Civil Society and the State in Central European Post-Communist Democracies

(Fulbright-Masarykovo stipendium na Georgetown University, Washington, D.C., USA)


Řešitel: Marek Skovajsa

Cíl projektu: Výzkum se zaměřuje na otázku, jaký typ demokracie se vynořil v postkomunistických zemích střední Evropy v posledních 18 letech. Pozornost je věnována vztahům mezi občanskou společností, chápanou jako soubor nezávislých občanských aktivit širší než formální neziskové organizace, a státem i mocnými ekonomickými zájmy. Vedle vlivů působících v posledních letech komunismu a po roce 1989 autora také zajímá, zda se v nově rozvinutých občanských společnostech projevují dlouhodobější institucionální tradice utvářené velmi zřetelně již od 2. poloviny 19. století.


Výsledky: Skovajsa, Marek. "Small, But Not Yet Beautiful: Democracies in Post-Communist Central Europe" Paper presented at the annual meeting of the MPSA Annual National Conference, Apr 04, 2008 Online .


Poslední změna: 4. srpen 2015 11:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám