Rámcový studijní plán

ak. rok 2016/2017

Povinnosti studentů v prezenční formě studia


1. Vypracování alespoň jedné recenze aktuální odborné publikace související s tématem disertace nebo vypracovaní odborného článku a nabídnutí vhodnému časopisu (každý rok).


2. Podílení se na výzkumných projektech a publikačních aktivitách školitele v míře a rozsahu stanovených školitelem.


3. Podílení se (např. jednou – dvakrát ročně) jednorázově na výuce v rámci Katedry studií občanské společnosti (netýká se studentů 1. ročníku).


4. Zapojení do přípravy a realizace přijímacích zkoušek na Mgr. obor SOS.


5. Spolupráce se školitelem při vedení diplomových prací (konzultování relevantních témat).


6. Spolupráci se školitelem iniciuje student.


U bodů 1 a 2 je na dohodě školitele a studenta, zda bude student plnit obě povinnosti, nebo jen jednu, ale ve významnější míře (týká se to např. situace, kdy student školiteli ve větší míře pomáhá s výzkumem nebo vypracuje náročnější článek).Rozvrh LS 2016/17

I. ročník


Metodologický seminář I.

Koná se v ZS i LS. V letním semestru bude pokračovat semináři doc. Skovajsy (+ možnost volitelných přednášek u prof. Havelky).

Termíny konání semináře jsou 14.3, 4.4 a 9.5 od 17:00 do 19:50 hod. na Veleslavíně v místnosti C 034.

Sylabus v SIS, četba v Moodle.

Zkouší: doc. Skovajsa.


Doktorský seminář I.


Bližší informace v rozpisu studijních povinností na LS 2017.

Jednorázové aktuální přednášky na základě zaslaných pozvánek.


II. ročník

Doktorský seminář II.


Bližší informace v rozpisu studijních povinností na LS 2017.

Jednorázové aktuální přednášky na základě zaslaných pozvánek.


III. ročník


Doktorský seminář III.


Bližší informace v rozpisu studijních povinností na LS 2017.

Jednorázové aktuální přednášky na základě zaslaných pozvánek.


Rozvrh ZS 16/17

I. ročník


Metodologický seminář I.

(doc. Marek Skovajsa, M.A, Ph.D., prof. Fred Eidlin, prof. Miloš Havelka, CSc., )

Probíhá v ZS i LS.


ZS: povinné přednášky prof. F. Eidlina (případné zastoupení M. Skovajsa)

LS: bude opět pokračovat přednáškami prof. F. Eidlina a M. Skovajsy. Sylabus v SIS, četba v Moodle.


Zkouší: F. Eidlin, příp. M. Skovajsa (bude upřesněno při výuce).


Termíny výuky:

10. 10. od 17:00 - 20:00 v učebně 6004 - Jinonice

21. 11. od 17:00 - 20:00 v učebně 6004 - Jinonice

28. 11. od 17:00 - 20:00 v učebně 6004 - Jinonice

12. 12. od 17:00 - 20:00 v učebně 6004 - Jinonice


Základní teoretické přístupy ke zkoumání občanského sektoru

(doc. Marek Skovajsa, M.A, Ph.D.; doc. Ing, Marie Dohnalová, CSc.)


Termíny výuky:

Pondělí 7. 11.  od 17.00 - 19:00 v učebně 6004 - Jinonice (doc. Ing, Marie Dohnalová, CSc.) přednáška na téma: Teorie sociální ekonomiky jako alternativní definice občanského sektoru


Úterý 13. 12. od 17:00 - 20:00 v učebně 6004 - Jinonice (doc. Marek Skovajsa, M.A, Ph.D.) přednáška na téma: Vybraná současná pojetí občanské společnosti/občanského sektoru.


Předmět vyžaduje účast na dvou přednáškách a samostudium. Sylabus v SIS, četba v Moodle

Termín kolokvia: bude upřesněn


Doktorský seminář I.

(atestace zapisuje M. Dohnalová na základě vyjádření školitele)


Semináře se konají nejméně 2x za semestr (studenti všech ročníků se svým školitelem), konkrétní data sdělí školitelé.

Práce na disertaci.

Termíny: do 30. 4. do Moodlu PWP prezentace postupu a výsledků práce


Další informace v souboru Rozpis studijních povinností v ZS 16/17.


Jednorázové aktuální přednášky na základě zaslaných pozvánek.


II. ročník


Metodologický seminář II.

(PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.)


Práce se odevzdávají měsíc před plánovaným termínem kolokvia do aplikace Moodle. Termín odevzdání v Moodle je 15. 1. 2017

Další informace v souboru Rozpis studijních povinností v ZS 16/17.


Doktorský seminář II.

(atestace zapisuje M. Dohnalová na základě vyjádření školitele)


Semináře se konají nejméně 2x za semestr (studenti všech ročníků se svým školitelem), konkrétní data sdělí školitelé.

Práce na disertaci.

Termíny: do 30. 4. do Moodlu PWP prezentace postupu a výsledků práce.

Další informace v souboru Rozpis studijních povinností v ZS 16/17

Jednorázové aktuální přednášky na základě zaslaných pozvánek.


Občanská společnost v soudobé politické a sociální teorii

(doc. Marek Skovajsa, M.A, Ph.D.)


Výuka se koná v zimním semestru, data budou sdělena přihlášeným studentům.


Ekonomická analýza organizací občanského sektoru

(doc. Ing, Marie Dohnalová, CSc.)


Výuka se koná v zimním semestru, data budou sdělena přihlášeným studentům.


III. ročník


Doktorský seminář III.

(atestace zapisuje M. Dohnalová na základě vyjádření školitele)


Semináře se konají nejméně 2x za semestr (studenti všech ročníků se svým školitelem), konkrétní data sdělí školitelé.

Práce na disertaci.

Termíny: do 30. 4. 2016 do Moodlu PWP prezentace postupu a výsledků práce

Další informace v souboru Rozpis studijních povinností v ZS 16/17.


Jednorázové aktuální přednášky na základě zaslaných pozvánek.


Rozvrh LS 2015/16

I. ročník


Metodologický seminář I.

(doc. Marek Skovajsa, M.A, Ph.D., prof. Miloš Havelka, CSc., prof. Fred Eidlin)

bude pokračovat semináři F. Eidlina a M. Skovajsy (+ možnost volitelných přednášek u prof. Havelky).

Sylabus v SIS, četba v Moodle.

Termíny výuky prof. Eidlina:


Metodologický seminář II.

(T. Pospíšilová)

se konal v ZS - kdo jej nestihl ukončit, pracuje na jeho plnění i v letním semestru.


Doktorský seminář I.

(atestace zapisuje M. Dohnalová na základě vyjádření školitele)

Bližší informace v rozpisu studijních povinností na LS 2016.


Jednorázové aktuální přednášky na základě zaslaných pozvánek.


II. ročník


Doktorský seminář II.

(atestace zapisuje M. Dohnalová na základě vyjádření školitele)

Bližší ifnformace v rozpisu studijních povinností na LS 2016.


Jednorázové aktuální přednášky na základě zaslaných pozvánek.


III. ročníkDoktorský seminář III.

(atestace zapisuje M. Dohnalová na základě vyjádření školitele)

Bližší ifnformace v rozpisu studijních povinností na LS 2016.


Jednorázové aktuální přednášky na základě zaslaných pozvánek.Poslední změna: 1. březen 2017 15:06 
Sdílet na:  
Náš partner


Občanská angažovanost 2015 - výzkum


Stručná shrnující prezentace výzkumu - pracovní verze.

Závěrečná zpráva výzkumu ke stažení. Přílohy: č. 1č. 2.

Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Katedra studií občanské společnosti

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Kancelář č. C031 (v přízemí bloku C, přes atrium vchod vlevo)

Tel.: +420 220 172 431

e-mail:

Vedoucí katedry:

Ostatní vyučující


Jak k nám