Lidé na studijním programu


doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, PhD.

garantka studijního programu


Mgr. Karel Čada, Ph.D.JUDr. Lenka Deverová

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D

Mgr. Dana Moree, Dr.

Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.


Mgr. Magdalena Šťovíčková Jantulovádoc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D


Bc. Kristýna Macková

Tajemnice studijního programu

Externí vyučující

Ing. Roman Haken

Vyučuje Demokracie - občané a politici

Mgr. Jaromíra Kotíková

Vyučuje Vybraná témata sociální politiky a občanské společnosti

Mgr. Jan Kroupa, PhD.

Vyučuje v rámci předmětu Financování OOS fundraising


Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.


Ing. Richard Smejkal, Ph.D.

Vyučuje Aplikace mezinárodního humanitárního práva

www.richardsmejkal.cz

Mgr. Miriam Vránová

Vyučuje Public relations v občanském sektoru a Efektivní komunikace

Poslední změna: 6. únor 2024 16:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám