Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.

1. Občanská společnost a problematika lidských práv

NNO často stojí v popředí boje o prosazování lidských práv. V rámci tohoto tématu je možné zkoumat, jak vypadá česká nebo mezinárodní situace v oblasti LP a NNO; jaká jsou specifika lidsko-právních organizací, s jakými problémy se potýkají, jak je ovlivňuje virtuální prostor a jaká je jejich budoucnost.


2. Občanská společnost v oblasti sociální politiky

Daří se NNO ovlivňovat sociální politiku. Jak NNO lobují, vytváří zastřešující organizace na lokální, národní či mezinárodní úrovní. Jaká jsou specifika působení NNO v oblasti sociální politiky. NNO a stát blahobytu (sociální stát).


3. Občanská společnosti mimo evropský prostor –témata

Je a má být občanská společnost všude stejná. Jak se vyvíjela občanská společnost v jednotlivých historických etapách a v jednotlivých společnostech. Případové studie občanské společnosti mimo evropský prostor. Srovnávací studie OS v evropských a mimoevropských společnostech.


4. Občanská společnost z pohledu feministické analýzy

Analýza vývoje a teoretických východisek občanské společnosti z pohledu feministických autorů a autorek. Případové a jiné studie českých a dalších feministických NNO. Spory uvnitř feminismu ohledně role OOS a postavení žen.


5. Konkrétní návrhy témat dle aktuálních událostí

Motivace a význam dobrovolnictví českých občanů v uprchlických táborech 2015-2017

Sociální práce s osobami s migrační zkušenosti v českých nestátních neziskových organizacích

Změny politických a veřejných postojů k občanské společnosti v post-listopadovém období (nebo např. během parlamentních voleb 2017 a prezidentských voleb 2018)

Strategie boje zaměstnanců/kyň nestátních neziskových organizací pracujících s Romy a/anebo s osobami s migrační zkušenosti proti nenávistným reakcím veřejnosti a občanů

Hovor z nenávisti v oblasti nestátních neziskových organizaci, definice, meze, právní a společenské dopady, monitoring

Role a zkušenost nestátních neziskových organizací v lokální integrací Romů/osob s migrační zkušenosti


Poslední změna: 19. leden 2021 13:14 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám