• People
  • Tereza Pospíšilová

Tereza Pospíšilová

Journal Articles/Books Published since 2010

Pospíšilová, T. (2014). Transnational Philanthropy and Nationalism: The Early Years of Central European University, Monde(s) No. 6: 126 – 146.

Sivesind, K. H., Pospíšilová T., Frič P. (2013). Does Volunteering Cause Trust?, European Societies 15(1): 106-130.

Pospíšilová, T. (2013) Jiná než ostatní: Středoevropská univerzita v Praze v letech 1990 – 1996. A study of Josef Hlávka National Economy Institute. Prague: NÚJH.

Pospíšilová, T. (2012). Nonprofit Management Education in the Czech Republic: The Struggle for Civil Society Versus the Struggle for Survival, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 41(2): 325-341.Pospíšilová, T. (2011). Grassroots Volunteering: Definitions, Concepts and Themes. Prague: Agora CE, o.p.s.

Frič, P., Pospíšilová, T. et al. (2010). Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století. Prague: AGNES.

Pospíšilová, T. (2010). Dobrovolnictví v České republice před rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace. Sociologický časopis, vol. 47, no. 5, pp. 887-910. 

Pospíšilová, T. (2010). Dobrovolnictví v kontextu životní dráhy dobrovolníků. Lidé města, vol. 12, no. 5, pp. 109-133.

Pospíšilová, T. (2010). Česká občanská společnost – data, fakta a měření. In Marek Skovajsa a kol. Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice. Prague: Portál.


Studies and Research Reports for Public Administration:


Pospíšilová, T., Navrátil, J. (2015). Analýza činnosti a role RVNNO s návrhy na opatření. A research report to formulate the state policy on NGOs. Resolution of the government of the CR dated 29 July 2015 No. 608 on the State Policy on NGOs for 2015 – 2020. Available at: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/dilci-studie-ke-statni-politice-vuci-nno-na-leta-2015---2020-124147/ (cit. 4. 12. 2015).


Pospíšilová, T. (2014). Zastřešující organizace v neziskovém sektoru v České republice: situace, témata a návrhy opatření. A background study to formulate the state policy on NGOs. Resolution of the government of the CR No. 608 dated 29 July 2015 on the State Policy on NGOs for 2015 – 2020. Available at: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/dilci-studie-ke-statni-politice-vuci-nno-na-leta-2015---2020-124147/ (cit. 4. 12. 2015).

Vajdová, T. (2005). Zpráva o neziskovém sektoru v ČR. A summary report for the CR Government Council for the NGOs. Resolution of the government of the CR No. 19 dated 5 January 2005 on the Report on the NGO Sector in the Czech Republic. Available at: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/zprava-o-neziskovem-sektoru-v-ceskerepublice-24170/ (cit. 4. 12. 2015).

Vajdová, T. (2001). Rozbor poradních a pracovních orgánů vlády. Resolution of the government of the CR No. 175 dated 20 February 2002 on the Rozbor Poradních a Pracovních Orgánů Vlády (Analysis of the CR Government Advisory and Working Bodies).


Last change: May 19, 2004 16:46 
Share on:  
Our partnerContacts

Charles University

Faculty of Humanities

Department of Civil Society Studies

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic

E-mail:


Other contacts


Head of department:

Other TeachersGetting to us