• Aktuality

Aktuality

25. září 2019

Konference: Kampus Hybernská jako centrum inovací 30.9 od 9:00-16:00

V pondělí 30.9 proběhne konference Kampus Hybernská jako centrum inovací.

Na událost je potřeba registrovat se emailem předem.

Pozvánka


Jednodenní konferenční program vytváří prostor pro setkání zahraničních a domácích

odborníků, kteří mají přímou zkušenost s rozvojem kulturně-kreativních univerzitních

platforem, jejichž vývoj se odehrává na komunikační ose univerzita-město-veřejnost.

Program složený z vystoupení zástupců kulturních univerzitních center, inovativních

univerzitních inkubátorů a expertů v oblastech městského a kulturního plánování nabízí

inspirativní vhled do fungování konkrétních projektů a otevírá prostor pro ideovou i

praktickou diskuzi. Cílem setkání je zejména otevřené sdílení zkušeností, jež napomůže

prohloubit a úspěšně realizovat vizi fungování Kampusu Hybernská jako centra inovací.


Předběžný program:

9.00 – 10.00 Registrace účastníků a zahájení

Úvodní řeč přednese Zdeňka Filipová, proděkanka pro projektové řízení a grantovou činnost FF UK.


10.00 – 12.00 Panel I.

Česko-slovenská zkušenost s rozvojem kulturně-kreativních center

Fedor Blaščák, UniverSaal Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, SK

Zdeňka Kujová, The Creative Hub Brno & Jihomoravské inovační centrum, CZ

Šymon Kliman, Nadácia Cvernovka, Bratislava, SK

Jakub Gemrot, Charles Games, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, CZ


12.00 – 12.30 Diskuze k panelu I.

12.30 – 13.00 Společný oběd

13.00 – 14.00 Panel II.


Zahraniční zkušenost s rozvojem kulturně-kreativních center

Martyna Nicińska, tisková mluvčí, Centrum Kultury ZAMEK, Poznaň, PL

Gabriela Matoušková, Business Development Manager, Coventry University Social

Enterprise CIC, Coventry, UK


14.00 – 14.30 Diskuze k panelu II.

14.30 – 15.30 Káva u kulatých stolů

15.30 – 16.00 Prohlídka Kampusu Hybernská

16.00 – 16.30 Zakončení


Registrace emailem: lucie.krizankova@ff.cuni.cz


Vstupné je zdarma.


Zodpovědné osoby za realizaci:

Mgr. Andrea Průchová Hrůzová Ph.D. // WP4 KREAS FF UK

Ema Pospíšilová // ředitelka Kampusu Hybernská


Konference vzniká ve spolupráci Kampusu Hybernská a projektu KREAS Kreativita a

adaptibilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg. č.:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionálnírozvoj.
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám