doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

Oborové zaměření

V rámci oboru se věnuje zkoumání dobrovolnictví, individuálního dárcovství, politické a občanské participace. Zabývá se otázkami vztahů politických elit a vývoje občanské společnosti, populismu, demokracie a budoucnosti organizací občanské společnosti.


Kontakt a konzultační hodiny

Viz SIS.


Vyučované kurzy

Viz SIS.


Krátce

Pavol Frič vystudoval sociologii na Filosofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Od r. 1983 působil ve Slovenské akademii věd. V r. 1992 nastoupil jako učitel do Institutu sociologických studií UK FSV v Praze, kde se věnuje tématům spojených s občanskou společností a vztahů českých elit a veřejnosti. Habilitován jako docent na Fakultě Sociálních věd Karlovy University v Praze v oboru Veřejná a sociální politika. V současnosti působí na Katedře sociologie FHS a přednáší v rámci studijního programu Studia občanské společnosti. Kromě toho vede výzkumný projekt a přednáší problematiku občanské společnosti a participace i na Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických štúdií Komenského univerzity v Bratislavě.


Vybrané publikace v oboru

Frič, Pavol. 2018. Cross-sector Partnership from an Emancipatory Perspective: Evaluating Partnerships between Czech Public Sector and Civil Society Organizations in the Process of Disbursing European Funds. Społeczeństwo Obywatelskie. Badania, praktyka, polityka: An International Journal of the Non Profit Sector, Cooperative and Social Enterprises Theory, Policy and Practice, Vol. 5-6, No. 1-4, 118-142.

Frič, Pavol (ed.). 2016. Občanský sektor v ohrožení? Praha: Sociologické nakladatelství SLON. ISBN 978-80-7419-243-2.

Frič, Pavol a Vávra, Martin. 2016. Czech Civil Sector Face-to-Face with Freelance Activism. The International Journal of Sociology and Social Policy, 36:11/12.

Frič, Pavol and Vávra, Martin. 2015. Helping Whom? Volunteering, Giving and Professionalization of Civil Society Organizations. In Helena, Záškodná (Ed.), Theoretical and empirical aspects of helping. (pp… 42-58) Bratislava: Didaktis (http: //www.csrggroup.org; on-line catalogue MK Praha)

Frič, Pavol. 2014. Residual and Emancipatory Value of Volunteering in the Czech Society. In M. Freise, T. Hallmann, Modernizing Democracy: Associations and Associating in the 21st Century. Springer Science+Business Media, New York, chapter 11.

Sivesind, Karl Henrik - Pospíšilová, Tereza - Frič, Pavol. 2013. Does volunteering cause trust? European Societies, roč. 15, č. 1, s. 106-130.
Poslední změna: 9. srpen 2022 11:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Témata ve studiu

filantropie

dobrovolnictví

lidská práva

divadlo utlačovaných

cíle udržitelného rozvoje

odpovědný přístup ke společnosti

participace

právo pro OOS

sociální inovace

sociální ekonomika

sociální podnikání

environmentální aktivity

občanská společnost

společenská odpovědnost firem

neziskové organizace

řízení lidských zdrojů a další
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Studia občanské společnosti

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

e-mail:

tel: +420 224 271 448


Garantka studijního programu.:

Ostatní vyučující


Všechny kontakty


Jak k nám