doc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.

Disertační práce chci přednostně vést ve dvou následujících tematických okruzích. Uchazeči mne však mohou kontaktovat i s jinak zaměřenými projekty.


1. tematický okruh Filantropie jako činitel rozvoje umění a vědění, zejména společenských věd

Příklady:

Kritická analýza příspěvku zahraničních nadací k transformaci společenských věd v ČR v 90. letech minulého století

Životní dráhy a odborná profilace středoevropských stipendistů Rockefellerovy nadace v meziválečném a poválečném období (bude třeba zúžit záběr)

Mapování trajektorií vlivu Fordovy nadace na české společenské vědy v období 1948-1989


2. tematický okruh Současné teoretické reflexe občanské společnosti (obvykle ve spojení s empirickou analýzou vhodně vybraného předmětu)

Příklady:

Vztah státu a společnosti ve středoevropském, západoevropském a angloamerickém politickém myšlení 19. a 20. století (bude třeba zúžit záběr)

Občanská společnost jako doména metareflexivních aktérů? Srovnávací studie aktérů veřejného, ziskového a občanského sektoru (výchozí reference: Margaret Archerová)

Od honoračních spolků ke společenské odpovědnosti. Účast v aktivitách neziskového sektoru jako forma sociálního odlišení (distinkce) (výchozí reference: Pierre Bourdieu)

Proměny vztahu státu a občanské společnosti v ČR v období 1989-2017 v intelektuálních a politických debatách


Poslední změna: 15. únor 2018 10:19 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám