• Aktuality

Aktuality


31. března 2020

Kontakty

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Na rektorátu UK situaci monitoruje pro tyto účely zřízený štáb (včetně lékaře, virologa) a na všech 17 fakultách je určeno 17 koordinátorů.


Celouniverzitní kontakt

Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky: pondělí – čtvrtek 8.00 – 17.00, pátek 8.00 – 16.00).


Kontaktní osoba na FHS UK:

Mgr. et Mgr. Nikola Skladanová


Další důležité kontakty

V případě akutní krizové pomoci kontaktujte telefonicky svého obvodního lékaře nebo krajskou hygienickou stanici.

Obrátit se můžete také na Nonstop help linky Státního zdravotnického ústavu:

  • +420 724 810 106

  • +420 725 191 367


Výuka

Ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 215/2020 Sb., ze dne 15. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, kterým byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky se stanovenými výjimkami, a v souladu s celouniverzitním nařízením rektora UK Vám sdělujeme:

S účinností od 16. 3. 2020 od 16.00 hod. do 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) jsou zakázány všechny formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací, individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek rigorózních a doktorských). Veškerá pedagogická činnost je přípustná nadále jen distanční formou.


Promoce a akce

S účinností od 10. 3. 2020 od 18:00 hod. se ruší veškerá shromáždění (promoce apod.) na UK. Promoce budou uspořádány v náhradních termínech, jakmile to situace dovolí. Pokud budou absolventi potřebovat fyzicky převzít diplom ještě před náhradním termínem promocí, diplom jim předá studijní oddělení jejich fakulty. Posléze se budou moci zúčastnit řádné promoce.


Administrativa a úřední hodiny

Úřední hodiny vybraných pracovišť zůstávají zachovány v minimalizované míře a budou zveřejněny na webových stránkách příslušných oddělení. Ve vyhlášených úředních hodinách bude maximum agendy řešeno formou komunikace na dálku s tím, že v individuálních případech je možno zajistit kontaktní (osobní) vyřízení dané záležitosti.


Koleje a menzy

Provoz kolejí zůstává zachován. Apelujeme na všechny studenty ubytované na kolejích, aby se neshromažďovali, zachovávali přísná hygienická opatření a chovali se zodpovědně k sobě i ostatním kolegům. V případě vyhlášení karanténních opatření na pokojích nebo na části koleje musí Ti, co jsou v karanténně, důsledně dodržovat všechna zavedená opatření a všechny stanovené podmínky karantény.

Menzy postupně redukují svůj provoz – aktuální situaci sledujte na webových stránkách UK.


Objekty UK

Všechny objekty UK se s účinností od 17. 3. 2020 od 0:00 hod. uzavírají. Přístup do budov FHS mají jen zaměstnanci, kteří nemohou svoji práci vykonávat z domova, a studenti pouze v případech, že nezbytně potřebují vyřídit záležitost v rámci výše uvedených úředních hodin. Všechny prosíme, aby dbali zvýšených hygienických opatření a aby se chovali zodpovědně k sobě samým i ke svému okolí.

UK Point, poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska jsou uzavřena.


Průkazy UK

Výdejní centra karet se s účinností do 16. 3. 2020 od 14:00 hod. uzavírají, nicméně nadále zůstává funkční on-line podpora. Pokud máte problémy se svým heslem, postupujte dle návodu na stránkách https://ldapuser.cuni.cz/. V sekci "Informace a návody" kliknutím na odkaz "Vyřešit problém s Centrální autentizační službou" kontaktujete on-line poradnu. Dále je možné online si zneplatnit nebo následně obnovit průkaz, a to přes Whois.cuni.cz a přihlášením https://cuni.cz/UK-5361.html.


Knihovna T. G. Masaryka v Jinonicích

Knihovna Jinonice je v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu od 16. 3. 2020 do odvolání uzavřena. Všechny výpůjčky jsou prodlouženy do 20. 4. 2020. Základní informace o dostupných elektronických zdrojích najdete zde: https://knihovna.jinonice.cuni.cz/ezdroje-covid

Případné dotazy, prosím, směřujte na e-mail .


Hlášení osob v karanténě

Žádáme Vás, abyste se hlásili v případě, že by Vám byla lékařem či krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa. Kontaktní osobou pro tyto účely je Mgr. et Mgr. Nikola Skladanová, .


Tato opatření platí do odvolání a v případě dalších změn dle aktuální situace Vás budeme informovat.

Žádáme Vás o zachování klidného a racionálního přístupu a děkujeme za pochopení.


Obecně platná doporučení

České ministerstvo zdravotnictví vydalo tato základní doporučení, která se takřka shodují s těmi nastíněnými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a evropským i americkým centrem pro kontrolu nemocí:

  • vyhýbat se osobám, které jsou zjevně nemocné,

  • dodržovat základní hygienická pravidla,

  • používat dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi,

  • vyhnout se a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,

  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou samotnou (kapénky se mohou přenést dál),

  • zdravotníci by se měli zvláště dobře chránit, jelikož přicházejí s pacienty nejvíce do styku.


Foto: Shutterstock

Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám