• People
  • doc. Marie Dohnalová, CSc.

doc. Marie Dohnalová, CSc.

Publications and Other Creative Work in the Most Recent Five Years

DOHNALOVÁ, Marie. Ph.D. Study Board; Chairwoman: Ph.D. Study Board, Civil Sector Studies, Faculty of Humanities, Charles University, 2015.


DOHNALOVÁ, Marie. Ph.D. Study Board, Member: Ph.D. Study Board, Applied Ethics, Faculty of Humanities, Charles University, 2015.


DOHNALOVÁ, Marie. Ph.D. Study Board, Member: Ph.D. Study Board, Public and Social Policy, Faculty of Social Sciences, Charles University, 2015. 


DOHNALOVÁ, Marie. Ph.D. Study Board, Member: Ph.D. Study Board, Sociology, Faculty of Social Studies, Charles University, 2015.


DOHNALOVÁ, Marie. Scientific Board, Member: Scientific Board at the Faculty of Humanities, Charles University in Prague, 2015


DOHNALOVÁ, Marie. Member of the Working Group for Social Sciences, Accreditation Commission of the CR: Accreditation Commission of the CR, 2015.


DOHNALOVÁ, Marie. Member of the Attestation Committee of the Sociological Institute of the Academy of Sciences, 2015.


DOHNALOVÁ, Marie. Member of the Editorial Board of Fórum Sociální Politiky, published by RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS, 2015


DOHNALOVÁ, Marie. Scientific Board, Member: Council of the Research Institute for Labour and Social Affairs, 2015


DOHNALOVÁ, Marie. Member of the Program Partnership Platform for the Implementation of Priority Axis 3: Social Innovation and International Collaboration, OP Employment. Ministry of Labour and Social Affairs of the CR.


DOHNALOVÁ, Marie. Member of the Committee on Legislation and Funding. Government Council for Nongovernmental Nonprofit Organisations.


DOHNALOVÁ, Marie. Member, Expert Division on Social Responsibility and Sustainable Development. Quality Council of the CR.


DOHNALOVÁ, Marie and Romana ŠLOUFOVÁ. EMES Research Network, international research, project: “ICSEM: INTERNATIONAL COMPARATIVE SOCIAL ENTERPRISE MODELS” project implementation period: 2013 - 2017, Faculty of Humanities, Charles University, Prague. 2015.


DOHNALOVÁ, Marie, MUHIČ DIZDAREVIČ, Selma and Kateřina LEGNEROVÁ.                7th Framework Programme of the EU, project: SEiSMiC: SOCIETAL ENGAGEMENT IN SCIENCE, MUTUAL LEARNING IN CITIES“, project implementation period: 2013 - 2016, Charles University, Prague. 2015.


DOHNALOVÁ, Marie. The Capital City of Prague, project: “Supporting the Development of the Social Economy”, Project Guarantor, project implementation period: 2013- 2014. 2014.


DOHNALOVÁ, Marie, LEGNEROVÁ, Kateřina. GURI, Durmish, HRABĚTOVÁ, Jaroslava and Věnceslava ŠLECHTOVÁ. Social Enterprise in the Czech Republic. ICSEM Working Papers, No. 24. University of Liege. 2015.


HRABĚTOVÁ, Jaroslava, DOHNALOVÁ, Marie and Olinga Ta'eed. The paradox of Intangible Values. In Dvořáková, Zuzana – Fedorová, Alena (eds.). CSR: University Builds Country. Prague: Ústav personalistiky, 2015. ISBN 978-80-906064-03-3.


DOHNALOVÁ, Marie and Jaroslava, HRABĚTOVÁ.  Social Value in the Czech Social Economy. Social Value & Intangibles Review.


ČECH, Petr and Marie DOHNALOVÁ. How Corporate Social Responsibility Can Contribute to Growth Strategy. Sibiu, The 20th International Conference The Knowledge-Based Organization. "Nicolae Balcescu" Land Forces Academy Publishing House. 2015. ISSN 1843-6722.


DOHNALOVÁ, Marie. Přijímání koncepce sociální ekonomiky a sociálního podnikání v českém prostředí. Fórum sociální politiky, Prague: VÚPSV, 2014, No. 2.


DOHNALOVÁ, Marie, Kateřina LEGNEROVÁ. Výzkum sociálních podniků v ČR – 2014. Prague: VUPSV, v.v.i., 2014. 169 pp. ISBN 978-80-7416-150-6


DOHNALOVÁ, Marie. Indikátory sociálního podniku. Fórum sociální politiky, Prague: VÚPSV, 2013, No. 3. ISSN 1802-5854.


DOHNALOVÁ, Marie. Sociální ekonomika. In Matoušek Oldřich. Encyklopedie sociální práce. 1st issue. Prague: Portál, 2013. pp. 257-258, 2 pp. ISBN 978-80-262-0366-7.


DOHNALOVÁ, Marie and Romana ŠLOUFOVÁ. Výzkum sociálních podniků v ČR - 2013. 1st issue. Prague: VUPSV, v.v.i., 2013. 134 pp. ISBN 978-80-7416-130-8.


DOHNALOVÁ, Marie. Is there a social economy in the Czech Republic? In Fourteenth World Congress for Social Economics. 2012.


DOHNALOVÁ, Marie. Sociální ekonomika, sociální podnikání. Podnikání pro každého. 1st issue. Prague: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. 132 pp. ISBN 978-80-7357-269-3.


DOHNALOVÁ, Marie. Marketing v organizacích občanského sektoru. In Radim Bačuvčík a kol. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín: VeRBuM, 2011. 9 pp. ISBN 978-80-87500-04-0.


DOHNALOVÁ, Marie and Ladislav PRŮŠA. Sociální ekonomika. Prague: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. 178 pp. ISBN 978-80-7357-573-1.


DOHNALOVÁ, Marie. Sociální ekonomika a sociální podniky v České republice. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-102-0.


DOHNALOVÁ, Marie. Sociální marketing a sociální podnikání. In Libor Pavera a kol.: Marketingová a mediální komunikace dnes I. 1st issue. Prague: Verbum, 2011. pp. 39-49, 11pp. Publication Series: Komunikace a média. ISBN 978-80-904415-6-9.


DOHNALOVÁ, Marie. Financování organizované občanské společnosti v České republice. In Marek Skovajsa a kol. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. 1st issue. Prague: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-681-0.


DOHNALOVÁ, Marie. Nové trendy v komunikaci sektorů - možnosti pro cestovní ruch. In Trendy komunikace v cestovním ruchu. Prague: Verbum, 2010. 6 pp. Komunikace a média, vol. 3. ISBN 978-80-904415-4-5.


DOHNALOVÁ, Marie. Sociální ekonomika. In Marek Skovajsa a kol. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. 1st issue. Prague: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-681-0.


Last change: May 19, 2004 16:46 
Share on:  
Our partnerContacts

Charles University

Faculty of Humanities

Department of Civil Society Studies

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic

E-mail:


Other contacts


Head of department:

Other TeachersGetting to us