PhDr. Tereza Pospíšilová, MA, Ph.D.

1. Profesionalizace dobrovolnictví v ČR

Po roce 1989 se v ČR postupně rozvíjí manažerské, programové dobrovolnictví a posléze i dobrovolnická infrastruktura. Co obnášel tento historický vývoj (aktéři, instituce, normy) a jaké měl etapy? Jak bychom jej mohli interpretovat perspektivou teorií profesionalizace občanské společnosti?


2. Dobrovolnictví mládeže a seniorů

Mládež i senioři představují dvě specifické skupiny, které se často skloňují ve výzkumech dobrovolnictví i ve veřejných politikách. Nové výzkumy by se mohly věnovat například vlivu skupin vrstevníků na rozvoj dobrovolnictví mládeže nebo dobrovolnictví seniorů ve vztahu k tématům aktivního stárnutí či ageismu.


3. Dobrovolnictví v ČR před rokem 1989

Existovalo v ČR před rokem 1989 dobrovolnictví? A jaká byla jeho role a vnímání v životech jednotlivců, vybraných organizací nebo v celé společnosti? Práce může být založena na narativních rozhovorech s dobrovolníky a/nebo na analýze dokumentů, včetně statistik.


4. Politiky dobrovolnictví v ČR a EU

Popis vývoje podpory dobrovolnictví na úrovni institucí EU, identifikování hlavních „tahounů“ podpory dobrovolnictví jako nástroje sociální politiky v EU. Hledání souvislostí s vývojem v ČR, a to v kontextu vývoje v dalších postkomunistických zemích střední Evropy. Je nutná výborná znalost AJ. Metoda analýzy dokumentů, doplněná o expertní rozhovory.
Poslední změna: 15. únor 2018 10:20 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám