Lidé na studijním programu


doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

garantka studijního programu


JUDr. Lenka Deverová

www.deverova.cz


Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.


doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D


Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.


Mgr. Dana Moree, Dr.

Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.


doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, PhD.

doc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D

Mgr. Magdalena Šťovíčková Jantulová


Bc. Kristýna Macková

Tajemnice studijního programuExterní vyučující

Mgr. Nataša Diatková

Vyučuje Management a profesionalizace dobrovolnictví

JUDr. Hana Frištenská

Vyučuje Financování OOS

Ing. Roman Haken

Vyučuje Demokracie - občané a politici


Mgr. Jaromíra Kotíková

Vyučuje Vybraná témata sociální politiky a občanské společnosti

Mgr. Jan Kroupa, PhD.

Vyučuje Fundraising

Ing. Petr Pajas

Vyučuje Občanskou společnost v Evropské unii.Ing. Richard Smejkal, Ph.D.

Vyučuje Aplikace mezinárodního humanitárního práva

www.richardsmejkal.cz

Mgr. Miriam Vránová

Vyučuje Public relations v občanském sektoru a Public relations v občanském sektoru II.
Poslední změna: 12. říjen 2021 14:38 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám