Mgr. Selma Benyovszky


Oborové zaměření

Občanská společnost na Blízkém východě


Odborně se zabývá vlivem environmentálních faktorů na politiku a společnost Saúdské Arábie. Mezi její zkoumaná témata patří zejména vztah společnosti a přírody a podoba občanské společnosti na Blízkém východě.     


Kontakt a konzultační hodiny

Viz SIS


Vyučované kurzy

Viz SIS


Krátce


Vystudovala obor Politologie a mezinárodní vztahy na Filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a dále obor Politologie na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. V současné době studuje interdisciplinární doktorský obor Environmentální studia.


   
Poslední změna: 15. červen 2016 14:05 
Sdílet na:  
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám