Dr. Dana Moree

KRÁTCE


Vystudovala obor Pastorační a sociální práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále pak obor Obecná antropologie na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2008 obhájila doktorský projekt na Univerzitě Humanistiky v Utrechtu.


Od roku 1998 se věnuje interkulturní pedagogice nejprve na Jaboku – Vyšší sociálně pedagogické a teologické škole, od roku 2004 pracuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Ve stejném roce se stala spoluzakladatelkou Institutu PONTES, kde se věnuje tématu setkávání kultur i v rámci kurzů a seminářů zaměřených hlavně na česko-německou oblast.


Je editorkou portálu www.czechkid.cz a autorkou knihy How Teachers Cope with Social and Educational Transformation; Struggling with Multicultural Education in the Czech Classroom a spoluautorkou knih Dobrodružství s kulturou a Pokladnice hodnot a některých dalších publikací (Dvakrát měř, jednou řež, Než začneme s MKV…).


V čem je význam oboru Studia občanské sektoru?


"Jedním z mých hlavních předpokladů je, že v organizacích občanské společnosti se angažují především lidé, kteří mají nějakou vizi jak budovat lepší společnost, jak dosáhnout změny. Jsou to tedy do jisté míry aktivisté, angažovaní jednotlivci. Pro to, aby se člověk mohl v dnešní společnosti smysluplně angažovat, však musí být také profesionálem a k formování těchto profesionálů bychom rádi přispěli i nabídkou kurzů na naší katedře. Studenti by se zde měli naučit reflektovat vývoj občanské společnosti, analyzovat její aktuální stav a dokázat formulovat vize do budoucna."


Dana Moree vede katedru od 1. 10. 2014.


Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám