Civil Society and the State in Central European Post-Communist Democracies

(Fulbright-Masarykovo stipendium na Georgetown University, Washington, D.C., USA)


Řešitel: Marek Skovajsa

Cíl projektu: Výzkum se zaměřuje na otázku, jaký typ demokracie se vynořil v postkomunistických zemích střední Evropy v posledních 18 letech. Pozornost je věnována vztahům mezi občanskou společností, chápanou jako soubor nezávislých občanských aktivit širší než formální neziskové organizace, a státem i mocnými ekonomickými zájmy. Vedle vlivů působících v posledních letech komunismu a po roce 1989 autora také zajímá, zda se v nově rozvinutých občanských společnostech projevují dlouhodobější institucionální tradice utvářené velmi zřetelně již od 2. poloviny 19. století.


Výsledky: Skovajsa, Marek. "Small, But Not Yet Beautiful: Democracies in Post-Communist Central Europe" Paper presented at the annual meeting of the MPSA Annual National Conference, Apr 04, 2008 Online .


Poslední změna: 4. srpen 2015 11:28 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám