• Aktuality

Aktuality


21. března 2018

Nabídka stáže - Centrum Dialog, o.p.s.

STÁŽ S MOŽNOSTÍ NÁSLEDNÉHO NÁSTUPU NA PLACENÉ MÍSTO

Centrum Dialog, o.p.s. působí na poli rozvojové spolupráce od roku 1998. Hlavní náplní centra jsou projekty na podporu vzdělávání dětí, rozvoje komunit a jejich samostatnosti a ochrany lidských práv. Mezi naše aktivity však patří i další kulturně-společenské projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti. Centrum Dialog je postaveno především na dobrovolnické práci. Na jeho činnosti se podílí mnoho dobrovolníků v Guineji, Keni i v České republice.

V současnosti nabízíme možnost dlouhodobých stáží vhodných zejména pro studenty rozvojových studií, antropologie, afrických studií, sociální ekologie či žurnalistiky. V rámci této stáže s předpokládaným nástupem v průběhu dubna 2018 nabízíme jedinečnou možnost ucházet se v budoucnu o placenou pozici koordinátora projektu Adopcí, a to v prostřednictvím zkráceného výběrového řízení.


Více informací najdete v letáku.


Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám