Absolventi doktorského studia

Absolventi doktorského studijního programu

Mgr. Bc. Eliška Hudcová, Ph.D. (2020)


Téma disertační práce: Sociální zemědělství a sociální farma jako klíčový partner v rozvoji venkovských komunit


Mgr. Petr Bláha, Ph.D. (2020)


Téma disertační práce: Hardcore a punk v Česko-Slovensku: Od samoorganizovaného politického protestu k politickému aktivismu


Alena Felcmanová M.A., Ph.D. (2018)


Disertační práce: Podoby „empowermentu“ v rámci agendy anti-diskriminace v oblasti vzdělávání.

Mgr. Aneta Marková, Ph. D. (2018)


Disertační práce: Inkluzivní dobrovolnictví – Dobrovolnická činnost osob s postižením
Poslední změna: 6. říjen 2020 15:14 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám