Témata školitelů

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.


prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.

 • Proměny občanské společnosti a jejich vliv na prekarizaci pracovních vztahů

 • Vývojové trajektorie občanského sektoru v ČR v kontextu průmyslu 4.0

 • Multikulturní občanská společnost a její vliv na HR diverzity management


doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

 • Klientelizmus a korupční sítě jako antiobčanská společnost

 • Komercializace servisních občanských organizací

 • Úpadek členství v tradičních občanských organizacích

 • Organizace dobrovolných hasičů jako školy demokracie


Mgr. Dana Moree, Dr.

 • Spolupráce OSPOD (Odbor sociálně právní ochrany dětí) a NNO ve vybraných regionech České republiky

 • Empowerment a pociťovaná bezmoc ve státní správě a občanském sektoru

 • Můžeme spolu aneb projekty těch, kteří by se podle veřejného mínění ani neměli znát, ve výzkumu


Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.


doc. PhDr. Karel B. Müller, PhD. 

 • Evropská občanská společnost, její předpoklady, formy a aktéři, proměny veřejné sféry, procesy evropeizace

 • Aktivní hranice a přeshraniční spolupráce (euroregiony, partnerská města, hraniční efekty aj.)

 • Lokální politika a dobré vládnutí


PhDr. Tereza Pospíšilová, MA, Ph.D.


doc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
Poslední změna: 15. únor 2018 10:28 
Sdílet na:  
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám