Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.


Oborové zaměření

Zabývá se tématy – teorie občanské společnosti, celoživotní učení a třetí sektor, reprodukce sociální nerovnosti, zpracování témat identity, diverzity a diskriminace. Dále se zajímá o srovnání kulturu a učení organizací – třetího sektoru i dalších. Kromě toho jí zajímá také moderní historie.

Na základě více než 15-ti leté aktivní zkušenosti z organizací občanské společnosti jako dobrovolník i zaměstnanec, včetně multilaterálních sítí, se snaží propojovat teorii a praxi.


Kontakt a konzultační hodiny

Viz SIS


Vyučované kurzy

Viz SIS


Krátce

Alena Košák Felcmanová vystudovala Studia občanské společnosti na Fakultě humanitních studií UK, (2013 – 2018, Ph.D.). Magisterské studium absolvovala na Humboldt Universität zu Berlin, v oboru Vzdělávání dospělých/ celoživotní vzdělávání (2008 – 2011, M.A.), bakalářské studium absolvovala na Fakultě sociálních věd UK v oboru Mezinárodní teritoriální studia (2005 – 2008, Bc.).

Pracovala v Centrum pro integraci cizinců, o.s. a Člověku v tísni, o.p.s., předtím se dobrovolně angažovala v Česko-německém fóru mládeže a dalších menších organizacích, věnujících se česko-německé výměně a vzdělávání.

Kromě činnosti na fakultě se věnuje rozvoji metody Persona Dolls, a vedení seminářů a tréninků v oblasti práce s identitou a diverzitou.


Publikační činnost

Felcmanová, A. (2018). Sociokulturní diverzita organizací ve vzdělávání. Sociální pedagogika/Social Education, 6(1), 28–46.


Moree, D., Vávrová, T., a Felcmanová, A. (2017). Blue or Red? Why Do Categories Attract? The Urban Review, 49(3), 498–509.


Felcmanová, A. (2016) Teachers as Mighty Stakeholders? (Dis) empowering Moments during Advancement of ‘Inclusion’Policies in Education Pedagogicka Orientace, 26(4), 631.


Felcmanová, Alena a kol. (2015) Persona Dolls – panenky s osobností. Jak rozvíjet prosociální postoje dětí. Praha: Člověk v tísni, o. p. s., ISBN 978-80-87456-62


Felcmanová, Alena, Randa, Jana.(2014) Objevování. Sbírka inspirací z přístupu anti-bias. Brno: Asociace středoškolských klubů České republiky. ISBN 978-80-88043-09


Felcmanová , A., Čáp. D, Titěrová K., Vávrová P. (2013) Rodiče - nečekaní spojenci. Jak rozvíjet partnerský dialog mezi školou a rodinou. Vydal Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty. Praha. ISBN 978-80-87456-45-3


Felcmanová, A., & Smejkalová, K. (2005). Informace o studiu v SRN. Plzeň: Tandem, Česko-německé fórum mládeže, 2005.


Přednášková a pedagogická činnosti

Konference

Aktivní příspěvek na konferenci European Conference on Educational Research, EERA, Bolzano (Bolzano, 4. – 7. 9. 2018).

"Building a Learning Community Through Group

Reflection: Establishing Conditions in a Transforming Educational System." (Felcmanová A., Kargerová Poche, J.)

“If Parents Care….” – Intersections,Unreflected Expectations and Preconditions for School Success" (Felcmanová, A.)


Aktivní příspěvek na konferenci The European Conference on Educational Research (Copenhagen: 21.08-25.08.2017).

(Dis) Empowered Stakeholders - Advancement of "Inclusion" educational policies in the Czech Republic (FELCMANOVÁ A.)


Aktivní příspěvek na konferenci No Quality without Equality in ECEC -

DECET – conference, 4 and 5 June 2015, Newman University, Birmingham UK.

Mandated inclusion? How inclusive is the process of inclusion policy in Czech Republic? (FELCMANOVÁ A.)


Lektorská činnost od roku 2007

Témata

- Interkulturní vzdělávání

- Anti-bias

- Identita

- Předsudky

- Nerovnost

- Diskriminace

- Filozofie pro děti – P4C

- Persona Dolls

- Badatelství ve společenských vědách pro ZŠ a SŠ
Poslední změna: 9. srpen 2022 10:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám