Lidé na katedře


Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.

vedoucí katedry


Mgr. Selma Benyovszky


JUDr. Lenka Deverová

www.deverova.cz


doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.


Mgr. Dana Moree, Dr.


Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.



PhDr. Tereza Pospíšilová, MA, Ph.D.


doc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D





Mgr. Magdalena Šťovíčková Jantulová




Bc. Kristýna Macková

Tajemnice katedry



Externí vyučující a vědečtí pracovníci

RNDr. Petr Couf

Vyučuje Účetnictví a daňové předpisy.


JUDr. Hana Frištenská

Vyučuje Finanacování OOS a Veřejnou správu a regionální politiku

Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

proděkanka pro doktorské studium

Vyučuje Sociální marketing


Mgr. Jaromíra Kotíková

Vyučuje Veřejnou správu a regionální politiku


Ing. Lucie Mádlová, Ph.D.

Externí výzkumná spolupracovnice katedry

Více


Mgr. Ondřej Matějka

Vyučuje Teorii občanské společnosti a Vzdělávání v občanském sektoru, teorie a praxe


Ing. Petr Pajas

Vyučuje Občanskou společnost v Evropské unii.





Poslední změna: 22. březen 2017 11:21 
Sdílet na:  
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.





Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám