Témata školitelů

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

 • Třetí sektor a modely sociálních podniků v ČR

 • Společensky odpovědné podnikání ve třetím sektoru


doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

 • Klientelizmus a korupční sítě jako antiobčanská společnost

 • Komercializace servisních občanských organizací

 • Úpadek členství v tradičních občanských organizacích

 • Organizace dobrovolných hasičů jako školy demokracie


Mgr. Dana Moree, Dr.

 • Spolupráce OSPOD (Odbor sociálně právní ochrany dětí) a NNO ve vybraných regionech České republiky

 • Empowerment a pociťovaná bezmoc ve státní správě a občanském sektoru

 • Jak pracují zástupci OOS s teorií? Aneb teorie a praxe – monology nebo dialog?


doc. PhDr. Karel B. Müller, PhD. 

 • Evropská občanská společnost, její předpoklady, formy a aktéři, proměny veřejné sféry, procesy evropeizace (teoreticky a empiricky ve vazbě na vhodně vybrané téma např. program Erasmus, Evropská dobrovolnická služba, panevropská média, konkrétní panevropské sociální hnutí, unijní petice aj.)

 • Aktivní hranice a přeshraniční spolupráce (euroregiony, partnerská města, hraniční efekty aj.)

 • Lokální politika a dobré vládnutí

 • Proměny OS a sociální sítě


PhDr. Tereza Pospíšilová, MA, Ph.D.

 • Dobrovolnictví jako specifická forma práce a jeho role v pozdně moderní společnosti v kontextu proměn pojetí práce i volného času

 • Dobrovolnictví jako norma či deviace v české společnosti ve 21. století

 • Socializace k dobrovolnictví v rámci primárních i sekundárních skupin

 • Identifikace s rolí dobrovolníka v kontextu paralelních rolí nebo jejich opouštění (např. odchod do důchodu, zdravotní postižení, mateřství)Poslední změna: 27. leden 2020 13:03 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám