• Absolventi

Absolventi

Klub absolventů katedry

Milé absolventky, milí absolventi,

oslovujeme vás s nabídkou účasti v Klubu absolventů studijního oboru „Studia občanského sektoru“ (dříve „Občanský sektor“). Klub absolventů je neformálním sdružením,proto členy budou všichni absolventi oboru, kteří zašlou na e-mailovou adresu informace a kontaktní údaje.


Milé kolegyně, milí kolegové, obor, který jste vystudovali, je stále zatím jediný v ČR. S katedrou chtějí spolupracovat různé vysoké školy a my při jednání s jejich učiteli rádi zdůrazňujeme, že naši absolventi mají dobré uplatnění. Zajímá nás to, jak jste využili poznatky získané díky nově vzniklému oboru a také nás zajímají vaše náměty či doporučení, co bychom mohli na FHS UK vylepšit.


Proto se obracíme se žádostí o zaslání následujících údajů:

a) jméno instituce kde pracujete

b) pracovní pozice

c) internetové stránky instituce kde pracujete


Vzhledem k různým změnám na fakultě a z důvodů už čtyřnásobného stěhování katedry, nemáme kontakty na vás všechny. Prosíme vás proto také buď o zaslání adres vašich spolužáků nebo o předání adresy těchto stránek lidem, kteří s vámi studovali.


Co může Katedra studií občanské společnosti nabídnout členům Klubu absolventů?


• nabídky na pracovní místa, které bude katedra dostávat od jiných subjektů

• možnost šířit informace o vašem pracovišti a o jeho aktivitách v rámci přednášek

pro studenty oboru a FHS UK

• možnost šířit nabídky práce a dobrovolnické praxe


Chceme hledat vzájemně zajímavé formy spolupráce a uvítáme vaše návrhy.


Marie Dohnalová

za učitele katedry


Příklady organizací a pracovních pozic absolventů oboru

- koordinátor vzdělávání v Člověk v tísni, o.p.s.

- poradce v Cesta domů, o.s.

- zakladatel a CO funder, PRAGULIC - tento projekt získal řadu mezinárodních i domácích ocenění

- manažer, Amnesty International

- redaktorka CSR Fóra, CSR projektová manažerka, Agentura Publicon

- předseda občanského sdružení Oživení

- asistentka výkonné ředitelky, T-Mobile ČR

- sociální terapeut, koordinátor mapování bariér, Centrum Slunečnice

- metodik evaluace demokratičnosti škol, Gemini o.s., CEDU

- projektový manažer, MPSV

- programový manažer, vedoucí oddělení NROS

- vedoucí firemní filantropie Fórum Dárců

- koordinátorka procesu komunitního plánování sociálních služeb Odbou sociální péče Magistrátu města Brno, Nadační fond Domovy potřebných

- manažerka odboru fondu EU, Magistrát hl. m. Prahy

- vedoucí střediska Jičín Mediační a probační služba

- ředitelka občanského sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé

- kontaktní manažer programu „Make a Connection – Připoj se" NROS

- mluvčí společnosti Aero Vodochody

- Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o.p.s.

- Západočeská univerzita v Plzni, zakladatelka Kavárny a čajovny Kačaba v Plzni

atd.

Poslední změna: 24. listopad 2016 12:43 
Sdílet na:  
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám