PROBĚHL KATEDRÁLNÍ VÝLET

13. 5. - na rektorský den - opět proběhl katedrální výlet.

Trasa byla zdolána i s odbočkou na Malou Ameriku, a to v nečekaně dobrém čase (především zásluhou pracovně vytížených vyučujících :o)

Velké poděkování katedry i všech zúčastněných organizátorům výletu!


Dokument ke stáhnutĂ­ Trasa


Výlet Karlštejn - Srbsko přes Malou Ameriku

Výlet Karlštejn - Srbsko přes Malou Ameriku

Těšíme se na příští rektorský den!
V ČASOPISE ROMEA BYL PUBLIKOVÁN ČLÁNEK DANY MOREE

VADÍ - NEVADÍ

- o romských dětech, inkluzi, etnicitě, ministrech, systému a alibismu


Najdete ho ExternĂ­ odkaz zde
NROS HLEDÁ STÁŽISTY!


Nadace rozvoje občanské společnosti hledá stážisty, kteří by se zapojili do tvorby rešerší pro plánovanou publikaci o krizové pomoci a službách rané péče.

Jak se budete moci zapojit? Pomůžete.

S rešeršemi v oblastech Krizová pomoc a Raná péče, při přípravě odborné publikace týkající se vybraných oblastí nebo při administraci podpořených projektů.

Co získáte?

Budete mít možnost účastnit se zajímavých akcí a seznámíte se s inspirativními lidmi, stanete se součástí týmu jedné z významných nadací v ČR, získáte zde praxi a seznámíte se s problematikou veřejně prospěšných programů či projektů.

Více informací získáte Dokument ke stáhnutĂ­ zde
SPIRALIS PŘIJME DO SVÝCH ŘAD NOVÉ STÁŽISTY A DOBROVOLNÍKY!


Vzdělávací a poradenská společnost Spiralis je od roku 1999 tvůrcem a partnerem společensky

prospěšných aktivit. Za tímto účelem vzdělává a propojuje neziskové organizace, komerční společnosti, veřejnou správu, a jednotlivce.

www.spiralis-os.cz

www.spiralis-os.cz

Expertní tým Spiralis je tvořen lidmi, kteří jsou nejen oceňovanými odborníky, ale také se osobně aktivně podílejí na rozvoji evropské občanské společnosti. Neziskovým organizacím poskytuje vzdělávání a konzultace především v následujících oblastech: projektové řízení, strategické plánování, fundraising, management, legislativa, digitální gramotnost, marketing a public relations.

Více informací poskytne Mail 

Dokument ke stáhnutĂ­ Leták
DIVADLO UTLAČOVANÝCH V ČASOPISE ROMEA


V časopise Romea najdete ExternĂ­ odkaz článek o proběhlém divadelním představení Divadla utlačovaných.

Foto Dominik Kučera (19. 4. 2015 Rock Café)

Foto Dominik Kučera (19. 4. 2015 Rock Café)
Představení o třech obětích útlaku a následnou pomoc z obecenstva jste mohli prožít v neděli 19. 4. v Rock Café. Atmosféra představení může být ještě o něco více vzrušující než u klasických divadelních představení. Publikum se snaží hrdinovi pomoci a hledá způsob, jakým může vystoupit z role oběti. Ne vždy se to podaří. Cílem je právě přenesení problému z hrdiny na přihlížející a jindy možná i pasivní publikum.


Vyzkoušet si hledat cestu z problému hlavního hrdiny budete moci opět 31. května v Rock Café.


NOVÝ ČLÁNEK MARIE DOHNALOVÉ V ČASOPISE SOCIAL VALUE & INTANGIBLES REVIEW

O sociálních hodnotách v sociální ekonomice v ČR psala Marie Dohnalová s Jaroslavou Hrabětovou.

Článek najedete v dubnovém čísle na straně 48.

Dubnové číslo časopisu

Dubnové číslo časopisu
Za vznikem mezinárodního časopisu Social Value & Intangibles Review stojí výzkumné centrum „ExternĂ­ odkaz Centre for Citizenship, Enterprise and Governance“ při Univerzitě v Northamptonu, které v Evropě zaštituje EU SEiSMiC Social Value Group a EU PROCUREMENT Social Value and Transparency in Supply Chain Forum. Spolupráce s tímto výzkumným centrem byla navázána v listopadu 2014 na inauguračním setkání v Bruselu EU projektu SeiSMiC. Studentka doktorského studia občanského sektoru Jaroslava Hrabětová byla za Českou republiku navržena do „advisory board“ a Univerzita Karlova se stala jedním z partnerů této publikační aktivity.

V prvním čísle časopisu, jehož ambicí je být otevřenou platformou pro artikulování nehmotných sociálních hodnot a možností jejich měření, je publikován článek doc. Marie Dohnalové a Jaroslavy Hrabětové „Social Value in the Czech Social Economy“ (s. 48-50). Jaroslava Hrabětová také odpovídá na otázku, co pro ni znamená pojem sociálních hodnot (s. 18). Časopis vychází čtvrtletně a vzhledem k tematickému zaměření nabízí prostor pro publikování příspěvků z oblasti sociální ekonomiky, občanského i veřejného sektoru.
NOVÝ KOMPONOVANÝ VEČER DIVADLA UTLAČOVANÝCH!


19. 4. 2015 od 19:30 proběhne v Rock Café další z komponovaných večerů Divadla utlačovaných.

Premiéra tří představení: Babička, Neprojdeš, Selekce

Vstupné 100,-KčPřipomínáme, že jde o techniku, kterou vytvořil brazilský divadelník A. Boalo. Jde o ztvárnění příběhu, kde je hlavní hrdina vystaven nějakému útisku. Příběh je nejprve představen publiku, pak následuje další část, tzv. divadlo-fórum, ve kterém se publikum snaží změnit jednání hrdiny tak, aby se nestal obětí a svůj problém vyřešil schůdně. Tato metoda přispívá k vzájemnému pochopení obou stran konfliktu.

Tři premiérové příběhy nastudovali společně studenti KSOS a členové divadelní skupiny ARA Art Davida Tišera.


19. 4. 2015 / 19:30 / Rock Café
V ČASOPISE ROMEA BYL PUBLIKOVÁN ČLÁNEK DANY MOREE

JAK SI ZMENŠIT DUŠI


Katedra vedle řady jiných pracovišť navázala spolupráci i s časopisem ExternĂ­ odkaz Romea.

V tomto roce byste v něm mohli najít hned několik článků vyučujících katedry, popř. dalších lidí, se kterými katedra spolupracuje a které spojuje problematika občanské společnosti.

Článek Dany Moree najdete ExternĂ­ odkaz zdeUZÁVĚRKA SOUTĚŽE SOCIAL IMPACT AWARD SE BLÍŽÍ!


Studentské týmy s nápady, jak pomáhat a podnikat zároveň, se do Social Impact Award mohou hlásit do 20. dubna.

Autoři nejlepších pěti projektů získají cenu 1500 eur, pracovní zázemí v síti Impact Hub (Praha, Brno, Ostrava), vlastního mentora z řad PwC a možnost účastnit se letního akceleračního programu, na jehož konci se soutěží o dalších 1500 Eur.

Kromě pěti vítězů vybraných odbornou porotou čeká stejné ocenění i na tým, který získá nejvíce hlasů ve veřejné anketě na internetu.

Přihláška do soutěže se podává online: ExternĂ­ odkaz http://socialimpactaward.cz/prihlaska/

Více informací naleznete Dokument ke stáhnutĂ­ zde
DEN CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A FESTIVAL ABSOLVENTŮ

11. 4. 2015 10:00 - 17:00

Univerzita Karlova připravila akci, na které představí nabídku dalšího vzdělávání všech svých 17 fakult a dalších pracovišť UK.

Součástí programu je řada přednášek, které proběhnou v Císařském sále, dále prohlídky historických prostor, program pro děti, zábavná věda a jiné akce. Tento den bude zpřístupněno i Hrdličkovo muzeum člověka, prohlídka areálu Albertov, či samostatný program Fakulty sociálních věd na Smetanově nábřeží.

Letos poprvé je k akci připojen i Festival absolventů, v rámci něhož je možné se dozvědět o aktivitách, které pro své absolventy připravuje ExternĂ­ odkaz Klub Alumni UK.

ExternĂ­ odkaz Program celé akce


DĚKANSKÝ DEN 3. 4. 2015


Upozorňujeme studenty i vyučující, že dle ExternĂ­ odkaz harmonogramu akademického roku 2014/2015 je na 3. 4. 2015 (Velký pátek) stanoven Děkanský den.

Veškerá výuka je v této době zrušena!PŘEDÁNÍ MIMOŘÁDNÉ CENY REKTORA

18. 3. 2015


ve Vlasteneckém sále Karolina si cenu z rukou rektora Univerzity Karlovy převzali i studenti KSOS Tereza Jurečková a Ondřej Klügl.

Podpořit je přišli i děkan FHS UK, pan doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., a samozřejmě i zakladatelka Katedry studií občanské společnosti doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., která se věnuje právě problematice sociálního podnikání, a PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.

Ještě jednou gratulujeme k úspěchu!

PROJEKT 4ETIKA

PROJEKT, KTERÝ MŮŽE ZLEPŠIT SITUACI V ČESKÉ REPUBLICE V OBLASTI PODNIKATELSKÉ ETIKY!

Skanska a.s. ve spolupráci s Transparency International – Česká republika, o.p.s.Je férové chování a podnikání v České republice opravdu už jen sci-fi pojmem? Patří pojem etika již jen do slovníku? A je možné tento trend nějak zvrátit?


Možná máte skvělý nápad, který byste rádi realizovali. Možná už na něm pracujete, ale nemáte peníze a potřebujete radu. 4ETIKA vám může pomoci vaše nápady a projekty uskutečnit.


Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde, popřípadě se obraťte na naši absolventku Mail 


TEREZA JUREČKOVÁ JAKO VEDOUCÍ PROJEKTU PRAGULIC ZÍSKALA OCENĚNÍ Erst&Young

SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ PODNIKATEL ROKU 2014


3. 3. 2015 byli na Žofíně slavnostně vyhlášeni nejúspěšnější podnikatelé roku 2014. V kategorii společensky prospěšný podnikatel získala cenu Tereza Jurečková. Více ExternĂ­ odkaz zde


Rozhovor s Terezou Jurečkovou najdete vExternĂ­ odkaz  iFORU - časopisu Univerzity Karlovy.


Blahopřejeme celému týmu Pragulicu!

MIMOŘÁDNÁ CENA REKTORA ZA ROK 2014 BYLA UDĚLENA Bc. TEREZE JUREČKOVÉ A Mgr. ONDŘEJI KLÜGLOVI


za jejich aktivní činnost v oblasti sociálního podnikání - vybudování a provoz sociálního podniku ExternĂ­ odkaz Pragulic - poznej Prahu jinak.


Předávání cen se uskuteční 18.3. od 17h ve Vlasteneckém sále Karolina.


Ondřej Klügl a Tereza Jurečková po udělení jedné z mnoha cen

Ondřej Klügl a Tereza Jurečková po udělení jedné z mnoha cen


Více o Pragulicu je možné vidět ExternĂ­ odkaz zde
!8 PLES FHS UK!


Vážení kolegové a příznivci fakulty,

jménem sdružení Studenti FHS UK si Vás dovolujeme pozvat na


CO: 8. ples Fakulty humanitních studií

KDE: Secesní sál Na Marjánce (Bělohorská 35/262 Praha 6 – Břevnov)

KDY: čtvrtek 5. 3. 2015., začínáme v 19:00!


A DÁL? K tanci zahraje Bigband Plus z Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy a skupina Trio Romano hrající převážně romskou a balkánskou hudbu. Chybět samozřejmě nebude ani soutěž s losem. Z dalšího programu se můžete těšit na přehlídku šatů ExternĂ­ odkaz Love POLKA DOTS nebo předtančení a taneční workshop ExternĂ­ odkaz Salsa4Water Prague.

NAVÍC: Z polaroidového koutku si budete moci odnést fotopamátku na protančený večer :o)

PRAKTICKÉ WORKSHOPY SOCIAL IMPACT AWARD

Praktické workshopy, na kterých můžete najít nebo prověřit svůj nápad na společensky prospěšný projekt, získat zpětnou vazbu i najít lidi do týmu.


Program workshopů vás provede od hledání dobrého nápadu přes Lean Canvas (vytváření hodnoty pro zákazníka), podnikatelské plánování až k nástrojům propagace na sociálních sítích a v nových médiích. Nakonec můžete získat zpětnou vazbu na svůj projekt od samotných porotců soutěže, a to vše ještě před uzávěrkou přihlášek.


Workshopy se konají v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Ústí nad Labem a Českých Budějovicích.

Účast je zdarma, stačí se zaregistrovat na ExternĂ­ odkaz www.socialimpactaward.cz/workshopy/VÝZKUM SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ V ČR - 2014

doc.Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Ing. Kateřina Legnerová, MBA, M.Sc. a kol.

 • Na konci roku 2014 vyšla nová publikace mapující sociální podniky v ČR, na které spolupracovala i většina studentů 2. ročníku navazujícího Mgr. oboru Studia občanského sektoru.

  Nyní je k dispozici studentům v knihovně katedry.ZAČNI S NEZISKOVKOU - VELETRH!11. března 2015 9:30 - 15:00 na České zemědělské univerzitě v klubu C

Budete zde mít příležitost nejen poznat neziskové organizace a nové lidi, ale také zahájit s nimi spolupráci. Čeká na Vás občerstvení, tombola a hodnotné ceny, dále promítání medailonků, které vytvořily samy neziskové organizace.

Zajímavá může být i možnost získat téma pro bakalářskou a diplomovou práci a zpracovat ho pro vybranou společnost.

Můžete se těšit na: Greenpeace, Nadace České spořitelny, Arnika, BuddyGO!, 180DC, FairTrade ČZU, CLEVENTS, Nadání a dovednosti, INGENIO ET ARTI a další.

Více na ExternĂ­ odkaz  www.zacnisneziskovkou.czSOCIAL IMPACT AWARD - KICK-OFF

17. února 2015 od 19:30 proběhne v Impact Hubu Praha zahájení již 4. ročníku soutěže o nejlepší společensky prospěšné projekty.

Hosty budou vítězové předchozích ročníků - např. tým Pragulic - studenti a absolventi KSOS.


Dokument ke stáhnutĂ­ Pozvánka na zahájení

Více na stránkách ExternĂ­ odkaz Social Impact Award


DIVADLO UTLAČOVANÝCH V DOXuPřijďte se podívat na dvě krátká divadelní představení Modrá je dobrá a Americký sen a zkuste sami změnit osud hlavních hrdinů!


Obě představení jsou postavena na reálných autentických zážitcích spojených s útlakem a vznikla ve spolupráci studentů FHS a divadelní skupiny ARA ART Davida Tišera.

V DOXu 11.2.2015 od 19:00

Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde


MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA ZVE NA ČESKO - NĚMECKÉ WORKSHOPY O AKTIVNÍM OBČANSTVÍ A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ


"Youth culture and participation perception of young people - is apolitical adolescence in a democracy possible?"

23. - 26. března, Drážďany, Nadace Brücke/Most

7. - 11. června, Praha, Toulcův dvůr

Workshopy doplní dva přibližně dvouhodinové online kurzy, které usnadní vzájemné seznámení a rozvoj budoucí spolupráce mezi jednotlivými účastníky.


Další informace naleznete Dokument ke stáhnutĂ­  zde

Přihlášku posílejte do 12. února na adresu Mail  .ČLOVĚK V TÍSNI ZAHAJUJE ČINNOST NADAČNÍHO FONDU PRAGUE CIVIL SOCIETY CENTRE

 • V rámci této akce upozorňujeme i na úvodní přednášku Timothyho Snydera (Yaleova univerzita), který bude hovořit o situaci v Rusku a na Ukrajině v posledním roce, a o významu a roli občanské společnosti.


  Přednáška proběhne v úterý 27. ledna 2015, 16:00, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (nám. Jana Palacha 2, posluchárna 131)

  Přednáška proběhne v angličtině se simultánním tlumočením do češtiny.

  Vstup je volný. Registrace není nutná.

  V případě dotazů kontaktujte Mail 

Dokument ke stáhnutĂ­ Pozvánka na akci


Představení Centra proběhne ve čtvrtek 19. února 2015 v 15:30 hodin

Součástí programu bude panelová diskuse.

Více informací naleznete opět v pozvánce.CENTRUM BAVARIA BOHEMIA - EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA - VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


na pozici dobrovolníka ve svém česko-německém kulturním středisku v Schönsee (Horní Falc, Bavorsko)

na období červenec 2015 až červen 2016.


Více naleznete Dokument ke stáhnutĂ­ zde nebo na ExternĂ­ odkaz stránkách centra


Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2015.In IUSTITIA HLEDÁ HLAVNÍHO MANAŽERA PROJEKTŮ


Obecně prospěšná společnost In IUSTITIA, poskytující služby obětem trestných činů a obětem násilí z nenávisti, přijme hlavního manažera nebo manažerku projektů.

"Hledáme týmové hráče se smyslem pro zodpovědnost."


Více informací naleznete Dokument ke stáhnutĂ­ zdeKATEDRA PŘEJE VŠEM SVÝM STUDENTŮM, VYUČUJÍCÍM I PŘÁTELŮM SKVĚLÝ ROK 2015!


Předně děkujeme za organizaci úžasného vánočního večírku studentům druhého ročníku! Večírek se rozhodně vydařil a je výbornou předlohou pro současné prváky.

Připojujeme i foto, které je zároveň PF do nového roku všem studentům (současným i minulým), vyučujícím (kmenovým i externím) i přátelům katedry!
PROJEKT SEiSMiC NA STRÁNKÁCH i-FÓRA


V internetovém časopise Univerzity Karlovy i-Forum byl uveden článek o evropském projektu SEiSMiC ExternĂ­ odkaz Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities, do kterého se kromě České republiky zapojilo dalších devět států včetně Velké Británie, Německa či Itálie. Českou republiku reprezentují doc. Marie Dohnalová a Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. z Katedry studií občanské společnosti FHS UK.

„Celý projekt má dva hlavní cíle. Prvním z nich je, aby evropské instituce, které určují, na co zaměří evropské fondy, získaly zpětnou vazbu a pohled na realitu očima běžných občanů. Druhým cílem je odhalit témata a vytyčit vhodný směr, kterým by se měl výzkum v Evropské unii v této oblasti vydat,“ vysvětlila docentka Dohnalová.


Odkaz na celý článek je ExternĂ­ odkaz zde.


SOCIÁLNÍ PODNIKY V PRAZE - NOVÁ PUBLIKACE MARIE DOHNALOVÉ

 • Marie Dohnalová je autorkou publikace Sociální podniky v Praze.

  Publikace vznikla jako výstup projektu Magistrátu hlavního města Prahy „Podpora rozvoje sociální ekonomiky“

  a představuje úspěšné pražské sociální podniky.PRAHA JAKO FIRMA?

Transparency International Česká republika a Pražské fórum si Vás dovolují u příležitosti Mezinárodního dne boje proti korupci pozvat na veřejnou debatu.

Termín konání: 9.12.2014 od 18.30

Místo konání: Konferenční sál Mucha, Hotel Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1


Témata diskuse: kontrola veřejných financí, otevřenost Magistrátu hl.m.Prahy a radnic, zapojení veřejnosti do správy aj.

Diskusi moderuje David Ondráčka.


Dokument ke stáhnutĂ­ pozvánka na debatu

Dokument ke stáhnutĂ­ plakátSOCIÁLNÍ EKONOMIKA - ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

v rámci projektu "Podpora sociální ekonomiky"

proběhne dne 3. 12. 2014 v Domově pro seniory v Krči, Sulická 1085/53, Praha 4.

Bližší informace a program naleznete Dokument ke stáhnutĂ­ zde

Svou účast potvrďte na Mail 


ANNE STUTHERLAND V PRAZE


Přednáška + křest knihy

Přednáška americké antropoložky na téma Critical Reflections on Research on American Roma in Richmond.

Hlavní budova FF UK - nám. Jana Palacha, uč. č. 18

Pondělí, 24. listopadu od 15:50


Na přednášku naváže křest českého překladu knihy Anne Sutherlandové - Romové, neviditelní Američané.


Více informací Dokument ke stáhnutĂ­ zde


CSR - UNIVERZITA SPOLUVYTVÁŘÍ SVOU ZEMI


Katedra studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK spolu s Českou zemědělskou univerzitou, Vysokou školou ekonomickou a Asociací společenské odpovědnosti pořádají konferenci právě na toto téma.

5. prosince 2014 od 9:30

Česká zemědělská univerzita, Klub C, Kamýcká 129, Praha Suchdol

V rámci konference vystoupí v panelu Zkušenosti z praxe např. Jan Mühlfeit (bývalý Chairman Europe Microsoft Corporation), Milan Vašina (generální ředitel T-Mobile), Vladimír Víšek (manažer pro udržitelný rozvoj IKEA), Daniel Rubeš (personální ředitel Agrofert) a další zajímaví hosté včetně doc.Ing. Marie Dohnalové,CSc. (panel Zkušenosti z vysokých škol).


ExternĂ­ odkaz PROGRAM

Mail 


KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA PŘIPRAVUJE FESTIVAL SVOBODY

K 25. výročí Sametové revoluce, ve dnech 14. - 17. 11.

Festival proběhne v prostorách Paláce Lucerna (Mramorový sál, kinosál, pasáž) Štěpánská 61, Praha 1 a v kostele sv.Voršily na Národní třídě.

Je připravený bohatý program. Z účastníků: Šimon Pánek, Monika McDonagh-Pajerová, Jan Potměšil (16. 11) a kardinál Miloslav Vlk (17. 11.)

Fotografie, čtení z knih, diskuse s aktéry listopadové revoluce, uvedení filmu Život podle Václava Havla, scénické čtení záznamů jednání aj.

Dokument ke stáhnutĂ­ program


CEDU – CENTRUM PRO DEMOKRATICKÉ UČENÍ, O.P.S. HLEDÁ DOBROVOLNÍKA NA JEDEN DEN.

24. 11. 2014 v Senátu udělujeme titul „Škola pro demokracii“ základním školám, jež podporují své žáky v odpovědné angažovanosti. Žáci budou prezentovat své školní projekty a diskutovat s politiky.


Přijďte nám pomoci s organizací na místě.

Kapacita je omezená, informace: ExternĂ­ odkaz eliska.bucvanova@cedu.cz

Dokument ke stáhnutĂ­ leták


DIVADLO UTLAČOVANÝCH OPĚT V ROCK CAFÉ


12. 11. od 19:30 proběhne v Rock Café opět komponovaný večer na téma setkání s rasismem "Modrá je dobrá" a "Americký sen". Pomůžete hlavním hrdinům najít řešení jejich problému? Podaří se jim díky vám vystoupit z kruhu?

Připomínám, že představení vznikla ve spolupráci studentů KSOS a divadelní skupiny ARA Art Davida Tišera.

Přijďte je podpořit!

Více ExternĂ­ odkaz zde


KONFERENCE K 25. VÝROČÍ PÁDU KOMUNISMU

WELCOME TO FREEDOM

Srdečně Vás zveme na tuto jedinečnou konferenci, která se uskuteční ve středu 26. 11. 2014 na půdě Maďarského institutu v Praze. 


Konference má za cíl zprostředkovat zejména dnešním studentům, kteří nezažili na vlastní kůži sametovou revoluci a události z roku 1989, jak důležitá je svoboda a demokracie a boj za ni.


V rámci konference jsou plánované přednášky a následná diskuze s pamětníky sametové revoluce a zároveň ExternĂ­ odkaz výstava fotografií od Nagy Piroska, které dokumentují revoluční dny v Maďarsku.

Přihlásit na konferenci se můžete ExternĂ­ odkaz zde


INOVAČNÍ KOKTEJL

Česká inovace a Inovátoři.cz ve spolupráci s regionálními inovačními centry míchají Inovační koktejl pro města v ČR podle jejich chutí.

Inspirativní, interaktivní inovační roadshow má ústřední téma – Jak se připravit na investora a „prodat“ svůj nápad. Inovátoři budou mít možnost získat souhrn potřebných informací pro svůj projekt během celého Inovačního koktejlu.

Více informací naleznete Dokument ke stáhnutĂ­ zde

Inovační koktejl navštíví 10 českých měst: využijte příležitost vyzkoušet si prodat svůj nápad či inovaci, inspirovat se a navázat nové kontakty. Více na ExternĂ­ odkaz http://www.inovatori.cz/inovacni-koktejl/


ASOCIACE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI HLEDÁ STÁŽISTY

Jde o neplacenou stáž pro studenty vysokých škol, kteří se aktivně zajímají o CSR.

Kdy: říjen 2014 - květen 2015

Všechny důležité informace ke stáži naleznete Dokument ke stáhnutĂ­ zde

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je platforma, která sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Více na stránkách ExternĂ­ odkaz www.spolecenskaodpovednost.cz.


ČLOVĚK V TÍSNI HLEDÁ DOBROVOLNÍKY NA DOUČOVÁNÍ DĚTÍ Z POTŘEBNÝCH RODIN

Jde o vlastně o dvě aktivity - dobrovolné lektorování doučovacího kroužku v Praze a dále o individuální doučování v potřebných rodinách.


Více informací o obou pozicích naleznete na stránkách Člověka v tísni

ExternĂ­ odkaz Dobrovolné lektorování skupinového doučovacího kroužku

ExternĂ­ odkaz Dobrovolné doučování dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením


CENTRUM PRO DEMOKRATICKÉ UČENÍ HLEDÁ FUNDRAISERA

Všechny důležité informace naleznete Dokument ke stáhnutĂ­ zde

V případě zájmu o tuto pozici pošlete strukturovaný životopis a motivační dopis do 31. 10. 2014.

Kontakt:

Tomáš Hazlbauer

E-mail: ExternĂ­ odkaz tomas.hazlbauer@cedu.cz


ODBORNÝ REFERENT V ODDĚLENÍ OCHRANY PRÁV DĚTÍ A NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE


MPSV zveřejnilo inzerát na pracovní pozici odborného referenta v oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče.

Více informací ExternĂ­ odkaz zde

Motivační dopis a strukturovaný životopis je potřeba zaslat do 23. 9. 2014 včetně.
Centrum sociální ekonomiky pořádá workshop

SOCIÁLNÍ PODNIKY OTEVÍRAJÍ DVEŘE NA TRH PRÁCE ZNEVÝHODNĚNÝM OSOBÁM


Diskutovat se budou přístupy zaměstnavatelů ke znevýhodněným osobám - pozitiva, negativa, předsudky.

Přednášet bude Mgr. Alena Zieglerová z Agentury pro sociální začleňování, současná studentka Ph.D. studia oboru Studia občanského sektoru a Ing. Jan Šebek, personalista.


Více informací naleznete Dokument ke stáhnutĂ­ zde


ASHOKA HLEDÁ STÁŽISTY NA PLACENOU STÁŽ

ExternĂ­ odkaz Ashoka je mezinárodní organizace, jež se od roku 1980 ve více než 80 zemích zabývá vyhledáváním, propojováním a podporou sociálních inovátorů.

"Letos pracujeme na rozsáhlé mapě sociálních inovátorů v ČR a od října 2014 potřebujeme Tvou pomoc!"

Více Dokument ke stáhnutĂ­ zde!

Přihlášky posílejte do 21.9.2014 na mail Mail 


CSR - UNIVERZITA SPOLUVYTVÁŘÍ SVOU ZEMI

Společenská odpovědnost univerzit: vzděláváním univerzita ovlivňuje životní styl, kvalitu (pracovního) života a měřítko hodnot studentů a absolventů, a do jisté míry celé společnosti.

Konference proběhne 5. 12. 2014

Pořádá Česká zemědělská univerzita v Praze a Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy.

Dokument ke stáhnutĂ­ Pozvánka


KONZULTAČNÍ HODINY V DOBĚ PRÁZDNIN


Milé studentky, milí studenti,

konzultační hodiny vyučujících jsou přes hlavní prázdniny (1. 7. - 31. 8.) zrušeny.

Úřední hodiny tajemnice budou upravené na Po, St od 10:00 - 12:00 hod.


Hezké prázdniny!
AKREDITAČNÍ KOMISE ČR SCHVÁLILA ŽÁDOST O REAREDITACI OBORU STUDIA OBČANSKÉHO SEKTORU


Akreditační komise schválila žádost o reakreditaci oboru Studia občanského sektoru v navazujícím magisterském studiu v obou formách studia a stanovila dobu platnostni reakreditace na šest let, tj. do roku 2020.


ExternĂ­ odkaz Zápis z jednání AK

SEiSMiC: SPOLEČENSKÁ ANGAŽOVANOST VE VĚDĚ, VZÁJEMNÉ UČENÍ SE VE MĚSTECH


Zahajovací workshop projektu SEiSMiC v Praze

30. května, od 9 do 18 hod. v aule UKv Praze, FHS, U Kříže 8


Zahraniční hosté: Doris Wilhelmer, AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Vídeň;

Nathalie Guri, EUROCITIES, Brusel; Rosa Boon a Lucas De Man, Company New Heroes, Amsterdam.


Počet účastníků: 60 osob


Úvodem byly podány informace o evropské politice měst, o českých zkušenostech s komunitně vedeným místním rozvojem.

Hlavní pozornost byla věnovaná projektu SEiSMiC. Účastníci byli seznámení s výstupy z fokusních skupin, s východiskem, historií a architekturou projektu.


Většina programu probíhala formou diskuse ve skupinách.

Témata diskusí byla:

- Jaké jsou problémy v českých městech? Jaké příležitosti a hrozby vidím ve svém městě?

- Čím bych chtěl já osobně přispět ke zlepšení prostřednictvím NaNetu (národní síť)?

- Jaká je představa města budoucnosti?


Prezentace z workshopu jsou zveřejněny na webových stránkách katedry studií občanské společnosti www.fhs.cuni.cz/kos - věda a výzkum - realizované projekty

Umělci ze společnosti Company New Heroes pořádali v rámci zahajovacího workshopu svoji dílnu SKETCH. V rámci ní hovořili s účastníky o jejich představách města budoucnosti. Jejich odpovědi nakreslili a koncem dne vystavili – galerie kreseb byla velmi zajímavá. Obrázky jsou zveřejněny v artistblock na webu projektu ExternĂ­ odkaz http://www.seismicproject.eu - arthur's blog.


Řešitelky projektu:

Marie Dohnalová, Selma Muhič Dizdarevič, Fakulta humanitních studií UK Praha.
KHAMORO

25. 5. - 31. 5. 2014

V Praze se otevře již 16. ročník světového romského festivalu, v rámci něhož v podělí 26.5. od 19.00 hod. proběhne opět představení divadla utlačovaných!

Přijďte si užít obě akce!BARCAMP OTVÍREJME MĚSTO

Tématem letošního barcampu je dostupnost a bezpečnost veřejného prostoru. Mezi řečníky jsou lidé z radnic, policie, Fóra 50%, iniciativy Auto*mat, DeIure, a mnoha dalších organizací.

Více informací najdete Dokument ke stáhnutĂ­ zde nebo ExternĂ­ odkaz na webových stránkách


Otevřená společnost o.p.s. již 15 let mění českou společnost v oblastech jako např. svobodný přístup k informacím, veřejný prostor, policie jako služba veřejnosti, soužití s Romy, genderová rovnost, kultura a vzdělání. Více na ExternĂ­ odkaz www.otevrenaspolecnost.cz.


AMNESTY INTERNATIONAL HLEDÁ POSILY

Chcete se zapojit do práce pro největší organizaci na světě obhajující lidská práva, která získala Nobelovu cenu za mír a denně komentuje dění ve světových médiích? Podpořte ji svou prací!

Více informací o brigádě naleznete Dokument ke stáhnutĂ­ zde. nebo přímo na stránkách ExternĂ­ odkaz Amnesty International

ROZHODNĚTE O VÍTĚZI SOCIAL IMPACT AWARD!


Právě probíhá veřejné hlasování o nejlepší nápad na společensky prospěšné podnikání v soutěži Social Impact Award.

Do českého finále Social Impact Award se letos dostalo dvanáct projektů, které řeší nejrůznější společenské a ekologické problémy.

Hlasovat může každý, stačí si prohlédnout ExternĂ­ odkaz soutěžní videa a vybrat tři favority.


Tým s nejvíce hlasy dostane 3 000 eur, odbornou podporu a členství v Impact HUBu Praha, který soutěž pořádá.

Stejné ocenění získají tři projekty vybrané odbornou porotou.


Kdo vyhrál třetí ročník soutěže Social Impact Award v ČR, se ukáže na slavnostním večeru, který se koná

21. května 2014 v Impact Hubu Praha (Drtinova 10) od 19,30.

ExternĂ­ odkaz Akce je otevřená veřejnosti, vstup zdarma.
SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM PODNIKATELŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR


Marie Dohnalová byla 6. května pozvaná na jednání předsednictva Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, kde seznámila přítomné s koncepcí sociálního podnikání a sociální ekonomiky.ALL INCLUSIV SCHOOLS FESTIVAL

Festival s tématem inkluzivního vzdělávání a obecně rovných příležitostí ve společnosti v rámci něhož proběhne

7. 5. od 14:00 seminář Přemýšlet inkluzivně (Mgr.Romana Bartůňková, Člověk v tísni)

Jinonice, místnost 2080 pozvánka Dokument ke stáhnutĂ­ zde

15. 5. od 19:00 koncert, Radlická - kulturní sportovna


Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde
SEiSMIC: Výzva v rámci projektu 7. Rámcového programu řešeného katedrou.


Looking for local artists for draw sketches for the installation performance SKETCH

May 30th Prague

Please see Dokument ke stáhnutĂ­ here
NOVÁ PRACOVNÍ POZICE


konzultant/ka pro nesrovnalosti

Magistrát HMP, odbor evropských fondů v Operačním programu Praha – Adaptabilita

Požadavky: všeobecný přehled o strukturálních fondech EU, veřejné správě, ekonomicko-právní základ plus dobré komunikační schopnosti

Životopisy možno zasílat do 15. 5. na adresu marketa.bartova@praha.eu.

Odkaz na inzerát ExternĂ­ odkaz zde
4. SVĚT V DIVADLE ARCHA - NOVÍ CHUDÍ


Kolik průměrně stojí společnost bezdomovec? Kolik z vás by pracovalo, kdyby nemuselo? Jak vyjít s 35 korunami na den?


V Divadle Archa vznikl dokumentární projekt 4. SVĚT na téma "noví chudí" v současné české společnosti.

Srdečně Vás zveme na premiéru autorské dvojice Stojowská-Durdilová, která vznikla v rámci rezidence Archa.lab.

Panelová diskuze k tématu sociálního bydlení a bytové politiky (k představení s názvem "Jak přijít o bydlení snadno a rychle").

6. 5. od 18.00 v divadelním baru Divadla Archa — vstup volný

Více informací naleznete Dokument ke stáhnutĂ­ zdeROZHOVOR S DANOU MOREE A DAVIDEM TIŠEREM O DIVADLE UTLAČOVANÝCH

odvysílal Český rozhlas 30. 3. 2014 v rámci pořadu Za hranou


Divadlo utlačovaných se používá pro politický a sociální aktivismus, pro řešení konfliktních situací, v komunitní práci, terapii.

Na to, jak se s touto metodou pracuje, se Magdalena Trusinová ptala Dany Moree a Davida Tišera.

Můžete si poslechnout ExternĂ­ odkaz zde.

Pokud chcete vidět představení, o kterém je v rozhovoru řeč, máte možnost!


KOMPONOVANÝ VEČER DIVADLA UTLAČOVANÝCH

Do Rock Café 14.4. 2014 od 20 hod vás zvou studenti UK a divadelní skupina ARA ART

Dokument ke stáhnutĂ­ Pozvánka

Jaké to je být odlišný?

Odpověď najdete ve dvou představeních Modrá je dobrá a Americký sen, která

vznikla na základě osobních zkušeností členů divadelní skupiny a studentů UK.

Přijďte se podívat a případně vstoupit do děje a ovlivnit či přímo změnit osudy hrdinů!CSR AKADEMIE 2014 - "PRO ZAČÁTEČNÍKY"


v týdnu od 26. do 30. května 2014 v Praze proběhne další kolo CSR Akademie 2014 určené tentokrát „pro začátečníky“.

Smyslem CSR Akademie je poskytnout studentům přístup k praktickým informacím z firemní praxe v oblasti strategií odpovědného podnikání, ale také založit tradici kreativní spolupráce mezi akademickou sférou, studenty a byznysem v oblasti odpovědného podnikání.


Program CSR Akademie 2014

1) Výuková část (přednášky, semináře, konzultace)

2) Projektová část (samostatná práce studentů)


Účast v pětidenní CSR Akademii je pro přihlášené studenty zdarma. Více informací naleznete Dokument ke stáhnutĂ­ v příloze.

Od ledna je v provozu nový web o udržitelnosti ExternĂ­ odkaz www.souvisime.cz, sekce S'Generace se věnuje studentům.


HUMANITÁRNÍ A LIDSKOPRÁVNÍ KRIZE VE STŘEDOAFRICKÉ REPUBLICE.

NA FHS VYSTOUPÍ MISIONÁŘ AURELIO GAZZERA.Děkan Fakulty humanitních studií doc. Ladislav Benyovszky a nezisková organizace ExternĂ­ odkaz SIRIRI o.p.s. vás srdečně zvou na přednášku misionáře ze Středoafrické republiky Aurelia Gazzery.

Úvodní slovo k přednášce pronese prof. Václav Hampl. Vystoupení se uskuteční pod záštitou pana Ing. Martina Tlapy MBA, náměstka ministra zahraničních věcí pro mimoevropské země a ekonomickou diplomacii.


KDY: ve středu 23. dubna 2014 od 14-16 hodin

KDE: areál UK v Jinonicích, přízemí, aula 1034
Besedy a přednášky / Stanislav Komárek; Jiří Sádlo; Jiřina Šiklová; Cyril Höschl; Václav Bělohradský; Zdeněk Pinc aj.

Putování krajinou / Po stopách olomouckých popelářů; Přírodní park Kladecko; Funkcionalistické Brno aj.

Koncerty / Peter Lipa band; Krausberry; The Shookies aj.

Výstavy / Miloš Šejn; Milan Kunc aj.

Doprovodný program / lesní mateřské školky, Karel Nejedlý o metodě RUŠPořádá Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

více na ExternĂ­ odkaz www.slunakov.cz


KOMPONOVANÝ VEČER DIVADLA UTLAČOVANÝCH


Jaké to je být odlišný?

Odpověď najdete ve dvou představeních Modrá je dobrá a Americký sen, která

vznikla na základě osobních zkušeností členů divadelní skupiny a studentů UK.

Přijďte se podívat a případně vstoupit do děje a ovlivnit či přímo změnit osudy hrdinů!


Do Rock Café 14.4. 2014 od 20 hod vás zvou studenti UK a divadelní skupina ARA ART

Dokument ke stáhnutĂ­ Pozvánka


JAK PRACOVAT SE SKUPINOU DĚTÍ A MLÁDEŽE?


Jules a Jim o.s.

rozjíždí druhý běh Lektorské akademie!

Součástí 230 hodin lektorského výcviku ve schopnosti rozumět a pracovat se skupinou dětí nebo mládeže je i 60 hodin adaptačních kurzů v lektorských týmech se supervizí. Účastníci si tak mohou v praxi vyzkoušet své v kurzech nabyté poznatky.

Stručné informace k akci najdeteDokument ke stáhnutĂ­  v letáku

Zajímá vás více informací o ExternĂ­ odkaz Lektorské akademii?
2. duben 2014 SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU


APLA Praha - asociace pomáhající lidem s autismem - u této příležitosti pořádá řadu kulturních a osvětových akcí a připojuje se tak k aktivitám, které probíhají v Evropě i po celém světě. Jednotícím prvkem této kampaně je modrá barva, která symbolizuje schopnost porozumět a komunikovat.

Svou podporu můžete vyjádřit i vy!

Informace naleznete na ExternĂ­ odkaz www.praha.apla.cz Dokument ke stáhnutĂ­ Světový den porozumění autismu - základní informace Dokument ke stáhnutĂ­ Autismus a práce. Společně to zvládneme

GLE o.p.s. – nabídka stáže


GLE o.p.s. nabízí stáž v organizaci. Stážisté by pomáhali s organizací seminářů v Mladé Boleslavi v rámci projektu Paní svého času díky podnikání.

Více Dokument ke stáhnutĂ­ 
SOCIAL IMPACT AWARD: nejen odměna, ale i WORKSHOPY


Pro účast v Social Impact Award stačí mít nápad, jak by se dalo pomáhat a podnikat zároveň.


Čím promyšlenější projekt, tím větší má šanci na úspěch – a právě k tomu slouží praktické workshopy, které se konají ještě před uzávěrkou soutěže.

Účastníci si na nich mohou vyzkoušet moderní metody podnikatelského plánování jako je Design Thinking nebo Lean Canvas, naučí se určovat si ambiciózní, ale realistické cíle a získají tipy, jak o svém projektu dát vědět skrze nová média a sociální sítě. Nakonec mohou svou přihlášku zkonzultovat i s porotci. Série workshopů se koná v březnu v pražském Impact HUBu.

Workshopy jsou zdarma (přednostně otevřené studentům), je potřeba si jen registrovat místo.

ExternĂ­ odkaz Detaily a registrace


Soutěž Social Impact Award se koná v České republice potřetí, v minulých ročnících se díky ní rozjely například projekty ExternĂ­ odkaz Pragulic (prohlídky Prahy s průvodci z řad bezdomovců) nebo ExternĂ­ odkaz FOREWEAR (recyklace textilu).


Uzávěrka přihlášek pro letošní kolo je 15. dubna 2014.Social Impact Award - vítězné projekty


V souvislosti s otevřením dalšího ročníku ExternĂ­ odkaz Social Impact Award (SIA)


otevírá HUB také výstavu s krátkými příběhy vítězů posledních ročníků.


Připomínáme, že projekt PRAGULIC je dílem studentů naší katedry – nechte se inspirovat!


Dokument ke stáhnutĂ­ Pdf.verze
Pozor, žádosti do programu Erasmus můžete podávat už jen do 12. března!


Bližší informace můžete najít ExternĂ­ odkaz zdeSociologický večer Can democracy be saved? Participation, deliberation and social movements

Přednáška prof. Donatelly Della Porta


27. 2. 2014 od 17:00 proběhne v Hollaru přednáška prof. Donatelly Della Porta v rámci

Sociologického večera Can democracy be saved? Participation, deliberation and social movements.


FSV Hollar, UK

Smetanovo nábřeží Praha 1


více informací o prof. Della Porta naleznete ExternĂ­ odkaz zde


Dobrovolná skromnost a alternativy růstu s kritickým odstupem


Katedra environmentálních studií FSS MU ve spolupráci s Katedrou Sociální a kulturní ekologie FHS UK pořádají

23. května v Brně studentskou konferenci na téma

dobrovolná skromnost a alternativy růstu s kritickým odstupem.Na konferenci vystoupí prof. Hana Librová, Mgr. Arnošt Novák a Jan Urban, Ph.D.

Především na ní ale bude široký prostor pro představení a reflexi studentských příspěvků založených na bakalářských, magisterských ale i nediplomových pracích – a to jak v rozpracované, tak obhájené podobě.

Neméně důležitým cílem konference je i propojení studentů a studentek z Prahy, Brna i univerzit v dalších městech, kteří se zajímají o společenskou rovinu otázek životního prostředí. Sborník konference nabídne abstrakty přednesených studentských textů i krátké informace o jejich autorech.


Účast na akci je zdarma.


webové stránky konference ExternĂ­ odkaz http://humenv.fss.muni.cz/vykvety.

Abstrakty příspěvků se přijímají do 31. 3. 2014.


Všichni jste srdečně zváni!Zveme Vás na kinopremiéru filmu Dál nicRežiséra Ivo Bystřičana o stavbě dálnice D8 přes CHKO České středohoří, erozi občanské společnosti, estetice liniových staveb a krajině, na pozadí sváru hlavního stavbyvedoucího a ekologického aktivisty.


Veřejná kinopremiéra filmu se koná v pondělí 17. února 2014 v  kině Světozor ve 20:30.


Rezervace vstupenek je možná ExternĂ­ odkaz zde


Více o filmu ExternĂ­ odkaz zde

Konec zkouškového období a začátek letního semestruDle ExternĂ­ odkaz harmonogramu akademického roku 2013/2014 končí v pátek 7. února 2014 zkouškové období. 10. února pak začíná období pro registraci kurzů na letní semestr (do 3. března).


V pondělí 17. února začíná letní semestr v akademickém roce 2013/2014, který potrvá do 16. května 2014.
Social Impact Award


zahájení 3. ročníku soutěže Social Impact Award


11. února 2014 v 19,30 v Impact HUBu Praha.


Opět se hraje o nejlepší nápady jak pomáhat a podnikat zároveň!

I v tomto roce budeme oceňovat nejlepší nápady jak měnit svět k lepšímu skrze společensky prospěšné podnikání.

Představí se vítězové z minulých let, aby na vlastním příkladu ukázali, "že to jde”. Jejich příběhy zachycuje také výstava, která se při té příležitosti otevře. Večer je otevřený komukoliv, koho zajímá společensky prospěšné podnikání.

Detaily o letošním ročníku najdete na našem webu ExternĂ­ odkaz socialimpactaward.cz


V sekci rozvrhy najdete aktualizovaný rozvrh pro kombinované studium.

V nabídce přibyl nový volitelný kurz Projektový management v praxi - přednášet bude Mgr. Veronika Součková.

Kurz je otevřen všem studentům v obou formách studia.BEYOND

BORDERS

Migration and (in)Equality

in Central Europe in Comparison


Migrace a (ne)rovnost ve střední Evropě


23.-24. ledna, FHS UK Jinonice, U Kříze 8, Praha 5,

Mezinárodní konference věnující se otázkam migrace a integrace ve středoevropských zemich.

Pořádá MKC Praha a FHS UK


Dokument ke stáhnutĂ­ Program konference

ExternĂ­ odkaz Více informací

American Foundations and Social Sciences in Europe


zveme Vás na workshop American Foundations and Social Sciences in Europe, který pořádá FHS a FSV UK.

Workshop se uskuteční v pondělí 20.1.2014 v Jinonicích, U Kžíže 8, Praha 5, uč. 2080 od 16:30 hodin.

Zazní příspěvky Ludovica Tournese (Université de Geneve), Terezy Pospíšilové (FHS UK), Marka Skovajsy (FHS UK) a Jana Balona (FSV UK).


Všichni jste srdečně zváni!


Dokument ke stáhnutĂ­ Program
V sekci studenti a studium - Odkaz v rámci webu rozvrhy jsou zveřejněny rozvrhy pro letní semestr 2013/14.Den otevřených dveří na FHS UK

Zveme všechny zájemce o studium našeho oboru na Den otevřených dveří, který proběhne ve středu 15. 1. 2014 v Jinonicích, v učebně 1037 od 14:00 do 15:00. Dozvíte se základní informace o náplni a průběhu studia, případně o možnostech uplatnění po absolvování.

Těšíme se na vaši účast!


Děkujeme studentům druhého ročníku za organizaci vánoční besídky 2013

a zároveň přejeme všem hodně štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě v novém roce 2014!Vánoční setkání 2013

Vánoční setkání 2013

Milé studentky, milí studenti!


V pátek 20.12. je děkanské volno a veškerá výuka se ruší.

Ve dnech 23.12 až 1.1.2014 užíváme dovolených, a na katedře tudíž nikdo nebude.

Těšíme se opět na viděnou 2.1.2013


Hezké svátky!
Vánoční besíka studentů KSOS

Dokument ke stáhnutĂ­ 

úterý 17.12. od 18:30 hodin

uč. C001 a C034, blok C v areálu FTVS Vokovice

Pro studentky, studenty, kmenové i externí vyučující, absolventky a absolventy a všechny přátele Katedry studií občanské společnosti!

Jste srdečně zváni!
Sport a občanská společnost


zveme vás na seminář Sport a občanská společnost, který pořádá FTVS ve spolupráci s Katedrou studií občanské společnosti FHS UK.


Na semináři zazní příspěvky z různých oborů spjatých s problematikou sportu a občanské společnosti (financování OOS a dobrovolnictví v oblasti sportu, fanouškovské spolky, sportovní aktivity z pohledu vybraných sociologů, sport a životní styl seniorů aj.)


Seminář proběhne v úterý 3.12. v areálu FTVS místnost H 119.


Dokument ke stáhnutĂ­ program
Imigrace v regionu střední Evropy

- mezinárodní konference -

Ve dnech 23. - 24. ledna 2014 v Jinonicích

Multikulturní centrum Praha vespolupráci s FHS UK


Konference se bude zabývat následujícími oblastmi:

Práva migrantů na trhu práce - slučování rodin za účelem migrace- studium zahraničních studentů- téma sounáležitosti migrantů s hostitelskou zemí- státní bezpečnost a lidská práva- zdravotní stav a péče o migranty.


Anotace konferenčních příspěvků v délce 200-300 slov je možné zaslat do 1. prosince na e-mailovou adresu: daniela.penickova@mkc.cz. Ačkoliv komunikačním jazykem konference je angličtina se zajištěním tlumočení do češtiny, relevantní příspěvky v češtině budou rovněž posuzovány a mohou být zařazeny do programu.

Ubytování a cestovné mimopražským účastníkům bude částečně hrazeno.

Detailní popis konference Dokument ke stáhnutĂ­ zde

Kontakt Dokument ke stáhnutĂ­ zde


V nakladatelství C.H.Beck vyšla kniha Svejkovský, Deverová a kol.: Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář.


Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Nový občanský zákoník účinný od roku 2014 právnickým osobám věnuje čtyři oddíly: Obecná ustanovení, Korporace, Fundace a Ústavy. Nahrazuje tak nejen úpravu dosavadního občanského zákoníku, ale též zákona o sdružování občanů, zákona o obecně prospěšných společnostech, zákona o nadacích a nadačních fondech a obchodního zákoníku.


Publikace je nejen prvním komentářem nové úpravy právnických osob na trhu, ale též praktickou pomůckou, kterou vedle právníků ocení též lidé, kterých se problematika některého z typů právnických osob týká.Svobodná firma

konference o lidsky důstojném a prosperujícím podnikání


proběhne 18. října 2013 v Praze 5 na Smíchově (Staropramen - Paspův sál).

Moderovat bude Jaroslav Dušek.

Všechny podrobnosti najdete v přiložené pozvánce a na webové stránce ExternĂ­ odkaz www.k3k.czCentrum sociální ekonomiky


nabízí studentům možnost navštěvovat bezplatné kurzy orientované na sociální oblast a na podnikání.

Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zdeFestival divadla utlačovaných DIVUFEST


Festival je určený příznivcům umění, divadla, pracovníkům v sociální i pedagogické oblasti a veřejnosti se zájmem nejen o dění kolem nás, ale i o aktivní změnu společnosti.

Dokument ke stáhnutĂ­ PozvánkaDokument ke stáhnutĂ­ 


Zveme vás všechny do Brna ve dnech 11. - 13. října 2013!

V nakladatelství Karolinum vyšla kniha Dany Moree

Učitelé na vlnách transformace.


Transformující se společnost prochází změnami na mnoha úrovních. Těmi hlavními dvěma jsou změny ve strukturách a kultuře společnosti. Jak se však tyto velké změny promítají do životů jednotlivců a malých společenství?

Kniha se snaží přispět k porozumění těmto otázkám pomocí exploratorního výzkumu na dvou školách v menším městě ve středních Čechách. V obou školách sleduje autorka osudy dvou generací učitelů. Při rozhovorech s učiteli, vedením i rodiči se zaměřuje na oblast vztahů, hodnot, sdílených příběhů i symbolického a rituálního světa – tedy na kulturu školy.


Kniha je k zapůjčení v knihovně katedry.
Nakladatelství Karolinum vás srdečně zve na prezentaci knihy Dany Moree


Učitelé na vlnách trasformace


Dne 26. 9. 2013 v 15.00, Bio-zahrada, Belgická 33, Praha 2

Dokument ke stáhnutĂ­ pozvánkaDokument ke stáhnutĂ­ 


Hodnocení studijního oboru absolventy katedry


V prosinci 2012 proběhl průzkum mezi absolventy magisterského studijního oboru Studia občanského sektoru na FHS UK v Praze, který zjišťoval jejich současné pracovní uplatnění a názory na studium na naší katedře. Průzkum proběhl v rámci projektu Zvyšování flexibility absolventů oboru Studia občanského sektoru. Katedra studií občanské společnosti začala zjišťovat uplatnění svých absolventů již v roce 2007, ale toto je první průzkum zaměřený na hodnocení studijního oboru jako takového. Výstupem z výzkumu je interní závěrečná zpráva (Pospíšilová, Špaček 2013), kterou však vnímáme především jako cenný podklad pro další zlepšování oboru, spíše než veřejný dokument. Všem absolventům, kteří se výzkumu zúčastnili, děkujeme za odpovědi.

Dokument ke stáhnutĂ­ Zde jsou k dispozici některé výsledky výzkumu. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Vítáme Vás v novém akademickém roce 2013/14!


Zápis studentů do 1. ročníku proběhne v Jinonicích dne 23.9.2013. Více informací i rozpis dne najdete na stránkách ExternĂ­ odkaz FHS Informační schůzka studentů s katedrou SOS proběhne ve stejný den na stejném místě od 13:00 - 14:00 v učebně 1031.


Semestr začíná 1.10.2013


Rozvrhy

V sekci Studenti a studium - rozvrhy - naleznete rozvrhy pro prezenční a kombinované studium na zimní semestr.