Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.


Oborové zaměření

Teorie občanské společnosti, sociální politika a lidská práva z perspektivy občanské společnosti


Odborně se zabývá současnými teoretickými úvahami související s občanskou společností, zejména z pohledu ochrany práv jednotlivých menšin a žen. Dále se výzkumně zabývá vztahem mezi organizacemi občanské společnosti a problematikou práv Romů/Romek, cizinců/cizinek, migrantů/migrantek, lidí bez domova a žen. Zabývá se dějinami a teorií lidských práv, jejich vývojem v kontextu západní společnosti a současnými formami debat o lidských právech v globálním kontextu. Sleduje problematiku debaty jak intersectional feminismus ovlivňuje fungování občanské společnosti a vyučuje sociální politiku ve vztahu k občanské společnosti.


Kontakt a konzultační hodiny

Viz SIS


Vyučované kurzy

Viz SIS


Krátce

Selma Muhič Dizdarevič vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity v Bělehradě, následně obhájila doktorskou disertaci na FSV UK, obor Veřejná a sociální politika, na téma „Imigrační a integrační politiky Evropské unie a České republiky a organizace občanské společnosti v ČR". Vedla desítky diplomových prací. Katedru vedla od září 2010 do září 2012 a od záři 2016 do záři 2018. Několik let byla členkou Akademického senátu FHS UK. Zabývá se organizovanou občanskou společností a sociální politikou, dějinami lidských práv, fenoménem extremního sociálního vyloučení a problematikou hovoru z nenávisti jako součástí agendy NNO. Byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou projektů GAUK, řady mezinárodních projektů, včetně projektu „Boj proti vyloučení mladé bezdomovecké populace" financovaného z prostředků 7. rámcového projektu Evropské komise a v současné době i projektu SEISMIC "společenská angažovanost ve vědě, vzájemné učení se ve městech“ opět financovaného z prostředků 7. rámcového projektu Evropské komise. Je členkou předsednictva Českého helsinského výboru, nestátní neziskové organizace zabývající se lidskými právy a členkou správný rady mezinárodní sítě neziskových organizaci INACH (International Network against Cyber Hate). Ve stejné organizaci působila v letech 2009-2010 jako výkonná ředitelka. Byla členkou Rady vlády pro udržitelný rozvoj. V roce 2015-2016 jako stipendistka Fulbrightovy nadace působila na University Of California, Berkeley, USA, kde se věnovala výzkumu v oblasti feminismu, menšinových práv a neziskových organizací.


Publikační činnost


MUHIČ DIZDAREVIČ, Selma - SMITH, Joan. Young Homeless People in the Czech Republic: A Comparative Perspective. European Journal of Homelessness, 2011, 5(1), 67-83.


MUHIČ DIZDAREVIČ, Selma - SOHLER, Karin - LANGTHALER, Herbert et al.. Refugees and Asylum Seekers as Civic and Political Actors in European Asylum Regimes. Finnish Journal of Ethnicity and Migration, 2009, 4(2), 39-52.


MUHIČ DIZDAREVIČ, Selma. Monitoring integration in the Czech Republic. Measuring and monitoring immigrant integration in Europe : integration policies and monitoring efforts in 17 European countries. 1 vyd. Haag: The Netherlands Institute for Social Research/SCP, 2012, s. 81-98. ISBN 978-90-377-0569-0.


MUHIČ DIZDAREVIČ, Selma. A Question of Equality. Some Aspects of the Temporary Restrictions in Access to the EU-15 Labor Market in the Czech Republic. Debating Migration: Political Discourses on Labor Immigration in Historical Perspective. Innsbruck/Wien/Bozen: Studienverlag, 2009, ISBN 978-3-7065-4858-8.


MUHIČ DIZDAREVIČ, Selma. Neregulérní migrace v kontextu imigrační a integrační politiky EU. Neregulérní pobyt cizinců v ČR: problémy a jejich řešení. 1 vyd. Praha: Člověk v tísni, Multikulturní centrum Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro uprchlíky, 2008, s. 17-22.


Výzkumné projekty


Název grantu: Inclusive Digital Education Anti-discrimination AlternativeS

Program: Erasmus +

Roky realizace: 2020-2020

Druh participace: hlavní řešitelka za ČR

Partnerské organizace: Centar za ženske studije, Srbsko; Universtiy of Iceland; Color Youth – Koinotita LGBTQ Neonathinas, Řecko; Centar za ženske studije, Záhřeb a Research Center for Cultures, Politics and Identities, Srbsko.


Členství v radách


Členka předsednictva Českého helsinského výboru

Členka správní rady holandské nadace INACH

Aktivní spolupráce s organizacemi: ROMEA a Slovo 21.Poslední změna: 9. srpen 2022 11:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám