Absolventi doktorského studia

Absolventky doktorského studia 2018


Alena Felcmanová M.A., Ph.D. (1986)


Téma disertační práce: Podoby „empowermentu“ v rámci agendy anti-diskriminace v oblasti vzdělávání.


Vystudovala jsem mezinárodní teritoriální studia (FSV UK) a vzdělávání dospělých/ celoživotní vzdělávání (HU Berlin). Od roku 2003 pracuji v řadě o.s. - nejdříve jako dobrovolnice v oblasti česko-německé spolupráce mládeže a interkulturního vzdělávání, později jako koordinátorka vzdělávání v Centru pro integraci cizinců a nyní ve vzdělávacím program Varianty společnosti Člověk v tísni.

V rámci své praxe se věnuji vzdělávání k respektu, proti xenofobii a diskriminaci. Není však snadné tyto „ideální“ cíle naplňovat – co nám v tom brání? Jak se daří jednotlivým aktérům v různých společenských rolích prosazovat anti-diskrimininační politiky? Jak se mohou posílit při naplňování této agendy? To jsou stěžejní otázky, které bude práce řešit. Věřím, že výzkum napomůže praxi v prosazování idejí lidských práv a anti-diskriminace jako zásadních hodnot naší občanské společnosti.Mgr. Aneta Marková, Ph. D. (1986)


Téma disertační práce: Význam a funkce dobrovolnictví v jednotlivých životních fázích člověka


Aneta vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze a byla pravidelným posluchačem přednášek Sociální politiky na University of Glasgow. Její vědecká činnost se zaměřuje na témata pomáhajících profesí, která ji přes primární zájem o oblast dobrovolnictví dovedla na katedru Studií občanské společnosti. V minulosti působila Aneta jako projektový manažer v řadě neziskových organizací a nadací, díky čemuž poznala fungování neziskového sektoru v ČR.Poslední změna: 10. říjen 2018 11:02 
Sdílet na:  
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám