Rozvrhy a struktura studia

Rozvrhy

V prezenčním studiu probíhá výuka pravidelně každý týden, v kombinovaném studiu probíhá výuka přibližně 6x v průběhu semestru vždy v pátek a sobotu. Bližší představa dle rozvrhu.


Letní semestr 2018/2019

Zimní semestr 2018/2019

Prezenční studium 1. a 2. ročník

Prezenční studium 1. a 2. ročník

Kombinované studium - 1.ročník

Kombinované studium - 2.ročník

Kombinované studium - 1.ročník

Kombinované studium - 2.ročník


Studijní plány


Pro studenty nastupující do studia v září 2018

Pro studenty nastupující do studia v září 2017

Studijní plán 2018/19- prezenční forma

Studijní plán 2017/18 - prezenční forma

Studijní plán 2018/19 - kombinovaná forma

Studijní plán 2017/18- kombinovaná forma


Struktura studia


Studijní obor se skládá ze tří bloků předmětů, z nichž dva (sociologická a politologická teorie pro občanský sektor; ekonomie a právo pro občanský sektor) jsou zakončeny ústní součástí státní závěrečné zkoušky.


  • Blok Sociologická a politologická teorie pro občanský sektor

    zahrnuje předměty, v nichž se studenti seznamují s historickým vývojem pojmu občanská společnost ve filosofickém a politickém myšlení od počátku novověku až do současnosti. Jsou rovněž vedeni ke studiu soudobých sociologických a politologických teorií nezbytných pro porozumění občanské společnosti, občanskému sektoru, občanství a příbuzných témat.

  • Blok Ekonomie a právo pro občanský sektor

    výuka se zaměřuje na seznámení studentů s ekonomickými teoriemi vysvětlujícími vznik a charakteristické vlastnosti neziskových organizací a vzájemné vztahy mezi neziskovými organizacemi, veřejným a privátním sektorem. Značná pozornost je věnována rozvoji a současnému stavu sociální ekonomiky a sociálního podnikání v České republice i Evropské unii. Právní část tohoto bloku poskytuje důkladné obeznámení studentů s právním vymezením a úpravou činnosti subjektů občanského sektoru v českém právním řádu i v EU.

  • Blok Metodologické a prakticko-aplikační předměty

    obsahuje předměty Sociální marketing, Projektový management a Účetnictví a daňové předpisy pro občanský sektor, které studentům zprostředkovávají cenné znalosti a dovednosti prakticky využitelné při působení v občanském sektoru. Součástí tohoto bloku je také předmět Metody výzkumu občanského sektoru, v němž si studenti osvojují základy kvantitativní a kvalitativní analýzy dat potřebné při zpracování diplomových prací a opět uplatnitelné i v praxi v občanském sektoru.

Během studia jsou nabízeny volitelné předměty vycházející ze směřování vědecko-výzkumné činnosti členů katedry.


Harmonogram studia oboru Studia občanského sektoru
Harmonogram studia oboru Studia občanského sektoruPoslední změna: 7. únor 2019 10:33 
Sdílet na:  
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám