Rozvrhy a struktura studia

Rozvrhy

V prezenčním studiu probíhá výuka pravidelně každý týden, v kombinovaném studiu probíhá výuka přibližně 6x v průběhu semestru vždy v pátek a sobotu. Pro bližší představu se podívejte do rozvrhů.


Zimní semestr 2021/2022

Zimní semestr 2020/2021

Prezenční studium 1. a 2. ročník

Prezenční studium 1. a 2. ročník

Kombinované studium - 1.ročník

Kombinované studium - 2.ročník

Kombinované studium - 1.ročník

Kombinované studium - 2.ročník


Studijní plány


Pro studenty nastupující do studia v září 2021

Pro studenty nastupující do studia v září 2020

Studijní plán 2021/22 - prezenční forma

Studijní plán 2020/21 - prezenční forma

Studijní plán 2021/22 - kombinovaná forma

Studijní plán 2020/21 - kombinovaná forma


Pro studenty nastupující do studia v září 2019

Pro studenty nastupující do studia v září 2018

Studijní plán 2019/20- prezenční forma

Studijní plán 2018/19 - prezenční forma

Studijní plán 2019/20 - kombinovaná forma

Studijní plán 2018/19- kombinovaná forma


Struktura studia


Studijní program se skládá ze tří bloků předmětů, z nichž dva (Sociologická teorie pro občanskou společnost; Sociálně-ekonomický rámec organizací občanské společnosti) jsou zakončeny ústní státní závěrečnou zkouškou. Poslední částí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce.


 • Blok Sociologická teorie pro občanskou společnost

  zahrnuje předměty, v nichž se studenti seznamují s historickým vývojem pojmu občanská společnost ve filosofickém a politickém myšlení od počátku novověku až do současnosti. Jsou rovněž vedeni ke studiu soudobých sociologických a politologických teorií nezbytných pro porozumění občanské společnosti, občanskému sektoru, občanství a příbuzných témat.

  Navazuje na povinné předměty Teorie občanské společnosti, Sociální politika a občanská společnost, Filantropie a dobrovolnictví, Organizační teorie ve výzkumu občanské společnosti.

 • Blok Sociálně-ekonomický rámec organizací občanské společnosti

  výuka se zaměřuje na seznámení studentů s ekonomickými teoriemi vysvětlujícími vznik a charakteristické vlastnosti neziskových organizací a vzájemné vztahy mezi neziskovými organizacemi, veřejným a privátním sektorem. Značná pozornost je věnována rozvoji a současnému stavu sociální ekonomiky a sociálního podnikání v České republice i Evropské unii. Právní část tohoto bloku poskytuje důkladné obeznámení studentů s právním vymezením a úpravou činnosti subjektů občanského sektoru v českém právním řádu i v EU.

  Navazuje na povinné předměty Financování organizací občanské společnosti, Sociální ekonomika a sociální podnikání, Právnické osoby v občanské společnosti, Sociologie managementu.

 • Blok Metodologické a prakticko-aplikační předměty

  Součástí tohoto bloku jsou předměty Metody empirického výzkumu I. a II., v nichž si studenti osvojují základy kvantitativní a kvalitativní analýzy dat potřebné při zpracování diplomových prací a opět uplatnitelné i v praxi v občanském sektoru.

Během studia jsou nabízeny povinně volitelné předměty vycházející ze směřování vědecko-výzkumné činnosti členů katedry.Text akreditace platné od akademického roku 2020/2021Poslední změna: 11. říjen 2021 09:30 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám