Lidé na katedře


PhDr. Tereza Pospíšilová, MA, Ph.D.

vedoucí katedry


Mgr. Selma Benyovszky


JUDr. Lenka Deverová

www.deverova.cz


doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.


Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.

Mgr. Dana Moree, Dr.

Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.


doc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D

Mgr. Magdalena Šťovíčková Jantulová
Bc. Kristýna Macková

Tajemnice katedryExterní vyučující a vědečtí pracovníci

RNDr. Petr Couf

Vyučuje Účetnictví pro občanský sektor a Daně pro organizace občanského sektoru

JUDr. Hana Frištenská

Vyučuje Finanacování OOS a Veřejnou správu a regionální politiku

Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

proděkanka pro doktorské studium

Vyučuje Sociální marketing


Mgr. Jaromíra Kotíková

Vyučuje Veřejnou správu a regionální politiku

Mgr. Ondřej Matějka


Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Vede diplomové práce na katedře.


Ing. Petr Pajas

Vyučuje Občanskou společnost v Evropské unii.

Poslední změna: 3. říjen 2018 12:44 
Sdílet na:  
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám