Absolventi doktorského studia

Absolventi doktorského studijního programu


Mgr. Petr Bláha, Ph.D. (2020)


Téma disertační práce: Hardcore a punk v Česko-Slovensku: Od samoorganizovaného politického protestu k politickému aktivismu


Alena Felcmanová M.A., Ph.D. (2018)


Disertační práce: Podoby „empowermentu“ v rámci agendy anti-diskriminace v oblasti vzdělávání.

Mgr. Bc. Eliška Hudcová, Ph.D. (2020)


Téma disertační práce: Sociální zemědělství a sociální farma jako klíčový partner v rozvoji venkovských komunit


JUDr. Mgr. Jaroslava Konov, Ph.D. (2023)


Téma disertační práce: Sociální hodnota a její měření v občanském sektoru


Mgr. Aneta Marková, Ph.D. (2018)


Disertační práce: Inkluzivní dobrovolnictví – Dobrovolnická činnost osob s postižením
Mgr. Eliška Urbanová, Ph.D. (2021)Téma disertační práce: Škola jako demokratické prostředí – současná situace a možnosti rozvoje českých škol
Poslední změna: 5. květen 2023 15:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám