Dr. Dana Moree

Publications and Other Creative Work


MOREE, Dana. Základy interkultuního soužití. Portál, 2015, 204 pp., ISBN 978-80-262-0915-

MOREE, Dana. Teachers and School Culture in the Czech Republic before and after 1989. The Curriculum Journal, 24, 4, 586 – 608, 2013. ISSN 0958-5176. (Online 1469-3704).

MOREE, D. Učitelé na vlnách transformace: kultura školy před rokem 1989 a po něm. 1st issue. Prague: Karolinum, 2013. 174 pp. ISBN 978-80-246-2298-9.

MOREE, D. Travelling Educational Change and Cultural Diversity in the Czech Republic. Lifelong Learning. 2013, vol. 3, no. 1, pp. 51 – 72. ISSN 1804-526X (Print); 1805-8868 (Online).

MOREE, D. Inkluze jako lakmusový papírek českého vzdělávacího systému. Fórum sociální politiky, 2013, vol. 1, pp. 16 - 20. ISSN 1802-5854 (Print); 1803-7488 (Online).

MOREE, D. O jedné drzé otázce. In: Hanuš, J. a kol. Meze smířlivosti; diskuze nad knihou Iana Burumy Vražda v Amsterodamu, 2012. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

MOREE, D. Teacher Perspective on Cultural Diversity and Citizenship Education. In Klaasen, Cees. & Maslovaty Nava. (eds.). Moral Courage and the Normative Professionalism of Teachers. 1st issue. Rotterdam: Sense Publishers, 2010. pp. 51 – 71. ISBN 978-94-609-232-0.

MOREE, D. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. 1st issue. Prague: Portál, 2010. 372 pp. ISBN 978-80-7367-681-0. Chapter 11, Organizace občanské společnosti a multikulturní výchova v České republice, pp. 308 – 327.

MOREE, D. Teacher Perspective on Cultural Diversity and Citizenship Education. In: Klaasen, C. & Maslovaty N. (eds.). Moral Courage and the Normative Professionalism of Teachers. Rotterdam: Sense Publishers, 2010. (pp. 51 – 71)

MOREE, D. - KOCOUREK, J. Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid I. – 18. updated version. In Kašová, J. - Dudek, D. (eds.). Svět průřezových témat pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Prague: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2010. 17 pp. ISSN 1802-3460.

MORVAYOVÁ, P. - MOREE, D. Od multikulturní výchovy k vhledu. 1st issue. Prague: Člověk v tísni, o.p.s., 2009. ISBN 978-80-86961-86-6. pp. 75 - 111.

MOREE, D. Czechkid; metodické náměty pro pedagogy; 2nd expanded edition. Prague: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2009. p. 130. ISBN 978-80-87398-01-2.

MOREE, D. How Teachers Cope with Social and Educational Transformation: Struggling with Multicultural Education in the Czech Classroom. Benešov: Eman, 2008. 250 pp. ISBN 978-80-86211-62-6.

MOREE, D. & BITTL, K-H. Pokladnice hodnot; transkulturní učení hodnotám, 2008. Nurnberg: Europa_Direkt, FBF, Ei-CCC, Bruecke/Most Stiftung a Institut PONTES.

MOREE, D. & BITTL, K-H. Dobrodružství s kulturou; transkulturní učení v česko-německé práci s mládeží, 2007. Pilsen: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. ISBN 978-80-7043-566-3.


Newspaper Articles:


Moree, D. (2013). Dřív se bránili totalitě, teď novotám. Interview with Dana Moree, Lidové noviny 10.12. 2013, XXVI, 287.

Moree, D. (2013). Kličkujeme mezi ostrovy. Interview with Dana Moree, Literární noviny 44.

Moree, D. (2012). Rudolfínské sólo proti blbé náladě. Lidové noviny XXV, 265.

Moree, D. (2012). Stydět se za padouchy mezi svými? Těžký úkol. Lidové noviny XXV, 102.

Moree, D. (2010). Multikulturalismus po česku. Lidové noviny XXIII, 259.


Other Creative Work:


Editorial Board Member, MORA (Moral Development and Citizenship Education) – Sense Publishers

Coordinator and Host, European Educational Research Association, Network 7

Member of the Czech Česká Společnost pro Inkluzivní Vzdělávání – October 2011 until present.

Member of META General Meeting – spring 2014 until present.


Theatre Performances:


Babička, Selekce, Neprojdeš – variety show of the Theatre of the Oppressed, Rock Cafe, 19.4. 2015 and repeat performances 11.9.; 23.9.; 4.11.; 5.11.; 5.12. 2015 at various locations in the CR.

Kamav tut – Mám Tě rád – Theatre of the Oppressed variety show, Rock Cafe, 13.8. 2015.

Modrá je dobrá a Americký sen – Theatre of the Oppressed variety show, Rock Cafe, 23.3. 2014 - 14.4. 2014 and 26.5. 2014

Flaška, Ája a počítač a Buď superžena – Theatre of the Oppressed variety show, Rock Cafe, 23.10. 2014


Awards:


Award for the Učitelé na Vlnách Transformace publication: Significant Monograph published by the Charles University in 2014.

Nominated for Curriculum Journal, an editor’s award, for 2013.


Last change: May 19, 2004 16:46 
Share on:  
Our partnerContacts

Charles University

Faculty of Humanities

Department of Civil Society Studies

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic

E-mail:


Other contacts


Head of department:

Other TeachersGetting to us