Lidé na studijním programu


doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

garantka studijního programu


JUDr. Lenka Deverová

www.deverova.cz


Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.


Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.


Mgr. Dana Moree, Dr.

Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.


doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, PhD.

doc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.DMgr. Magdalena Šťovíčková Jantulová


Bc. Kristýna Macková

Tajemnice studijního programu
Externí vyučující

RNDr. Petr Couf

Vyučuje Účetnictví pro občanský sektor a Daně pro organizace občanského sektoru

Mgr. Nataša Diatková

Vyučuje Management a profesionalizace dobrovolnictví

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D

Vyučuje Politické elity a občanská společnost v ČR, Občanská společnost - proměny a výzvy


JUDr. Hana Frištenská

Vyučuje Financování OOS a Veřejnou správu a regionální politiku

Ing. Roman Haken

Vyučuje Demokracie - občané a politici

Mgr. Jaromíra Kotíková

Vyučuje Veřejnou správu a regionální politikuMgr. Jan Kroupa, PhD.

Vyučuje Fundraising

Ing. Petr Pajas

Vyučuje Občanskou společnost v Evropské unii.

Ing. Richard Smejkal, Ph.D.

Vyučuje Aplikace mezinárodního humanitárního práva

www.richardsmejkal.cz


Veronika Součková, DiS.

Vyučuje Projektový management a projektový management v praxi

Mgr. Miriam Vránová

Vyučuje Public relations v občanském sektoru a Public relations v občanském sektoru II.Poslední změna: 8. březen 2021 10:16 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám