Mgr. Dana Moree, Dr.


Oborové zaměření

Sociální pedagogika, antropologie, divadlo utlačovaných


Zabývá se tématy, které se týkají interkulturního soužití, jako jsou identita, kultura, procesy vyloučení, inkluze, kulturní nedorozumění a konflikt. V posledních letech se věnovala výzkumům, které se zaměřovaly na vliv společenských změn na oblast vzdělávání a na angažovanost jednotlivců i skupin. Dále se věnuje divadlu utlačovaných a to jak prakticky, tak i výzkumně.   


Kontakt a konzultační hodiny

viz SIS


Vyučované kurzy

Viz SIS


Krátce


Vystudovala obor Pastorační a sociální práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále pak obor Obecná antropologie na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2008 obhájila doktorský projekt na Univerzitě Humanistiky v Utrechtu.  


Od roku 1998 se věnuje interkulturní pedagogice nejprve na Jaboku – Vyšší sociálně pedagogické a teologické škole, od roku 2004 pracuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Je editorkou portálu www.czechkid.cz a autorkou řady odborných i popularizačních publikací. Kromě výuky se věnuje také pořádání kurzů a seminářů pro učitele, státní správu i další instituce, od roku 2013 se věnuje divadlu utlačovaných a je spoluzakladatelkou Divadla 2na3.


Publikační činnost


MOREE, Dana. Základy interkulturního soužití. Portál, 2015, 204 s., ISBN 978-80-262-0915-7


MOREE, Dana. Teachers and School Culture in the Czech Republic before and after 1989. The Curriculum Journal, 24, 4, 586 – 608, 2013. ISSN 0958-5176.  (Online 1469-3704).


MOREE, D. Učitelé na vlnách transformace: kultura školy před rokem 1989 a po něm. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 174 s. ISBN 978-80-246-2298-9.


MOREE, D. Travelling Educational Change and Cultural Diversity in the Czech Republic. Lifelong Learning. 2013, vol. 3, no. 1, s. 51 – 72. ISSN 1804-526X (Print); 1805-8868 (Online).


MOREE, D. Inkluze jako lakmusový papírek českého vzdělávacího systému. Fórum sociální politiky, 2013, vol. 1, s. 16 - 20. ISSN 1802-5854 (Print); 1803-7488 (Online).


MOREE, D. O jedné drzé otázce. In. Hanuš, J. a kol. Meze smířlivosti; diskuze nad knihou Iana Burumy Vražda v Amsterodamu, 2012. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.


MOREE, D. Teacher Perspective on Cultural Diversity and Citizenship Education. In Klaasen, Cees. & Maslovaty Nava. (eds.). Moral Courage and the Normative Professionalism of Teachers. 1. vyd. Rotterdam: Sense Publishers, 2010. s. 51 – 71. ISBN 978-94-609-232-0.


MOREE, D. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. 372 s. ISBN 978-80-7367-681-0. Kapitola 11, Organizace občanské společnosti a multikulturní výchova v České republice, s. 308 – 327.


MOREE, D. Teacher Perspective on Cultural Diversity and Citizenship Education. In: Klaasen, C. & Maslovaty N. (eds.). Moral Courage and the Normative Professionalism of Teachers. Rotterdam: Sense Publishers, 2010. (p. 51 – 71).


MOREE, D. - KOCOUREK, J. Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid I. – 18. aktualizace. In Kašová, J. - Dudek, D. (eds.). Svět průřezových témat pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.  Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2010. 17 s. ISSN 1802-3460.


MORVAYOVÁ, P. -  MOREE, D. Od multikulturní výchovy k vhledu. 1. vyd. Praha: Člověk v tísni, o.p.s., 2009. ISBN 978-80-86961-86-6. s 75 - 111.


MOREE, D. Czechkid; metodické náměty pro pedagogy; 2. rozšířené vydání. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2009. s. 130. ISBN 978-80-87398-01-2.


MOREE, D. How Teachers Cope with Social and Educational Transformation: Struggling with Multicultural Education in the Czech Classroom. Benešov: Eman, 2008. 250 s. ISBN 978-80-86211-62-6. 


MOREE, D. & BITTL, K-H. Pokladnice hodnot; transkulturní učení hodnotám, 2008. Nurnberg: Europa_Direkt, FBF, Ei-CCC, Bruecke/Most Stiftung a Institut PONTES.


MOREE, D. & BITTL, K-H.  Dobrodružství s kulturou; transkulturní učení v česko-německé práci s mládeží, 2007. Plzeň: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. ISBN 978-80-7043-566-3.


Publikace v tisku:


Moree, Dana (2013). Dřív se bránili totalitě, teď novotám. Rozhovor s Danou Moree, Lidové noviny 10.12. 2013, XXVI, 287.

Moree, Dana (2013). Kličkujeme mezi ostrovy. Rozhovor s Danou Moree, Literární noviny 44.

Moree, D. (2012). Rudolfínské sólo proti blbé náladě. Lidové noviny XXV, 265.

Moree, D. (2012). Stydět se za padouchy mezi svými? Těžký úkol. Lidové noviny XXV, 102.

Moree, D. (2010). Multikulturalismus po česku. Lidové noviny XXIII, 259.


Další tvůrčí činnost:


Člen redakční rady MORA  (Moral Development and Citizenship Education)  - nakladatelství Sense Publishers

Koordinátor a moderátor European Educational Research Association, Network 7

Člen České společnosti pro inkluzivní vzdělávání – od října 2011 do současnosti

Člen valné hromady META – od jara 2014 do současnosti


Divadelní představení:


Modrá je dobrá a Americký sen – komponovaný večer divadla utlačovaných Rock Cafe, 23.3. 2014, 14.4. 2014 a 26.5. 2014

Flaška, Ája a počítač a Buď superžena – komponovaný večer divadla utlačovaných Rock Cafe, 23.10. 2014


Ocenění:


Nominace na cenu editora Curriculum Journal za rok 2013.


Poslední změna: 3. červen 2016 12:09 
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

společenská odpovědnost firem

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:


Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám