• Aktuality

Aktuality


Co dělají naši absoventi?

Přečtěte si medailonek našeho absolventa Ondřeje Hrubeše.

Mgr. Ondřej HrubešV českém vzdělávacím procesu jsem strávil skoro čtvrt století a musím říct, že studium na této katedře bylo krásné a osvěžující finále. Do té doby jsem spíš než škole věnoval energii rozličným dobrovolnickým aktivitám: od spanilých výjezdů s Hnutím DUHA na Šumavu coby nevycválaný teenager, po organizaci vlastních komunitních akcí, jež mne katapultovaly do křesla člena komise lokální buňky Národní sítě Zdravých měst ČR. Skaut mě naučil přípravě volnočasových aktivit, Člověk v tísni pořádání filmových projekcí, spolek Vhled zase náročné práci s mládeží z ústavní péče. Nějak se mi ale nedařilo svůj profil ostříleného dobrovolníka využít na trhu práce.


S nástupem na Katedru studií občanské společnosti se ovšem věci daly do pohybu. Dosavadní dobrovolnické zkušenosti jsem zde propojil s teorií, získal přehled o aktuálních trendech občanského sektoru a poznal partu skvělých lidí, se kterými se potkáváme i po skončení studia. Krom toho jsem obohatil svůj vědomostní repertoár o základy práva či projektový management a dostal možnost se participovat na unikátním aktivizačním nástroji – divadle utlačovaných. Tato kombinace akademických znalostí, praktických dovedností, rozšiřování vlastních obzorů a přátelské atmosféry mi naprosto vyhovovala.


A ukázalo se, že to i mělo smysl. „Dream job“ mi vyšel hned na první CV, které jsem vyslal krátce před absolvováním v září 2016. Nyní pracuji v Člověku v tísni jako koordinátor dobrovolníků sekce Programy sociální integrace. Dostávám zde příležitost propojit zkušenosti s dobrovolnictvím, prací s lidmi ohroženými sociálním vyloučením a organizací akcí s teoretickými i praktickými podněty z magisterského oboru. Momentálně také spolupracuji s katedrou na nabídce praxí pro současné studenty.


Využití dobrovolnických zkušeností: ✓


Prohloubení sociálního kapitálu: ✓


Smysluplná práce s přesahem: ✓


Aplikace studijních znalostí: ✓


Spokojenost.


Další medailonky našich absolventů, najdete pod tímto odkazem absolventi SOS.

Sledujte naše webové stránky a facebook pro informace o dalších medailoncích našich absolventů.

Přihlášky je možné podávát až do 31.3.2017Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám