• Aktuality

Aktuality


10. října 2018

Proběhla konference „Politické a sociální občanství v interdisciplinárním pohledu“

Dne 5. 10. 2018 se v prostorách areálu FTVS konala mezinárodní konference pod názvem Politické a sociální občanství v interdisciplinárním pohledu. Konference se konala v rámci programu Progres Q20 a vystoupili na ní jak badatelé z FHS UK, tak i zahraniční hosté. Za Katedru studií občanské společnosti se v roli prezentujících zúčastnily Tereza Pospíšilová a Magdalena Jantulová-Šťovíčková se společným příspěvkem na téma Příběhy občanského sektoru a Selma Muhič Dizdarevič s příspěvkem na téma Analýza lokálních integračních politik v oblasti problematiky cizinců na úrovni krajů České republiky. Oba příspěvky se setkaly se zájmem jak tuzemských tak i mezinárodních účastníků a účastnic konference. Odkaz na konferenci zde.

Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám