• Aktuality

Aktuality


26. dubna 2018

Konference - Dobrovolnictví, mezigenerační a komunitní vztahy

Ve dnech 20. -21. 6. se v Liberci bude konat konference na téma dobrovolnictví, kterou pořádá HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. a Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. Mezi mnoha zajímavými příspěvky a účastníky na konferenci vystoupí také Tereza Pospíšilová a Magdaléna Šťovíčková Jantulová z Katedry studií občanské společnosti FHS UK s příspěvkem věnovaným počátkům občanského sektoru v ČR po roce 1989.

Více informací najdete na odkazu.

odkaz

Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám