• Aktuality

Aktuality


Co dělají naši absolventi?

Přečtěte si medailonek naší absolventky Diany Quirschfeld.

Mgr. Diana Quirschfeld


Jako většina studentů tohoto oboru jsem už před začátkem studia na Katedře studií občanské společnosti věděla, že se chci pohybovat v nevládním sektoru. V posledním ročníku jsem začala pracovat na Univerzitě ve Vídni, zpočátku jako stážistka přes program Erasmus Traineeship a po absolvování stáže jako asistentka akademické koordinátorky magisterského programu Master of Arts in Human Rights.


V roce 2014 jsem se odstěhovala do Nizozemska, kde jsem začala pracovat v jedné z nejdéle působících rozvojových organizací v Nizozemsku, ICCO Cooperation. Bylo doopravdy zajímavé vidět, jak nizozemský neziskový sektor funguje, a to hlavně pro svou vysokou profesionalizaci a dlouholetou tradici. Moje práce se hlavně soustředila na institucionální fundraising – podporu přípravy projektů a monitoring fundraisingových aktivit regionálních poboček. Vzhledem k velikosti organizace a jejím projektům, bylo i vypracovávání projektů ve velkém měřítku – někdy na návrhu projektu pracoval tým pěti lidí i půl roku. Mezi hlavní donory, se kterými jsme pracovali, patřilo hlavně nizozemské Ministerstvo zahraničních věcí, ale také Evropská komise, nizozemské rodinné nadace, veřejné instituce jako USAID, SIDA, DFID a americké nadace jako Mastercard Foundation, Gates Foundation a další.


V únoru 2017 jsem začala pracovat jako fundraisingová konzultantka pro Han Valk Consultancy, poradenská firma zaměřená na fundraisingové konzultace a školení pro neziskové organizace v oblasti institucionálního fundraisingu. Pomáháme nevládním organizacím například v mapování potencionálních dárců v evropském ale i americkém nadačním prostoru, přípravě fundraisingové strategie a školíme organizace v zahraničí, jak přistupovat k nizozemským institucionálním donorům.


Katedra studií občanské společnosti mi pomohla získat teoretické a praktické znalosti a především mi představila sektor v kontextech – historických, filosofických ale i v kontextu dnešního moderního světa a postavení nevládního sektoru v něm. Magisterský program specializovaný na občanskou společnost v Nizozemsku neexistuje, proto je to pro potencionální zaměstnavatele velmi zajímavé a studium mi pomohlo při uplatnění se v zahraničí.


Další medailonky našich absolventů, najdete pod tímto odkazem absolventi SOS.

Sledujte naše webové stránky a facebook pro informace o dalších medailoncích našich absolventů.

Přihlášky je možné podávát až do 31.3.2017

Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám