Věda a výzkum

Realizované projekty
SEiSMiC: SPOLEČENSKÁ ANGAŽOVANOST VE VĚDĚ, VZÁJEMNÉ UČENÍ SE VE MĚSTECH 


7. Rámcový program EU 


Cílem projektu je zaměřit pozornost na řešení výzev, kterým čelí v současnosti společnost v kontextu města. Ve snaze překlenout propast mezi vědeckou obcí a společností si SEiSMiC klade za cíl vytvořit strukturovaný dialog a vzájemnou výměnu zkušeností s občany a nositeli městských aktivit.


Doba řešení projektu: 2013-2016.

Partnerské země: Belgie, Česká republika, Holandsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Rakousko, Švédsko, Turecko, Velká Británie.

Za Českou republiku je řešitelem Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, katedra studií občanské společnosti, Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. a Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.


Výstupem projektu bude vytvoření Národních sítí v deseti zemích Evropy. Názory členů Národní sítě budou zohledněny při plnění programu JPI Urban Europe a dalších programů Evropské komise. Výzvy a trendy až do roku 2040 budou vztaženy ke strategii EU 2020 a European Urban Agendě.


 

Více o projektu:

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15493.html

http://www.seismicproject.eu/


V průběhu realizace projektu jsou sociální inovace spojovány s oblastmi:


·  New urban governance

·  New public space

·  New urban economy


SEiSMiC - Czech NaNet workshop, 13. 1. 2016

New Urban Economy: Economic Activities for Communities


 
SEiSMiC - Czech NaNet workshop, 16. 1. 2015 

V rámci workshopu NaNet dne 16. ledna 2015, který se konal v HUBu, byla diskutována témata: komunitní rozvoj – evropské trendy, spolupráce sektorů ve veřejném prostoru, dobrovolnictví, výchova k občanství, gender a sociální začleňování, sociální podnikání, sociální hodnoty.


Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Více:


Komunitní dobrovolnictví

Více:


Romská ženská skupina Manushe

Více:


Veřejný prostor - náměstí v Českých Budějovicích

Více:


Centrum občanského vzdělávání

Více 


Launching Event Brusel, listopad 2014


Poslední změna: 21. březen 2016 10:18 
Sdílet na:  
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám