• Uchazeči

Uchazeči

Studijní program Studia občanské společnosti


Zajímá tě občanský sektor? Máš zkušenosti s dobrovolnictvím nebo sociální ekonomikou? Na našem studijním programu, který se jako první v České republice zaměřil na problematiku občanské společnosti a občanského sektorů se dozvíš nejen teorii k tématům občanské společnosti, alev rámci výuky si vyzkoušíš vytváření projektu na projektové výzvy z Evropské unie, budeš zkoumat sociální podnik, dozvíš se o různých právních formách neziskových organizací, dostaneš příležitost se zapojit do výzkumných projektů vyučujících, budeš chodit na praxi do neziskovky a získáš mnoho dalších užitečných zkušeností a dovedností.


Nabízíme Mgr. i Ph.D. studium v prezenční i kombinované formě. Na výuce se podílí vyučující, kteří mají zkušenosti z akademického světa i terénu. Vytváříme prostor pro setkávání lidí z akademické půdy a praxe ať již formou besed, přednášek nebo společných projektů.


Zabýváme se širokou škálou témat, jako například dobrovolnictví, dárcovství, divadlo utlačovaných, komercionalizace, sociální ekonomika, sociální hnutí a protesty, sociální vyloučení, společenská odpovědnost a další témata. Snažíme se propojovat teorii s praxí, výzkum a jeho aplikaci ve všech tématech, kterými se zabýváme.


Chceš se dozvědět, jaké možnosti uplatnění budeš mít jako absolvent našeho studijního programu? Podívej se do naší galerie absolventů. Naši absolventi pracují v organizacích občanské společnosti, ve veřejné správě i v soukromém sektoru.


Studenti našeho programu pořádají v prvním ročníku výlet pro studenty a vyučující, který se každoročně koná na rektorský den v květnu.

V květnu 2017 jsme navštívili Průhonický park.V květnu 2016 jsme se podívali na Kozí hřbety.V květnu 2015 jsme navštívili Karlštejn a jeho okolí.Vždy před vánočními prázdninami pořádají studentky a studenti 2. ročníku Vánoční večírek katedry.

V roce 2015 jsem oslavili 15. výročí existence naší katedry konferencí, které se zúčastnili stdudenti, interní i externí vyučující katedry a další odbornící z občanské společnosti.Přijímací řízení na akademický rok 2024/2025


Přihlášky je možné podávat do 31.3.2024


Ucelené a podrobné informace o přijímacím řízení do obou studijních forem magisterského studijního programu Studia občanského sektoru FHS UK najdete v navazujících magisterských studijních programech na webových stránkách fakulty pod záložkou Studia občanské společnosti.


Další důležité odkazy týkající se přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení,

elektronická přihláška ke studiu,

způsob hrazení poplatku za podání přihlášky

Opatření děkanky k organizaci přijímacích zkoušek v bakalářském a magisterském studiu na FHS UK


Další informace

K přijímacímu řízení pro Mgr. obor Studia občanského sektoru

Rozvrhy a struktura studia

Přijímací řízení pro Ph.D. studium
Poslední změna: 11. leden 2024 14:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám