Absolventi doktorského studia

Absolventky doktorského studia 2018


Alena Felcmanová M.A., Ph.D. (1986)


Disertační práce: Podoby „empowermentu“ v rámci agendy anti-diskriminace v oblasti vzdělávání.


Vystudovala jsem mezinárodní teritoriální studia (FSV UK) a vzdělávání dospělých/ celoživotní vzdělávání (HU Berlin). Od roku 2003 pracuji v řadě o.s. - nejdříve jako dobrovolnice v oblasti česko-německé spolupráce mládeže a interkulturního vzdělávání, později jako koordinátorka vzdělávání v Centru pro integraci cizinců a nyní ve vzdělávacím program Varianty společnosti Člověk v tísni.

V rámci své praxe se věnuji vzdělávání k respektu, proti xenofobii a diskriminaci. Není však snadné tyto „ideální“ cíle naplňovat – co nám v tom brání? Jak se daří jednotlivým aktérům v různých společenských rolích prosazovat anti-diskrimininační politiky? Jak se mohou posílit při naplňování této agendy? To jsou stěžejní otázky, které bude práce řešit. Věřím, že výzkum napomůže praxi v prosazování idejí lidských práv a anti-diskriminace jako zásadních hodnot naší občanské společnosti.Mgr. Aneta Marková, Ph. D. (1986)


Disertační práce: Inkluzivní dobrovolnictví – Dobrovolnická činnost osob s postižením


Aneta vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze a byla pravidelným posluchačem přednášek Sociální politiky na University of Glasgow. Její vědecká činnost se zaměřuje na témata pomáhajících profesí, která ji přes primární zájem o oblast dobrovolnictví dovedla na katedru Studií občanské společnosti. V minulosti působila Aneta jako projektový manažer v řadě neziskových organizací a nadací, díky čemuž poznala fungování neziskového sektoru v ČR.Poslední změna: 16. duben 2019 11:54 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám