Dr. Dana Moree

KRÁTCE


Vystudovala obor Pastorační a sociální práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále pak obor Obecná antropologie na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2008 obhájila doktorský projekt na Univerzitě Humanistiky v Utrechtu.


Od roku 1998 se věnuje interkulturní pedagogice nejprve na Jaboku – Vyšší sociálně pedagogické a teologické škole, od roku 2004 pracuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Ve stejném roce se stala spoluzakladatelkou Institutu PONTES, kde se věnuje tématu setkávání kultur i v rámci kurzů a seminářů zaměřených hlavně na česko-německou oblast.


Je editorkou portálu www.czechkid.cz a autorkou knihy How Teachers Cope with Social and Educational Transformation; Struggling with Multicultural Education in the Czech Classroom a spoluautorkou knih Dobrodružství s kulturou a Pokladnice hodnot a některých dalších publikací (Dvakrát měř, jednou řež, Než začneme s MKV…).


V čem je význam oboru Studia občanské sektoru?


"Jedním z mých hlavních předpokladů je, že v organizacích občanské společnosti se angažují především lidé, kteří mají nějakou vizi jak budovat lepší společnost, jak dosáhnout změny. Jsou to tedy do jisté míry aktivisté, angažovaní jednotlivci. Pro to, aby se člověk mohl v dnešní společnosti smysluplně angažovat, však musí být také profesionálem a k formování těchto profesionálů bychom rádi přispěli i nabídkou kurzů na naší katedře. Studenti by se zde měli naučit reflektovat vývoj občanské společnosti, analyzovat její aktuální stav a dokázat formulovat vize do budoucna."


Dana Moree vede katedru od 1. 10. 2014.


Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám