• Aktuality

Aktuality

6. prosince 2022

Alena Košák Felcmanová se podílí na projektu "Pohled anti-bias na nerovnosti mezi Východem a Západem"

Alena Košák Felcmanová se podílí na projektu "Pohled anti-bias na nerovnosti mezi Východem a Západem", který za Studia občanské společnosti připravuje s Centrem Bohemicum z Fakulty jazykovědy, literární vědy a kulturologie Univerzity Řezno.


O víkendu 26. a 27.11. proběhla na Pedagogické fakultě UK, Workshop "Pohled anti-bias na nerovnosti mezi Východem a Západem". Workshop vedla Alena Košák Felcmanová ze Studií občanské společnosti. Akce se zúčastnilo 15 studentů a akademiků ze sedmi Evropských zemí a více než čtyř univerzit, kteřé se věnují převážně tématu Kultury a jazyka ve Střední Evropě. Tato jedinečná skupina připravila půdu pro další možný výzkum a spolupráci na tématu globálních i lokálních nerovností v kontextu Střední a Východní Evropy a především hledání možnosti jejich citlivého zkoumání. Iniciítorem akce je Univerzita v Regensburgu, Centrum Bohemicum. Výměnu podpořila Česko-bavorská vysokoškolská agentura.


Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám