• People
  • Dr. Kateřina Legnerová

Dr. Kateřina Legnerová

Publications and Other Creative Work

DOHNALOVÁ, M. – LEGNEROVÁ, K. Výzkum sociálních podniků v ČR – 2014. Prague: VUPSV, 2014, 169 pp. ISBN 978-80-7416-150-6


DVOŘÁKOVÁ, Z. – LEGNEROVÁ, K. – QUIGLEY, M J D. Corporate Social Responsibility in the Czech Republic. In SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education Conference Proceedings, Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd, 2014, pp. 163–196. ISBN 978-619-7105-23-0.


LEGNEROVÁ, K. – STŘÍTESKÝ, M. – QUIGLEY, M J D. Management Development. In SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education Conference Proceedings, Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd, 2014, pp. 795–802. ISBN 978-619-7105-22-3.


LEGNEROVÁ, K. Career Development as Motivational Tool in Banking Sector. In POCZTOWSKI, A. – BUCHTEL, B. (ed.). 13th International Human Resource Management Conference: Uncertainty in a Flattering World: Challenges for IHRM. Cracow: Symposium Cracovience Sp. Z o.o, 2014, pp. 101–102. ISBN 978-83-914703-4-3.


LEGNEROVÁ, K. Odborníci z praxe a jejich zapojení do univerzitní výchovy. In MIČUDOVÁ, K. (ed.). Trendy v podnikání: 2013 A reviewed anthology of papers presented at an international scientific conference. Pilsen: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, ISBN 978-80-261-0321-9. URL: http://tvp.fek.zcu.cz/cd/2013/PDF_sbornik/38.pdf


Last change: May 19, 2004 16:46 
Share on:  
Our partnerContacts

Charles University

Faculty of Humanities

Department of Civil Society Studies

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic

E-mail:


Other contacts


Head of department:

Other TeachersGetting to us