Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.


Oborové zaměření

Teorie občanské společnosti, veřejná politika a lidská práva z perspektivy občanské společnosti


Odborně se zabývá současnými teoretickými úvahami související s občanskou společností, zejména z pohledu ochrany práv jednotlivých menšin a žen. Dále se výzkumně zabývá vztahem mezi organizacemi občanské společnosti a problematikou práv Romů/Romek, cizinců/cizinek, migrantů/migrantek, lidí bez domova a žen. Zabývá se dějinami a teorií lidských práv, jejich vývojem v kontextu západní společnosti a současnými formami debat o lidských právech v globálním kontextu. Sleduje problematiku debaty jak intersectional feminismus ovlivňuje fungování občanské společnosti.


Kontakt a konzultační hodiny

Viz SIS


Vyučované kurzy

Viz SIS


Krátce


Selma Muhič Dizdarevič vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity v Bělehradě, následně obhájila doktorskou disertaci na FSV UK, obor Veřejná a sociální politika, na téma „Imigrační a integrační politiky Evropské unie a České republiky a organizace občanské společnosti v ČR". Vedla desítky diplomových prací. Katedru vedla od září 2010 do září 2012.

Několik let byla členkou Akademického senátu FHS UK.

Zabývá se organizovanou občanskou společností a veřejnou imigrační a integrační politikou, teorií multikulturalismu, dějinami lidských práv a fenoménem extremního sociálního vyloučení.

Byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou projektů GAUK, řady mezinárodních projektů, včetně projektu „Boj proti vyloučení mladé bezdomovecké populace" financovaného z prostředků 7. rámcového projektu Evropské komise a v současné době i projektu SEISMIC "společenská angažovanost ve vědě, vzájemné učení se ve městech“ opět financovaného z prostředků 7. rámcového projektu Evropské komise.

Je členkou Mezinárodní sociologické asociace (International Sociological Association) a předsednictva Českého helsinského výboru, nestátní neziskové organizace zabývající se lidskými právy. Ve stejné organizaci působila v letech 2009-2010 jako výkonná ředitelka. Byla členkou Rady vlády pro udržitelný rozvoj. V roce 2015-2016 jako stipendistka Fulbrightovy nadace působila na University Of California, Berkeley, USA, kde se věnovala výzkumu v oblasti feminismu, menšinových práv a neziskových organizací.Publikační činnost


MUHIČ DIZDAREVIČ, Selma - SMITH, Joan. Young Homeless People in the Czech Republic: A Comparative Perspective. European Journal of Homelessness, 2011, 5(1), 67-83.


MUHIČ DIZDAREVIČ, Selma - SOHLER, Karin - LANGTHALER, Herbert et al.. Refugees and Asylum Seekers as Civic and Political Actors in European Asylum Regimes. Finnish Journal of Ethnicity and Migration, 2009, 4(2), 39-52.


MUHIČ DIZDAREVIČ, Selma. Monitoring integration in the Czech Republic. Measuring and monitoring immigrant integration in Europe : integration policies and monitoring efforts in 17 European countries. 1 vyd. Haag: The Netherlands Institute for Social Research/SCP, 2012, s. 81-98. ISBN 978-90-377-0569-0.


MUHIČ DIZDAREVIČ, Selma. A Question of Equality. Some Aspects of the Temporary Restrictions in Access to the EU-15 Labor Market in the Czech Republic. Debating Migration: Political Discourses on Labor Immigration in Historical Perspective. Innsbruck/Wien/Bozen: Studienverlag, 2009, ISBN 978-3-7065-4858-8.


MUHIČ DIZDAREVIČ, Selma. Neregulérní migrace v kontextu imigrační a integrační politiky EU. Neregulérní pobyt cizinců v ČR: problémy a jejich řešení. 1 vyd. Praha: Člověk v tísni, Multikulturní centrum Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro uprchlíky, 2008, s. 17-22.


Výzkumné projekty


Účast na projektu 7. rámcového programu Evropské komise „Boj proti sociálnímu vyloučení mladé bezdomovecké populace"

Účast na projektu 7. rámcového programu Evropské komise „SEISMIC: společenská angažovanost ve vědě, vzájemné učení se ve městech“


Členství v radách


Zástupkyně české ženské lobby v Radě vlády pro udržitelný rozvoj

Místopředsedkyně Českého helsinského výboru

Členka správní rady holandské nadace Magenta

Aktivní spolupráce s organizacemi: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Poradna pro integraci a Slovo 21.


Poslední změna: 16. leden 2017 10:16 
Sdílet na:  
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám