Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.


Oborové zaměření

Personální řízení, sociální podnikání   


Zabývá se řízením lidských zdrojů, implementací moderních přístupů do vedení lidí. Současně zkoumá a vyučuje problematiku sociálního podnikání, aktivně se účastní mezinárodních vědeckých výzkumů v této oblasti.


Kontakt a konzultační hodiny

Viz SIS


Vyučované kurzy

Viz SIS


Krátce


Kateřina Legnerová vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, další vzdělání má v oblasti ekonomie a řízení lidských zdrojů. Dlouhodobě působila na manažerských pozicích v bankovnictví. Po změně osobních hodnot přešla do akademické sféry, kde se věnuje problematice vedení lidí a personálního řízení. Vedla mnoho bakalářských a diplomových prací v této oblasti. Zabývá se vedením lidí, personálním řízením a sociálním podnikáním, tematikou motivace a rozvoje lidí. Je autorkou a spoluautorkou článků v oblasti personalistiky. Propojuje problematiku ziskového a neziskového sektoru zejména v oblasti vedení lidí a CSR. Byla spoluřešitelkou projektu financovaného MŠMT na téma CSR, spolupodílí se na řešení projektu TAČR ve stejné oblasti. Je ředitelkou Akademie personalistiky Institutu personalistiky při VŠE, která se zabývá vzděláváním v oblasti personálního řízení.


Publikační činnost


DOHNALOVÁ Marie; DEVEROVÁ Lenka; LEGNEROVÁ Kateřina; POSPÍŠILOVÁ Tereza: Lidské zdroje v sociálních podnicích, 2015, Praha, Wolters Kluwer.


LEGNEROVÁ, Kateřina. Rozvoj nástupníků. In: RELIK 2015 Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti [online]. Praha, 12.11.2015 – 13.11.2015. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015, s. 150–158. ISBN 978-80-245-2112-1. Dostupné z: http://kdem.vse.cz/resources/relik15/download/pdf/11-Legnerova-Katerina-paper.pdf.


LEGNEROVÁ, Kateřina, PECÁKOVÁ, Iva. Leadership Challenges. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 9th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2015, s. 1005–1013. ISBN 978-80-87990-06-3. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/19-Legnerova-Katerina-paper.pdf.


LEGNEROVÁ, Kateřina, FEDOROVA, Alena. Diversifikacionnyj menedžment: rekomendacii po upravleniju raznorodnostju personala. In: Vestnik Omskogo universiteta. Serija Ekonomika [online]. Omsk, 20.10.2014 – 22.10.2014. Omsk : Izdatelstvo OmGU, 2015, s. 90–96. Dostupné z: http://cyberleninka.ru/article/n/diversifikatsionnyy-menedzhment-rekomendatsii-po-upravleniyu-raznorodnostyu-personala.


LEGNEROVÁ, Kateřina. Vedení generace Y. In: Reproduction of Human Capital [CD]. Praha, 24.11.2014 – 25.11.2014. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2014. 10 s. ISBN 978-80-87990-03-2.


LEGNEROVÁ, Kateřina. Rozvoj vůdcovství. In: Trendy v podnikání 2014. Recenzovaný sborník příspěvků [CD]. Plzeň, 13.11.2014 – 14.11.2014. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 6 s. ISBN 978-80-261-0444-5.


LEGNEROVÁ, Kateřina, FUČÍKOVÁ, Jana. Management diversity. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 8th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2014, s. 841–857. ISBN 978-80-87990-02-5. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/280-Legnerova-Katerina-paper.pdf.


LEGNEROVÁ, Kateřina, STŘÍTESKÝ, Marek, QUIGLEY, Martin John David. Management Development. In: SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education Conference Proceedings, Volume I. Albena, 01.09.2014 – 10.09.2014. Sofia : STEF92 Technology Ltd, 2014, s. 795–802. ISBN 978-619-7105-22-3. ISSN 2367-5659.


Vědecké projekty


2016 – dodnes – TAČR, projekt RECESERA, TD03000146, reporting a monitoring CSR   Poslední změna: 3. červen 2016 11:39 
Sdílet na:  
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám