• Aktuality

Aktuality


22. září 2020

Kontakty

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Na rektorátu UK situaci monitoruje pro tyto účely zřízený štáb (včetně lékaře, virologa) a na všech 17 fakultách je určeno 17 koordinátorů. Pokud se situace v ČR významně zkomplikuje, Univerzita Karlova se bude řídit dle pokynů příslušných orgánů a jejich nařízení.


Celouniverzitní kontakt

Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (pondělí–pátek 9–16 hod).


Kontaktní osoba na FHS UK:

Mgr. et Mgr. Nikola Skladanová


Další důležité kontakty

V případě akutní krizové pomoci kontaktujte telefonicky svého obvodního lékaře nebo krajskou hygienickou stanici.

Obrátit se můžete také na Nonstop help linky Státního zdravotnického ústavu:

  • +420 724 810 106

  • +420 725 191 367


Zkouškové období a výuka

Nedochází k žádným změnám v organizaci zkouškového období akademického roku 2019/2020, ani v zahájení a organizaci zimního semestru akademického roku 2020/2021.

Důraz bude kladen na zvýšená hygienická preventivní opatření v průběhu zkoušek a také při pohybu studentů v prostorách fakult.


Akademické obřady – promoce a imatrikulace

Promoce: Dle mimořádného opatření MZDR 15757/2020-28 je stanovena výjimka z povinného zakrytí dýchacích cest pro osoby aktivně se účastnící slavnostních akademických obřadů na vysokých školách (bod 2 písm. h)). Akademici, jakož i studenti účastnící se promočního aktu, proto nebudou muset mít zakryté dýchací cesty ochrannými pomůckami.

Pro hosty účastnící se promoce však tato výjimka neplatí.


Imatrikulace: Během ceremoniálu bude omezeno pouze podávání rukou a to tak, že student složí imatrikulační slib pozvednutím ruky směrem k hlavici žezla a následně jen pokyne děkanovi, kterému pronese slovo "slibuji" bez podání ruky. Děkan na slib odpoví pokynutím hlavy, takže nedojde k podání ruky, jen k vzájemnému pokynutí hlavou.


Koleje a menzy

Od 1. 9. 2020 bude zahájen provoz ve všech stravovacích zařízení UK s výjimkou menzy Troja, která bude zprovozněna až v průběhu měsíce října 2020. Od 19. 9. 2020 bude zahájen provoz všech kolejí UK v obvyklém režimu.


UK Point, poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař

Centra výdeje karet UK fungují bez omezení. Otvírací doba se řídí letním provozem.

Chill out zóna v Celetné 13 je přístupná návštěvníkům.

Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení.

Od 1. 9. 2020 bude zahájen provoz SC Hostivař v běžném rozsahu, tedy včetně provozu bazénu.


V případě jakýchkoliv dotazů v této věci se neváhejte obrátit na  .


Knihovna FHS UK

Knihovna FHS se otevře v polovině září 2020 v nové budově FHS na adrese Pátkova 5, Praha 8 – Libeň.


Všechny výpůjčky z jinonické knihovny jsou prodloužené do 15. 9. 2020. Ty knihy, které patří FHS, pokud možno opatrujte do konce výpůjční lhůty doma. Pokud je potřebujete nutně vrátit, domluvte se prosím e-mailem na .


Hlášení osob v karanténě

Žádáme Vás, abyste se hlásili v případě, že by Vám byla lékařem či krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa. Kontaktní osobou pro tyto účely je Mgr. et Mgr. Nikola Skladanová, .


Tato opatření platí do odvolání a v případě dalších změn dle aktuální situace Vás budeme informovat.

Žádáme Vás o zachování klidného a racionálního přístupu a děkujeme za pochopení.


Obecně platná doporučení

České ministerstvo zdravotnictví vydalo tato základní doporučení, která se takřka shodují s těmi nastíněnými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a evropským i americkým centrem pro kontrolu nemocí:

  • vyhýbat se osobám, které jsou zjevně nemocné,

  • dodržovat základní hygienická pravidla,

  • používat dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi,

  • vyhnout se a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,

  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou samotnou (kapénky se mohou přenést dál),

  • zdravotníci by se měli zvláště dobře chránit, jelikož přicházejí s pacienty nejvíce do styku.


Foto: Shutterstock

Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám