• Aktuality

Aktuality


Co dělají naši absoventi?

Přečtěte si medailonek našeho absolventa Ondřeje Kačaby.

Mgr. Ondřej Kačaba


Jsem absolventem FHS Bc. oboru Studium humanitní vzdělanosti a v roce 2016 jsem absolvoval Mgr. obor Studium občanského sektoru. Od roku 2016 pracuji jako projektový manažer v Národní síti Zdravých měst ČR, což je asociace měst, obcí a regionů, která pod záštitou OSN a WHO uplatňuje principy udržitelného rozvoje na místní úrovni. V asociaci jsem začínal jako stážista v rámci povinné praxe na KSOS, kterou jsem získal díky účasti v mezinárodním projektu SEiSMiC, na kterém se katedra podílela. Má role v asociaci je převážně správa grantových projektů, komunikace se zástupci municipalit, komunikace s externími expertními pracovníky, příprava celorepublikových tematických akcí a komunikace se zahraničními partnery. Při své práci také často jezdím do členských municipalit po celé ČR, kde přicházím do kontaktu s místními politiky, úředníky a občany a diskutujeme o problémech spojených s udržitelným rozvojem a kvalitou života ve městech.


Obor studia občanského sektoru ve mě probudil zájem o veřejné a politické dění v kombinaci s teoretickými a praktickými poznatky, které v praxi stále uplatňuji. V první řade považuji široké profesní zaměření, které obor (a humanitní obory obecně) nabízí, za silnou výhodu na trhu práce, oproti úzkému oborovému zaměření, které je ve veřejné debatě preferováno. Také si myslím, že znalost toho, co je to občanská společnost, jaký je její sociální význam a jak vzniká/zaniká, je povinná výbava člověka žijícího v demokratické společnosti.


S katedrou SOS bych i nadále rád zůstal v kontaktu, protože je to katedra živá, přátelská, funkční a reaguje na aktuální témata a trendy ve společnosti.


Další medailonky našich absolventů, najdete pod tímto odkazem absolventi SOS.

Sledujte naše webové stránky a facebook pro informace o dalších medailoncích našich absolventů.

Přihlášky je možné podávát až do 31.3.2017
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám