• Aktuality

Aktuality


29. ledna 2020

V LS u nás na katedře bude vyučovat Dr. Cleopatra Charles

Dr. Cleopatra Charles

z Fakulty veřejné politiky Rutgers University, USA,

je od února do května 2020 Fulbright Fellow na Katedře studií občanské společnosti FHS UK

VÍCE INFO NA: https://spaa.newark.rutgers.edu/cleopatra-charles

VYUŽIJTE VÝJIMEČNOU MOŽNOST ZAPSAT SI JEJÍ PŘEDMĚTY NA LS 2019/20!

Výuka bude probíhat pouze v angličtině.


Financial Management in the Nonprofit Sector (5 kreditů, prez. i kombinovaná forma)

Předmět představí studentům základní principy finančního a manažerského účetnictví a techniky a pojmy, které se vztahují k přidělování zdrojů, investování a kontrole zdrojů v neziskových organizacích. Studenti se naučí, jak používat finanční informace k rozhodování v neziskové organizaci. Témata, kterým se kurz věnuje, zahrnují analýzu finanční situace (financial condition analysis), investování (cash and pension fund investing), time value of money a účetnictví a finanční reporting.

• YMN154 Financial Management (prezenční), středa 11:00 - 12:20 Veleslavín, FHS3

• YMN155 Financial Management (kombinovaná), bloky 21.2 a 3.4 13:00 -15:50 Veleslavín, FHS3


Performance Measurement in the Nonprofit Sector (5 kreditů, prez. i kombinovaná forma)

Předmět se formu případových studií věnuje do hloubky procesům měření dopadu a řízení v neziskové organizaci. Věnuje se modelům logiky programu, sběru a analýze dat. Rozebírá různé indikátory dopadu a způsoby jejich měření, včetně bench-markingu a analýzy trendů. Studenti se naučí, jak propojit měření dopadu se strategickými cíli organizace a zlepšit tak efektivitu organizace. Předmět připravuje manažery a budoucí vedoucí pracovníky organizací.

• YMN153 Performance Measurement (prezenční i kombinovaná), 6 bloků ve čtvrtek 16:00-18:00, setkání: 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4. v Celetné 20, Praha 1, m.č. 216.


Academic Writing for Doctoral Students (seminář pro doktorandy)

Předmět seznamuje PhD studenty s postupy publikování a akademického psaní v amerických recenzovaných časopisech. Prostřednictvím prezentací, čtení, diskuse a vzájemného posuzování si studenti zdokonalí schopnost psát i editační dovednosti potřebné k úspěšnému publikování.

• YDO012 Academic Writing for Doctoral Students (doktorský seminář 3-4 setkání za semestr), Veleslavín C034.Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám