• Aktuality

Aktuality


14. ledna 2018

Elektronická přihláška ke studiu na rok 2018/19 otevřena

Vážení a milí uchazeči, elektronická přihláška ke studiu pregraduálních a postgraduálních oborů na Fakultě humanitních studií UK pro rok 2018/19 je nyní otevřena.


Elektronická přihláška ke studiu pregraduálních i postgraduálních oborů na rok 2018/19 otevřena


Vybírat si můžete z bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů v češtině, angličtině a němčině. Na bakalářské a magisterské obory se v tomto akademickém roce můžete přihlásit až do 31. 3. 2018, na doktorské obory do 30. 4. 2017. Více informací ohledně našich studijních programů a oborů naleznete na webových stránkách fakulty.

Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám