Věda a výzkum

Realizované projekty
SEiSMiC: SPOLEČENSKÁ ANGAŽOVANOST VE VĚDĚ, VZÁJEMNÉ UČENÍ SE VE MĚSTECH 


7. Rámcový program EU 


Cílem projektu je zaměřit pozornost na řešení výzev, kterým čelí v současnosti společnost v kontextu města. Ve snaze překlenout propast mezi vědeckou obcí a společností si SEiSMiC klade za cíl vytvořit strukturovaný dialog a vzájemnou výměnu zkušeností s občany a nositeli městských aktivit.


Doba řešení projektu: 2013-2016.

Partnerské země: Belgie, Česká republika, Holandsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Rakousko, Švédsko, Turecko, Velká Británie.

Za Českou republiku je řešitelem Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, katedra studií občanské společnosti, Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. a Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.


Výstupem projektu bude vytvoření Národních sítí v deseti zemích Evropy. Názory členů Národní sítě budou zohledněny při plnění programu JPI Urban Europe a dalších programů Evropské komise. Výzvy a trendy až do roku 2040 budou vztaženy ke strategii EU 2020 a European Urban Agendě.


 

Více o projektu:

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15493.html

http://www.seismicproject.eu/


V průběhu realizace projektu jsou sociální inovace spojovány s oblastmi:


·  New urban governance

·  New public space

·  New urban economy


SEiSMiC - Czech NaNet workshop, 13. 1. 2016

New Urban Economy: Economic Activities for Communities


 
SEiSMiC - Czech NaNet workshop, 16. 1. 2015 

V rámci workshopu NaNet dne 16. ledna 2015, který se konal v HUBu, byla diskutována témata: komunitní rozvoj – evropské trendy, spolupráce sektorů ve veřejném prostoru, dobrovolnictví, výchova k občanství, gender a sociální začleňování, sociální podnikání, sociální hodnoty.


Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Více:


Komunitní dobrovolnictví

Více:


Romská ženská skupina Manushe

Více:


Veřejný prostor - náměstí v Českých Budějovicích

Více:


Centrum občanského vzdělávání

Více 


Launching Event Brusel, listopad 2014


Poslední změna: 21. březen 2016 10:18 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám