Mgr. Dana Moree, Dr.


Oborové zaměření

Sociální pedagogika, antropologie, divadlo utlačovaných


Zabývá se tématy, které se týkají interkulturního soužití, jako jsou identita, kultura, procesy vyloučení, inkluze, kulturní nedorozumění a konflikt. V posledních letech se věnovala výzkumům, které se zaměřovaly na vliv společenských změn na oblast vzdělávání a na angažovanost jednotlivců i skupin. Dále se věnuje divadlu utlačovaných a to jak prakticky, tak i výzkumně.   


Kontakt a konzultační hodiny

viz SIS


Vyučované kurzy

Viz SIS


Krátce

Vystudovala obor Pastorační a sociální práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále pak obor Obecná antropologie na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2008 obhájila doktorský projekt na Univerzitě Humanistiky v Utrechtu.  


Od roku 1998 se věnuje interkulturní pedagogice nejprve na Jaboku – Vyšší sociálně pedagogické a teologické škole, od roku 2004 pracuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Je editorkou portálu www.czechkid.cz a autorkou řady odborných i popularizačních publikací. Kromě výuky se věnuje také pořádání kurzů a seminářů pro učitele, státní správu i další instituce, od roku 2013 se věnuje divadlu utlačovaných a je spoluzakladatelkou Divadla 2na3 www.dvenatreti.cz.


Publikační činnost

Moree, D. (2022). Meziprostory: Praha: Karolinum.


Moree, D.; Nyklová, B. a Černohorská Maufras, V. (2022). Nevědění jako faktor v nepravidelné regulaci domácího násilí na ženách v zrcadle pandemie covidu-19. Sociologický časopis, 58, 5.


More, D. a Nyklová, B. (2021). Násilí na ženách v souvislosti s covid-19.pdf


Moree, Dana. “Qualitative Approaches to Studying Marginalized Communities.” The Oxford Encyclopedia of Qualitative Research Methods in Education, 1st ed., OXFORD UNIV PRESS US, 2020, pp. 1005–1021. http://education.oxfordre.com/page/recently-published/.


Moree, D. (2019). Cesty romských žáků ke vzdělávání; dopady inkluzivní reformy. Praha: Nadace OSF. https://osf.cz/wp-content/uploads/2019/06/Cesty_romskych_zaku_ke_vzdelavani_Dopady_inkluzivni_reformy.pdf


Kuusisto, E., Moree, D. & Sillavee. (2019). Experiencing Democratic Intercultural Citizenship: EDIC Intensive Programms. In Veugelers W. (2019). Education for Democratic Intercultural Citizenship. Leiden: Brill/Sense.


Moree, D. & Vávrová, T. (2019). Educational Activities in Civil Society. In Veugelers W. (2019). Education for Democratic Intercultural Citizenship. Leiden: Brill/Sense.


Moree, Dana & Benyovsky, Selma (2019). Institutions and Disadvantaged: Intervention or Oppression? Theatre of the Oppressed at the Universities. Orbis Scholae, 13. doi 10.14712/23363177.2019.21


Moree, D. (2018). Systém v ne-systému aneb inkluze rok poté. OSF Praha. http://osf.cz/wp-content/uploads/2018/03/OSF_System_v_ne-systemu_aneb_inkluze_rok_pote_Dana_Moree.pdf


Moree, Dana. (2018). “Qualitative Approaches to Studying Marginalized Communities.” In Oxford Research Encyclopedia of Education. Ed. George Noblit. New York: Oxford University Press, http://education.oxfordre.com/page/recently-published/.


Moree, D. (2017). Case studies – Czech Republic – Space for citizenship Education, so far only in theory. In Veugelers, Wiel et al (2017). Research for CULT Committee – Teaching Common Values in Europe. Directorate General for Internal Policies, European Parliament.


Moree, D. (2017). Diverzita mezi etnocentrismem a etnorelativismem (nejen) v českém školství. Sociální pedagogika/Social Education, 5(2), 8–14. https://doi.org/10.7441/soced.2017.05.02.01


Moree, D. (2017). Guest´s Editors Introduction: On the Road – The Roma Between Disadvantage and Empowerment. Urban Review, 49, 369 – 371 DOI 10.1007/s11256-016-0396-3.


Moree, D., Vávrová, T. & Felcmanová, A. (2017). Blue or red, why do categories attract? Urban Review, 49, 498 – 509 DOI 10.1007/s11256-016-0396-3.


Moree, D. (2016). Leaving a Trail – Sense of Life nd Women´s Activism. Communio Viatorum, LVIII, 1, 94 – 116.


Publikace v tisku:


Moree, Dana (2013). Dřív se bránili totalitě, teď novotám. Rozhovor s Danou Moree, Lidové noviny 10.12. 2013, XXVI, 287.

Moree, Dana (2013). Kličkujeme mezi ostrovy. Rozhovor s Danou Moree, Literární noviny 44.

Moree, D. (2012). Rudolfínské sólo proti blbé náladě. Lidové noviny XXV, 265.

Moree, D. (2012). Stydět se za padouchy mezi svými? Těžký úkol. Lidové noviny XXV, 102.

Moree, D. (2010). Multikulturalismus po česku. Lidové noviny XXIII, 259.


Další tvůrčí činnost:


Člen redakční rady MORA  (Moral Development and Citizenship Education)  - nakladatelství Sense Publishers

Koordinátor a moderátor European Educational Research Association, Network 7

Člen České společnosti pro inkluzivní vzdělávání – od října 2011 do současnosti

Člen valné hromady META – od jara 2014 do současnosti


Projekty:

Násilí na ženách v souvislosti s COVID – 19

Ve spolupráci s:

PhD. Blankou Nyklovou ze Sociologického ústavu AV ČR a organizacemi:

Acorus

proFem

ROSA


Zpráva o realizaci výzkumu -název projektu: Divadlo utlačovaných - Empowerment pomocí kultury


Ocenění:


Nominace na cenu editora Curriculum Journal za rok 2013.


Poslední změna: 10. červenec 2023 14:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám