Témata školitelů

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.


prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.

 • Proměny občanské společnosti a jejich vliv na prekarizaci pracovních vztahů

 • Vývojové trajektorie občanského sektoru v ČR v kontextu průmyslu 4.0

 • Multikulturní občanská společnost a její vliv na HR diverzity management


doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

 • Klientelizmus a korupční sítě jako antiobčanská společnost

 • Komercializace servisních občanských organizací

 • Úpadek členství v tradičních občanských organizacích

 • Organizace dobrovolných hasičů jako školy demokracie


Mgr. Dana Moree, Dr.

 • Spolupráce OSPOD (Odbor sociálně právní ochrany dětí) a NNO ve vybraných regionech České republiky

 • Empowerment a pociťovaná bezmoc ve státní správě a občanském sektoru

 • Můžeme spolu aneb projekty těch, kteří by se podle veřejného mínění ani neměli znát, ve výzkumu


Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.


doc. PhDr. Karel B. Müller, PhD. 

 • Evropská občanská společnost, její předpoklady, formy a aktéři, proměny veřejné sféry, procesy evropeizace

 • Aktivní hranice a přeshraniční spolupráce (euroregiony, partnerská města, hraniční efekty aj.)

 • Lokální politika a dobré vládnutí


PhDr. Tereza Pospíšilová, MA, Ph.D.


doc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
Poslední změna: 15. únor 2018 10:28 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám