doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

1. Sociální podnikání v ČR

Výzkum způsobu řízení sociálních podniků a řízení lidských zdrojů (placených i dobrovolníků).

Výzkum změn, které přineslo financování z evropských fondů.

Výzkum řešení sladění poslání a podnikání u asociativního modelu sociálního podniku.


2. Společensky odpovědné podnikání ve vztahu k občanskému sektoru

Výzkum aktivit odpovídajících jednotlivým typům spolupráce komerčního a neziskového subjektu.


Poslední změna: 15. únor 2018 10:20 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám