Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.


Oborové zaměření

Personální řízení, sociální podnikání   


Zabývá se řízením lidských zdrojů, implementací moderních přístupů do vedení lidí. Současně zkoumá a vyučuje problematiku sociálního podnikání, aktivně se účastní mezinárodních vědeckých výzkumů v této oblasti.


Kontakt a konzultační hodiny

Viz SIS


Vyučované kurzy

Viz SIS


Krátce

Kateřina Legnerová vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, další vzdělání má v oblasti ekonomie a řízení lidských zdrojů. Dlouhodobě působila na manažerských pozicích v bankovnictví. Po změně osobních hodnot přešla do akademické sféry, kde se věnuje problematice vedení lidí a personálního řízení. Vedla mnoho bakalářských a diplomových prací v této oblasti. Zabývá se vedením lidí, personálním řízením a sociálním podnikáním, tematikou motivace a rozvoje lidí. Je autorkou a spoluautorkou článků v oblasti personalistiky. Propojuje problematiku ziskového a neziskového sektoru zejména v oblasti vedení lidí a CSR. Byla spoluřešitelkou projektu financovaného MŠMT na téma CSR, spolupodílí se na řešení projektu TAČR ve stejné oblasti. Je ředitelkou Akademie personalistiky Institutu personalistiky při VŠE, která se zabývá vzděláváním v oblasti personálního řízení.


Publikační činnost

DOHNALOVÁ Marie; DEVEROVÁ Lenka; LEGNEROVÁ Kateřina; POSPÍŠILOVÁ Tereza: Lidské zdroje v sociálních podnicích, 2015, Praha, Wolters Kluwer.


LEGNEROVÁ, Kateřina. Rozvoj nástupníků. In: RELIK 2015 Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti [online]. Praha, 12.11.2015 – 13.11.2015. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015, s. 150–158. ISBN 978-80-245-2112-1. Dostupné z: http://kdem.vse.cz/resources/relik15/download/pdf/11-Legnerova-Katerina-paper.pdf.


LEGNEROVÁ, Kateřina, PECÁKOVÁ, Iva. Leadership Challenges. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 9th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2015, s. 1005–1013. ISBN 978-80-87990-06-3. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/19-Legnerova-Katerina-paper.pdf.


LEGNEROVÁ, Kateřina, FEDOROVA, Alena. Diversifikacionnyj menedžment: rekomendacii po upravleniju raznorodnostju personala. In: Vestnik Omskogo universiteta. Serija Ekonomika [online]. Omsk, 20.10.2014 – 22.10.2014. Omsk : Izdatelstvo OmGU, 2015, s. 90–96. Dostupné z: http://cyberleninka.ru/article/n/diversifikatsionnyy-menedzhment-rekomendatsii-po-upravleniyu-raznorodnostyu-personala.


LEGNEROVÁ, Kateřina. Vedení generace Y. In: Reproduction of Human Capital [CD]. Praha, 24.11.2014 – 25.11.2014. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2014. 10 s. ISBN 978-80-87990-03-2.


LEGNEROVÁ, Kateřina. Rozvoj vůdcovství. In: Trendy v podnikání 2014. Recenzovaný sborník příspěvků [CD]. Plzeň, 13.11.2014 – 14.11.2014. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 6 s. ISBN 978-80-261-0444-5.


LEGNEROVÁ, Kateřina, FUČÍKOVÁ, Jana. Management diversity. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 8th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2014, s. 841–857. ISBN 978-80-87990-02-5. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/280-Legnerova-Katerina-paper.pdf.


LEGNEROVÁ, Kateřina, STŘÍTESKÝ, Marek, QUIGLEY, Martin John David. Management Development. In: SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education Conference Proceedings, Volume I. Albena, 01.09.2014 – 10.09.2014. Sofia : STEF92 Technology Ltd, 2014, s. 795–802. ISBN 978-619-7105-22-3. ISSN 2367-5659.


Vědecké projekty


2016 – dodnes – TAČR, projekt RECESERA, TD03000146, reporting a monitoring CSR   Poslední změna: 9. srpen 2022 11:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám