• Absolventi

Absolventi

Klub absolventů katedry

Milé absolventky, milí absolventi,

oslovujeme vás s nabídkou účasti v Klubu absolventů studijního oboru „Studia občanského sektoru“ (dříve „Občanský sektor“). Klub absolventů je neformálním sdružením,proto členy budou všichni absolventi oboru, kteří zašlou na e-mailovou adresu informace a kontaktní údaje.


Milé kolegyně, milí kolegové, obor, který jste vystudovali, je stále zatím jediný v ČR. S katedrou chtějí spolupracovat různé vysoké školy a my při jednání s jejich učiteli rádi zdůrazňujeme, že naši absolventi mají dobré uplatnění. Zajímá nás to, jak jste využili poznatky získané díky nově vzniklému oboru a také nás zajímají vaše náměty či doporučení, co bychom mohli na FHS UK vylepšit.


Proto se obracíme se žádostí o zaslání následujících údajů:

a) jméno instituce kde pracujete

b) pracovní pozice

c) internetové stránky instituce kde pracujete


Co může Katedra studií občanské společnosti nabídnout členům Klubu absolventů?


• nabídky na pracovní místa, které bude katedra dostávat od jiných subjektů

• možnost šířit informace o vašem pracovišti a o jeho aktivitách v rámci přednášek

pro studenty oboru a FHS UK

• možnost šířit nabídky práce a dobrovolnické praxe


Chceme hledat vzájemně zajímavé formy spolupráce a uvítáme vaše návrhy.


Marie Dohnalová

za učitele katedry


Příklady organizací a pracovních pozic absolventů oboru

- koordinátor vzdělávání v Člověk v tísni, o.p.s.

- poradce v Cesta domů, o.s.

- zakladatel a CO funder, PRAGULIC - tento projekt získal řadu mezinárodních i domácích ocenění

- manažer, Amnesty International

- redaktorka CSR Fóra, CSR projektová manažerka, Agentura Publicon

- předseda občanského sdružení Oživení

- asistentka výkonné ředitelky, T-Mobile ČR

- sociální terapeut, koordinátor mapování bariér, Centrum Slunečnice

- metodik evaluace demokratičnosti škol, Gemini o.s., CEDU

- projektový manažer, MPSV

- programový manažer, vedoucí oddělení NROS

- vedoucí firemní filantropie Fórum Dárců

- koordinátorka procesu komunitního plánování sociálních služeb Odbou sociální péče Magistrátu města Brno, Nadační fond Domovy potřebných

- manažerka odboru fondu EU, Magistrát hl. m. Prahy

- vedoucí střediska Jičín Mediační a probační služba

- ředitelka občanského sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé

- kontaktní manažer programu „Make a Connection – Připoj se" NROS

- mluvčí společnosti Aero Vodochody

- Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o.p.s.

- Západočeská univerzita v Plzni, zakladatelka Kavárny a čajovny Kačaba v Plzni

atd.

Poslední změna: 17. září 2019 11:04 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám