Rozvrhy a struktura studia

Rozvrhy

V prezenčním studiu probíhá výuka pravidelně každý týden, v kombinovaném studiu probíhá výuka přibližně 6x v průběhu semestru vždy v pátek a sobotu. Bližší představa dle rozvrhu.


Zimní semestr 2019/2020

Letní semestr 2018/2019

Prezenční studium 1. a 2. ročník

Prezenční studium 1. a 2. ročník

Kombinované studium - 1.ročník

Kombinované studium - 2.ročník

Kombinované studium - 1.ročník

Kombinované studium - 2.ročník


Studijní plány


Pro studenty nastupující do studia v září 2019

Pro studenty nastupující do studia v září 2018

Studijní plán 2019/20- prezenční forma

Studijní plán 2018/19 - prezenční forma

Studijní plán 2019/20 - kombinovaná forma

Studijní plán 2018/19- kombinovaná forma


Struktura studia


Studijní obor se skládá ze tří bloků předmětů, z nichž dva (sociologická a politologická teorie pro občanský sektor; ekonomie a právo pro občanský sektor) jsou zakončeny ústní součástí státní závěrečné zkoušky.


  • Blok Sociologická a politologická teorie pro občanský sektor

    zahrnuje předměty, v nichž se studenti seznamují s historickým vývojem pojmu občanská společnost ve filosofickém a politickém myšlení od počátku novověku až do současnosti. Jsou rovněž vedeni ke studiu soudobých sociologických a politologických teorií nezbytných pro porozumění občanské společnosti, občanskému sektoru, občanství a příbuzných témat.

  • Blok Ekonomie a právo pro občanský sektor

    výuka se zaměřuje na seznámení studentů s ekonomickými teoriemi vysvětlujícími vznik a charakteristické vlastnosti neziskových organizací a vzájemné vztahy mezi neziskovými organizacemi, veřejným a privátním sektorem. Značná pozornost je věnována rozvoji a současnému stavu sociální ekonomiky a sociálního podnikání v České republice i Evropské unii. Právní část tohoto bloku poskytuje důkladné obeznámení studentů s právním vymezením a úpravou činnosti subjektů občanského sektoru v českém právním řádu i v EU.

  • Blok Metodologické a prakticko-aplikační předměty

    obsahuje předměty Sociální marketing, Projektový management a Účetnictví a daňové předpisy pro občanský sektor, které studentům zprostředkovávají cenné znalosti a dovednosti prakticky využitelné při působení v občanském sektoru. Součástí tohoto bloku je také předmět Metody výzkumu občanského sektoru, v němž si studenti osvojují základy kvantitativní a kvalitativní analýzy dat potřebné při zpracování diplomových prací a opět uplatnitelné i v praxi v občanském sektoru.

Během studia jsou nabízeny volitelné předměty vycházející ze směřování vědecko-výzkumné činnosti členů katedry.


Harmonogram studia oboru Studia občanského sektoru
Harmonogram studia oboru Studia občanského sektoruPoslední změna: 4. listopad 2019 10:26 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám