Divadlo utlačovaných

DIVADLO  UTLAČOVANÝCH


Divadlo utlačovaných je metoda, kterou v 60. letech vytvořil brazilský divadelník Augusto Boalo. Zjednodušeně řečeno se jedná o využití životních příběhů, reálných situací a divadelních technik k práci se sociálně vyloučenými skupinami obyvatel, nebo těmi, kteří mají osobní zkušenost s nějakou formou útlaku. Snaží se tak nejen o reflexi aktuální situace, ale směřuje také k sociální komunikaci, ideálně i změně.

Divadlo utlačovaných je metoda, která funguje dvoufázově. Skupina, která chce pracovat na svém tématu, připravuje nejprve krátké divadelní představení, ke kterému se propracovává na základě několikadenní práce. Ta je kombinací technik směřujících k zpracování tématu útlaku a také metod, které pomáhají ne-hercům vyjádřit svůj příběh divadelními technikami. Prakticky jde v průběhu přípravy o různé druhy her a cvičení zaměřených na uvolnění, zábavu, rozvoj imaginace, skupinovou dynamiku a osvojení základních scénických dovedností.

Výstupem je pak prezentační forma známá jako divadlo-fórum, kdy diváci vstupují do „představení“, které pro ně konkrétní skupina připravila a změnou jednání jedné z postav se snaží změnit její osud. Dojde tak k přirozenému dialogu, který přispívá ke vzájemnému pochopení obou stran "barikády".

Metoda je vhodná pro skupiny, které mají chuť pracovat na svém tématu a pomocí divadla dosáhnout i určité sociální změny. Témata mohou být různá – záleží na skupině. Od zkušeností s institucemi, až po tematiku bezdomovectví.

Jednotlivé skupiny mohou připravovat své představení také nejrůznějším způsobem – od intenzivního několikadenního soustředění až po několikatýdenní pravidelnou práci (např. jedno odpoledne v týdnu).


Naše katedra vypisuje divadlo utlačovaných jako dvousemestrální kurz, na jehož realizaci spolupracujeme vždy s některou z organizací občanské společnosti, v posledních dvou letech s divadelní skupinou ARA Art. Představení pak hrajeme v Rock Cafe. V posledních dvou letech vzniklo několik představení zabývajících se především problematikou šikany a rasismu:


Modrá je dobrá

Americký sen

Babička

Všechno nejlepší

Konzervatoř


Poslední změna: 8. duben 2015 15:05 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám