 2016 jsme se podívali na Kozí hřbety.V květnu 2015 jsme navštívili Karlštejn a jeho okolí.Vždy před vánočními prázdninami pořádají studentky a studenti 2. ročníku Vánoční večírek katedry.

V roce 2015 jsem oslavili 15. výročí existence naší katedry konferencí, které se zúčastnili stdudenti, interní i externí vyučující katedry a další odbornící z občanské společnosti.Přijímací řízení na akademický rok 2019/2020


Přihlášky je možné podávat do 31.3.2019


Ucelené a podrobné informace o přijímacím řízení do obou studijních forem magisterského studijního programu Studia občanského sektoru FHS UK najdete v navazujících magisterských studijních programech na webových stránkách fakulty pod záložkou Studia občanského sektoru.


Další důležité odkazy týkající se přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení,

elektronická přihláška ke studiu,

způsob hrazení poplatku za podání přihlášky

Opatření děkanky k organizaci přijímacích zkoušek v bakalářském a magisterském studiu na FHS UK


Další informace

K přijímacímu řízení pro Mgr. obor Studia občanského sektoru

Rozvrhy a struktura studia

Přijímací řízení pro Ph.D. studium
Poslední změna: 15. listopad 2018 14:46 
Sdílet na:  
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám