Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.


Oborové zaměření


Odborně se zaměřuje na studium politického protestu, organizací občanské společnosti a politických sítí. Konkrétně se soustředí zejména na oblast post-socialistických občanských společností a studium vazeb mezi organizacemi občanské společnosti, analýzu protestních událostí a kampaní, a konečně zkoumání interakcí mezi občanskou společností a politickými stranami a institucemi. Zabývá se rovněž symbolickou rovinou politického protestu, konkrétně pak kulturními strategiemi antikomunistických a xenofobních mobilizací.


Kontakt a konzultační hodiny

Viz SIS


Vyučované kurzy

Viz SIS


Krátce


Jiří Navrátil vystudoval politologii a sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (Mgr. politologie, 2006; Mgr. sociologie, 2007; Ph.D. politologie, 2012). Pracoval v Institutu pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a v Centru pro výzkum neziskového sektoru. Absolvoval stáže na Scuola Normale Superiore a Evropském univerzitním institutu ve Florencii. Je členem  ECPR Political Networks Standing group (2014), ECPR Standing Group on Participation and Mobilization (2014) a editorem Interface: a journal for and about social movements.


Publikační činnost


Císař, Ondřej and Jiří Navrátil. 2016. “Polanyi, Political Economic Opportunity Structure and Protest: Capitalism and Contention in the Post-communist Czech Republic.” Social Movement Studies 16: 82-100.


Kouba, Karel, Ondřej Císař and Jiří Navrátil. 2015. „The Czech Political Science: A Slow March Towards Relevance?“ Pp. 63-86 In Malgorzata Kulakowska et al. (eds.) Political science in Europe at the beginning of the 21st century. Krakow: Jagiellonian University Press.


Pospíšil, Miroslav, Jiří Navrátil and Jakub Pejcal. 2015. “Civil Society in the Czech Republic.” In C. Schreier (ed.). 25 Years After: Mapping civil Society in the Visegrad Countries. Stuttgart: Lucius & Lucius Verlag, pp. 143-188.


Císař, Ondřej and Jiří Navrátil. 2015. “Promoting Competition or Cooperation? The Impact of EU Funding on Czech Advocacy Organizations.” Democratization 22(3): 536–559.


Císař, Ondřej and Jiří Navrátil. 2015. “At the Ballot Boxes or in the Streets and Factories: Economic Contention in the Visegrad Group.” In Austerity and Protest: Citizens’ Reactions to the Economic Crisis and Policy Responses to It, eds. M. Giugni and M. Grasso. Aldershot: Ashgate Publishing, 35-53.


Navrátil, Jiří and Miroslav Pospíšil. 2014. Dreams of Civil Society Two Decades Later: Civic Advocacy in the Czech Republic. Brno: Masaryk University Press.


Navrátil, Jiří. 2014. „Domesticating Social Justice Activism in the Global Era? The Process of Reconfiguring the Czech Social Justice Movement in Times of Crisis.“ Studies in Social Justice, 8: 181-204.


Navrátil, Jiří and Ondřej Císař. 2014. “Towards a “Non-Global Justice Movement”? Two Paths to Re-scaling the Left Contention in the Czech Republic.” In: Spreading Protest in Social Movements of the Crisis, eds. D. della Porta and A. Mattoni. Colchester: ECPR Press, 227-252.


Navrátil, Jiří. 2012. “Od represe k demobilizaci? Vývoj hnutí za globální spravedlnost v západních zemích mezi lety 2001 a 2008.“ (From Repression to Demobilisation? Evolution of the Global Justice Movement in Western Countries between 2001 and 2008) Slovak Sociological Review 44: 179-211.


Císař, Ondřej, Jiří Navrátil and Kateřina Vráblíková. 2011. “Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí..” Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47(1): 137–167.


Výzkumné projekty


2016-2018: Activism in Hard Times and Image of the “Other” (GA ČR) – výzkumník 

2014-2017: ITSSOIN - Social Innovation and Civic Engagement (7th Framework Programme) - výzkumník

2011–2014: Collective Action and Protest in East-Central Europe (GA ČR) – výzkumník 

2009 - 2011: Has our dream come true? Comparative research of Central and Eastern European Civil Societies (Trust for Civil Society in CEE) - výzkumník


Poslední změna: 23. leden 2017 13:42 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám