• Aktuality

Aktuality


1. února 2019

Vyhlášení voleb kandidáta na děkana

V souladu s §27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Jednacího řádu AS Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vyhlašuje Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


VOLBY KANDIDÁTA NA DĚKANA FHS UK PRO OBDOBÍ 2019—2023


Nominaci kandidáta na pozici děkana může navrhnout společně alespoň 10 členů akademické obce a písemný návrh musí obsahovat:

  • jméno a příjmení kandidáta,

  • kontakt na kandidáta,

  • souhlas kandidáta,

  • jméno, příjmení a podpis všech navrhovatelů,

  • stručný životopis navrženého,

  • stručné teze volebního programu navrženého.


Návrhy lze podávat do 26. března 2019 včetně na Podatelně FHS UK (Jinonice, místnost č. 5005).

Veřejné představení kandidátů a jejich volebních programů proběhne 11. dubna 2019 na zasedání AS FHS UK (konkrétní čas a místo konání budou upřesněny později).


Volba kandidáta na děkana se uskuteční na řádném zasedání AS FHS UK dne 25. dubna 2019.


24. ledna 2019

Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám