• Aktuality

Aktuality

23. března 2021

Vyšla kniha Social Enterprise in central and Eastern Europe


V nakladatelství Routledge vyšla kniha, kde jsou dvě kapitoly od našich vyučujících Marie Dohnalové a Kateřiny Legnerové.

Kapitoly mají název: Social Enterprise in the Czech Republic: Heritage and New Developments a The Influence of Historical and Institutional Legacies on Present-day Social Enterprises in CEE Countries: Lessons from Poland, Hungary, the Czech Republic and Croatia.


https://www.routledge.com/Social-Enterprise-in-Central-and-Eastern-Europe-Theory-Models-and-Practice/Defourny-Nyssens/p/book/9780367342197?fbclid=IwAR2MN15u1Pyb4WvH8l


Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám